چهارشنبه, 09 مهر 1399

قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویانی که صلاحیت شرکت در آزمون پره انترنی شهریور 98 را دارند هر چه سریعتر جهت اعلام به آموزش دانشکده مراجعه فرمایند.

آموزش پزشکی بالینی