دوشنبه, 31 خرداد 1400

گروه آموزشی علوم پایه

مدير گروه : دكتر  وحید پوراسماعیل

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

 دكتر وحيد پوراسماعيل

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس:

بیوشیمی دیسیپلین-بیوشیمی کلیه-

بیوشیمی مولکول و سلول-بيوشيمي هورمون )

 بیوشیمی

استادیار

تمام وقت

2

محمدرضا خاكزاد

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسی– .طرح درس)

طرح دوره ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

مربی

تمام وقت

3

مهناز نمازي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

تشریح

مربی

تمام وقت

4

نسرين سنجرموسوي

(رزومه فارسی رزومه انگلیسیطرح درس)

تشریح

مربی

تمام وقت

5

دكتر سيما افشارنژاد

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

بیوشیمی

استادیار

تمام وقت

6

نيلوفر محمدپور 

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

میکروب شناسی

مربی

تمام وقت

7

دكتر بيتا سيفي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

تشریح

استاديار

تمام وقت

8

دكتر سيد حسن علوی

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس:

آناتومي اسكلت وعضلات- دستگاه تنفس - دستگاه قلب وعروق)

تشریح-جنين

دانشیار

تمام وقت

9

دكتر حسن يزدانفر

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

طرح دوره انگل شناسی

انگل شناسی

استادیار

تمام وقت

10

 دكتر ستاره نبی زاده

(رزومه فارسی رزومه انگلیسیطرح درس:

میکروب شناسی -ویروس شناسی- روزانه ويروس شناسي طرح دوره :باكتري - ويروس)

 میکروبیولوژی استادیار

تمام وقت

11

دكتر احمدرضا موسوي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیوشیمی

12

 دكتر محبوبه قاسم زاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس

فیزیولوژی 1 - فیزیولوژی 2 )

 فیزیولوژی

------

13

دكتر محمد زاده رضایی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

تشریح

---

---

14

دكتر سیده زهرامصطفویان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پزشک اجتماعی

---

---

15

 دکتر وحید آریابد

 آسیب شناسی

 استادیار

تمام وقت

16 

 دکتر علیرضا رضایی

 آسیب شناسی

 استادیار

تمام وقت

17

دكتر بهينه ظريف ذاكريان  آسیب شناسی  استادیار  تمام وقت
18 دكتر علي نعمتي  (رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس- طرح دوره فيزيولوژي سلول)  فيزيولوژي    

19

دکتر اسماعیل زاده فیزیولوژی  استادیار  تمام وقت
 
                                         طرح دوره دستگاهها
مقدمات علوم تشريح دستگاه اعصاب وحواس ويژه
دستگاه تنفس دستگاه غدد وتوليد مثل
دستگاه قلب وعروق دستگاه كليه
دستگاه گوارش دستگاه اسكلت وعضلاني
دستگاه اعصاب دستگاه علوم تشريح سروگردن

محتواي آموزشي(PDF)قديم

آرايش ترمي علوم پايه(PDF)

برنامه هفتگي قديم  (PDF)

آرايش ترمي مقدمات باليني(PDF)

كوريكولوم علوم پايه قديم (Doc)

برناكه كورسي مقطع مقدمات باليني(Doc)

جدول دروس ارایه شده

سرفصل و برنامه دوره فيزيوپاتولوژي ( قلب 1 - قلب 2 - غدد - گوارش - خون - كليه 1 - كليه 2 - ريه - رماتيسمي )

كورسي علوم پايه: ترم 1

كورسي علوم پايه: ترم 2

كورسي علوم پايه: ترم 3

كورسي علوم پايه: ترم 4

واحد و آرایش ترمی دروس علوم پایه