چهارشنبه, 09 مهر 1399

 

گروه آموزشی ارولوژی

 

مدير گروه : دكتر كاميار اقبالي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر عليرضا حاكمي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر كاميار اقبالي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر مسعود عيسي پور

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

4

دكتر مهدي ايماني

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

ارولوژی

استادیار

تمام وقت

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)