چهارشنبه, 09 مهر 1399

 

گروه آموزشی پوست

 

مدير گروه : دكتر فرزانه دلگشايي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر فرزانه دلگشايي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پوست

استادیار

تمام وقت

2

دكتر مريم زينال پور

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پوست

استادیار

تمام وقت

3

دكتر وحید سپهر

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پوست

---

---

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)