چهارشنبه, 09 مهر 1399

 

گروه آموزشی قلب

 

مدير گروه : دكتر عصمت آسايي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر عصمت آسايي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

استادیار

تمام وقت

2

دكتر هوشنگ فروهر

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

استادیار

نیمه وقت

3

دكتر لیلا محمودی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

---

---

4

دكتر مهدي مهدی نژاد

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

---

---

5

دكتر حسين صدیقی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

قلب

---

---

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)