چهارشنبه, 12 بهمن 1401

 

گروه آموزشی مغز و اعصاب

 

مدير گروه : دكتر عليرضا آل هاشمي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر عليرضا آل هاشمي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

مغز و اعصاب

استادیار

تمام وقت

2

دكتر سيد مهران همام

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

مغز و اعصاب

استادیار

تمام وقت

3

دكتر محسن مهدي نژاد كاشاني

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

مغز و اعصاب

استادیار

تمام وقت

4

دكتر غلامرضا مالك زاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

مغز و اعصاب

استادیار

نیمه وقت

5

دكتر عباس نوريان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

مغز و اعصاب

---

---

 

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)

برنامه کلاسهای کارآموزی اعصاب