چهارشنبه, 12 بهمن 1401

 

گروه آموزشی عفونی

 

مدير گروه : دكتر مرضيه گازراني

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر حسين مختاري

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

عفونی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر مرضيه گازراني

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

عفونی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر فاطمه حبيبي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

عفونی

استادیار

تمام وقت

4

دكتر سارا رستگاري

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

عفونی

استادیار

تمام وقت

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)