چهارشنبه, 12 بهمن 1401

 

گروه آموزشی پاتولوژی

 

مدير گروه : دكتر وحيد آريابد

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر وحيد آريابد

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پاتولوژی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر علیرضا رضایی 

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پاتولوژی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر بهينه ظريف ذاكريان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پاتولوژی

استادیار

تمام وقت

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)