چهارشنبه, 12 بهمن 1401

 

گروه آموزشی فارماکولوژی

 

مدير گروه : دكتر محمدرضا خليقي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر محمدرضا خليقي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

فارماکولوژی

استاد

تمام وقت

2

دكتر ويدا بهراد

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

داروسازی بالینی

استادیار

تمام وقت

 3

 علی جعفر نژاد

 (رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

 

 

 

             

 

محتواي آموزشي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)