چهارشنبه, 12 بهمن 1401

لیست پایان نامه های قبل از سال 1390

-----------------------------------------------------------------------------

لیست پایان نامه های 1390 تا کنون

گوش حلق و بيني

بررسی نتایج عمل آدنوتونسیلکتومی بر روی اختلالات خواب و رفتار کودکان مبتلا به هایپرتروفی آدنوئید در بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :حمیدرضا ثابتی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی هم خوانی یافته های سی تی اسکن Cone Beam با یافته های اندوسکپی سینوس در ارزیابی بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن در بیمارستان های آریا و 22 بهمن مشهد در سالهای 1389 و 1390 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :بهرخ با تقوی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی سطح سرمی IL6 و مقایسه با سایر معیار های کلینیکی (معاینه بالینی ) و پارا کلینیکی در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آریا و 22 بهمن و فارابی - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :حمیدرضا گلدوزیان-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی ارزش پیشگویی تست فنیولیندبرگ و مقایسه آن با اولترا سونوگرافی جهت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی مشهد بین سالهای 1390-1391 - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :تینا شیرزاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/1/22 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه ی اثر تزریق فنتالین به روش معمولی ، تزریق دو مرحله ای فنتانیل و تزریق آهسته فنتانیل بر میزان بروز و شدت سرفه ی ناشی از تزریق فنتانیل در بیماران کاندید جراحی تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان های آریا و 22 بهمن - استاد راهنما :وحید مغفرتی - دانشجو :سپیده قدری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/5 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی فراوانی برخی از علل منجر به تعویض خون در نوزادان ایکتریک بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 22 بهمن از فروردین 85 لغایت اسفند ماه 90 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :نجمه حسینیان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ژنتیک

بررسی ارتباط بیان همزمان ErbB1 و ErbB3 (سنجش mRNA و پروتئین) با پروگنوز بیماری در مبتلایان به کنسر معده - استاد راهنما :محمد رضا عباس زادگان - دانشجو :مهرداد سلطانی دلگشا-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی خاصیت ضد میکروبی نانو کامپوزیت نوین سیلیکاتی سیانوآکریلات بر برخی از باکتری های شایع پلاک دندانی با استفاده از روش رقیق سازی عصاره - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :طهورا عبدالهی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی اثر سمیت نانو کامپوزیت نوین سیلیکاتی سیانوآکریلات در شرایط in vitro با استفاده از روش رقیق سازی عصاره بر روی کشت سلول - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :آذین نیکوزاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/2/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی تاثیر داروی گاباپنتین در درمان وزوز کوش بیماران دیابتی در مرکز دیابت مشهد از سال 1389 تا 1390 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :حمید رضا کرمانشاهی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/9 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی رابطه عملکرد جنسی در زنان با میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمان نازایی مشهد در سال های 90 و 91 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :یگانه یوزباشی زاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/9 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

تعیین عملکرد سیستولیک بطنی به وسیله ی اکوکاردیوگرافی بافتی در نوزادان فول ترم - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :الهام گرمرودی نژاد رستمی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

تعیین عملکرد سیستولیک بطنی به وسیله اکوکاردیوگرافی بافتی در نوزادان پره ترم - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :حوریه کوهکن-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن مرحله آخر کلیوی تحت درمان با دیالیز در بیمارستان 17 شهریور - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :سید علی اصغر سیدی فرد-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/3/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

تاثیر آمنیوسنتز بر تعداد ضربان قلب جنین طی سه ماهه ی دوم بارداری در سال 1390 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :زهرا رازقندی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی برخی ریسک فاکتورهای تشنج ناشی از تب در شیرخواران و کودکان 6 ماه تا 6 سال مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :زهرا بهزاد نسب-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بهداشت

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد HTLV1 در سال 1390 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي   - دانشجو :ندا خورسند-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در کنترل عوارض عفونی بعد از عمل جراحی سنگ شکنی از راه مجرا در بیمارستان های 22 بهمن ، آریا و امام حسین مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :الهه اخگری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی انواع سردرد و عوامل موثر بر آن در خانمهای مبتلا به اختلالات روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در سالهای 91-90 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :نوشین همتی سیاه لرز-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

ارتباط بین رتینوپاتی دیابتی با دیس لپیدمی در مبتلایان به دیابت در سال 90 - استاد راهنما :علیرضا رجعتی - دانشجو :فرشته صفی آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/3/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی مقایسه ای یافته های سونوگرافی با رادیوگرافی قفسه سینه در تشخیص پنوموتراکس در نوزادان - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :غزال سعیدیان آذر-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با انواع بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس خراسان رضوی - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :هدی دادگر-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی و انواع درد در بیماران مبتلا به پارکینسون مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن سال 91-90 - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مانی حسن زاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی آلودگی های قارچی سطحی و جلدی در معتادان مراجعه کننده به کلینیک متادون بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :فاطمه شجاعی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/4/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی شیوع شب ادراری و برخی عوامل موثر در آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی مشهد در سال 90 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :امین اله زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/4/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی مقایسه ای اثر لیدوکایین 4% داخل کاف لوله تراشه با هوا و یا نرمال سالین در واکنش های خروج از بیهوشی عمومی - استاد راهنما :بنفشه جلاليان - دانشجو :مصطفی احمد سالم-ورودی 81(تاریخ تصویب:90/4/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر دوز کم میدازولام در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی لاپاروسکوپیک - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :ریحانه نجفی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/5/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی شاخص های سرولوژیک ،کارکرد کبد، مولکولی و شرایط کلینیکی برای یافتن بهترین جایگزین روش بار ویروسی در افراد آلوده به ویروس هپاتیت B - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سپیده صالح آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/5/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

ارزیابی برخی از عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به سل خارج ریوی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،درمانی مشهد در سال های 1390-1385 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :الهه جدی ازقندی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/5/17 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سردرد تنشی مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن و کلینیک خصوصی مجری طرح در سالهای 91-90 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :تکتم رنگیان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/5/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر همودینامیک (فشارخون سیستولیک،دیاستولیک) انتونوکس در زایمان طبیعی بدون درد و مقایسه آن با نتایج حاصل از سه تحقیق گذشته فنتانیل وریدی،فنتانیل داخل نخاعی و سوفنتانیل داخل نخاعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :ریحانه صفار سبزواری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسي مقايسه اي اندكس سفاليك در جنين ها با پرزانتاسيون بريچ و سفاليك در سه ماهه دوم و سوم بارداري - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :سمانه دژبان-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

میزان شیوع اترواسکلروز عروق کلیوی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سال 90-89 با تنگی در سه رگ از عروق کرونر در آنژیوگرافی کرونر - استاد راهنما :سیدهاشم دانش ثانی - دانشجو :هانیه نوری-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/6/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی نان یونیون و نکروز آواسکولار در درمان شکستگی با جابجایی گردن فمور در بالغین به روش فیکساسیون با پیچ های هیپ - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :فاطمه مختارپور-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی زانو به روش آرتروسکوپی با کمک تاندون های هامسترینگ اتولوگ - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :سحر احمدی بنکدار-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی نتایج بازسازی رباط صلیبی قدامی زانو به روش باز با تاندون بون پاتلابون و مقایسه آن با روش آرتروسکوپی با تاندون های هامسترینگ اتولوگ - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :هدی حریری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

تعیین فراوانی انواع اپی لپسی(ژنرالیزه-فوکال) دربیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغزو اعصاب بیمارستانهای 22بهمن و 17شهریور طی سالهای 91-90 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :مهدی رضائیان یزدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/6/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی شیوع هماچوری و پروتئینیوری در دانش آموزان مقطع ابتدایی مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :آیدا و هدی پناهنده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه تاثیر القای تخمک گذاری بین دو داروی کلومیفن سیترات و لتروزول در زنان با سندرم تخمدان پلی کیستیک نابارور - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :ساناز محمد زاده-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقایسه یافته های رادیوگرافی شکم(رادیوگرافی ساده شکم و رادیوگرافیهای با ماده حاجب) با نتایج پس از عمل جراحی در نوزادان مبتلا به انسداد گوارشی بستری در NICU بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :نیلوفر عباسی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/11 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

چشم

بررسی ارتباط کراتومتری و سن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :خداداد مراديان - دانشجو :ساناز فاضلی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی شیوع علایم و نشانه های چشمی ناشی از کار با رایانه - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :مریم اشرفی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی تاثیر عمل جراحی انکساری چشم بر کیفیت زندگی بیماران دچار عیوب انکساری چشم - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نسرین جلالی منش-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی آسیب شناسی توده های تخمدان در نمونه های ارسال شده به آزمایشگاههای آسیب شناسی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال 1380 تا پایان سال 1390 - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :مهدی مرادی زرمهری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی ارتباط کمال گرایی با کارآمدی آکادمیک در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :اشکان جوادزاده-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی تاثیر داروی Dysport (سم بوتولیسم) بر شدت ،مدت زمان و تعداد حملات درد در بیماران مبتلا به میگرن مقاوم به درمان - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :افروز علی پور-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی هیپومنیزیوم یوری در کودکان مبتلا به سنگ ادراری در مقایسه با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور مشهد در سال 1390 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سیده هدی صدیقیان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی های (IgG و IGM) توکسوپلاسما گوندی در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :حدیث محمدزاده کوثری-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/7/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

مقایسه اثرات گلوکوزآمین کندروئتین سولفات با ناپروکسن بر میزان درد،عملکرد جسمی و یافته های رادیولوژیک در مبتلایان به آرتروز زانو - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :زهرا جعفری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/8/9 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

جراح

بررسی مقایسه ای تزریق وریدی پاراستامول با شیاف دیکلوفناک در تسکین درد پس از عمل جراحی سزارین در بیماران بستری شده در بیمارستان آریا در طی سال 1390 - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :سمانه قربانی مقدم-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/8/9 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه شیوه های فرزند پروری مادران مبتلا به اختلال وسواس جبری با مادران غیر مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در سال 1390 - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :امیر علی فانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/8/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی وضعیت ایمنی اکتسابی نسبت به بیماری سرخچه و برخی عوامل اپیدمیولوژی در زنان باردار یا در شرف بارداری مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان های 22 بهمن و آریا مشهد در سال 91-90 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :آزاده سخاوتی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/8/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی میزان خواب آلودگی و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی سال 1390 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :انیس امین پور-ورودی 78(تاریخ تصویب:90/9/7 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی سطح آگاهی دانشجویان دختر دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد بیماری توکسوپلاسموز در سال 1390 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :ناهید شعرباف شرقی-ورودی 82(تاریخ تصویب:90/9/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد از سال 1385 تا 1390 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :اعظم فرامرزی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/9/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی عوامل باکتریال شایع و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی در کشت های نمونه ادرار مراجعین به مرکز تشخیصی درمانی سطح شهرستان مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :محدثه خاکپور-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/9/21 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی شیوع اکسیور در مهدکودک های شهرستان مشهد در سال 91-90 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سیده نفیسه ناصری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/9/21 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی شاخص های اکوکاردیوگرافیک عملکرد قلبی در کودکان مبتلا به کمبود اولیه هورمون رشد قبل و طی درمان - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :زهره عبدی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/9/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پوست

بررسی توزیع فراوانی برخی از علل موثر بر هایپرپیگمانتاسیون دور چشم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 22 بهمن در سال 1390 تا 1391 - استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی - دانشجو :امیرحسین کسائیان نائینی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/10/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بهداشت

بررسی برخی از عوامل اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال 1390-1385 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :لعبت عطایی رویائی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/10/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی اثر تاموکسی فن و پروژسترون روی نفوذپذیری سد خونی-مغزی و ادم مغزی ناشی از آسیب تروماتیک مغز در یم مطالعه حیوانی - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :کیوان شایان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/10/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه اثرات ضد درد انفیلتراسیون لیدوکایین زیر جلدی همراه شیاف دیکلوفناک سدیم با تزریق پاراستامول وریدی در کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :فرحناز مرادزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی علل ثانویه صرع در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستانهای 22 بهمن و 17 شهریور طی سالهای 90-91 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :پرسا قاضی حسینی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی مقایسه ای فراوانی افسردگی پس از زایمان در دو گروه زنان با زایمان طبیعی و سزارین - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :علی فلکی-ورودی 76(تاریخ تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی تاثیر آموزش نحوه مصرف و میزان اثرگذاری گاز انتونوکس بر میزان بی دردی در زنان داوطلب زایمان طبیعی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه آزاد واحد مشهد - استاد راهنما :مهدی غضنفری - دانشجو :علیرضا محسنی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/10/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی مقایسه ای حساسیت و ویژگی ماموگرافی و سونوگرافی و ارزش آنها در تشخیص توده های پستان در مقایسه با یافته های پاتولوژی - استاد راهنما :علیرضا خویی - دانشجو :مهرنوش منظری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی رابطه بین اختلال حافظه عملکردی و افسردگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان 17 شهریور - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :نادیا بدری احمدی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

مقایسه خصوصیات سردرد میگرنی قبل از بارداری و در دوران بارداری در خانم های مراجعه کننده به زایشگاه و بخش زنان بیمارستان 22 بهمن در سال 1391 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مولود حسینی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی مقایسه ای نتایج MRI مغزی در بیماران مبتلا به نوریت اپتیک اثبات شده توسط VEP - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :ترانه هنرپرور-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی تاثیر انفوزیون سولفات منیزیوم در اتاق عمل در ایجاد بی دردی پس از عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپیک - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :فاطمه برومند جاهد اول-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/10 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی شیوع اختلال شنوایی و برخی از عوامل تاثیر گذار در کودکان بدو ورود به دبستان در سال تحصیلی 91-1390 در شهر مشهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :حمیدرضا کرمانشاهی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/10 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر کولشیسین بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت اولیه زانو - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :عاطفه گیلان ورنوسفادرانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی شیوع سرمی آنتی بادی هپاتیت A در بین دانشجویان پزشکی بالینی در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 91 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :یلدا بزازان-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط بین شدت بیماری پارکینسون و سندرم پای بیقرار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور در سال 1391 - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :فاطمه لایق-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقایسه یافته های MRCP و ERCP در بررسی ایکتر انسدادی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری پارسیان و بیمارستان امام رضا (ع) در طی سال های 1390 الی 1392 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :نیلوفر نصرآبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی فراوانی و برخی علل زردی طول کشیده در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور مشهد در سال های 1390-1385 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :الهه افشین-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/11/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی رابطه بین پرکردن دندان با آمالگام و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :ستاره حقی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی میزان شیوع آلودگی انتروباکتریاسه در سطوح فیزیکی بخش های بیمارستان ابن سینا و حجازی شهر مشهد در سال 91-1390 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :میلاد اسماعیل زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی همراهی سندروم پای بیقرار با سردرد های اولیه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک اعصاب بیمارستان 22 بهمن مشهد در سال های 1390-1391 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :فاطمه رحیمی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و لنفوم با افراد سالم - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :مرسده فائقی شریف-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی همراهی اختلالات خواب و وضعیت شناختی در بیماران پارکینسونی بدون دمانس - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :نرجس صاحب زاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بیماران کولیت اولسروز با افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 91 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :فرناز قربانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه اثر اندانسترون و گرانیسترون وریدی در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی سزارین در بیمارستان 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :یاسمن هژبرالساداتی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/11/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی عوامل موثر در ایجاد درد و استرس در دو روش تشخیص تهاجمی آمنیوسنتز و کوریوسنتز در خانم های باردار - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :نازلی پریزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

تاثیر اسپکترال داپلر بر میزان حرکات جنین نسبت به سونوگرافی 2 بعدی در اواخر سه ماهه ی اول - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :مریم سادات شاکری-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی ارتباط طول قد انسان با طول استخوان اسکاپولا در رادیوگرافی نرمال قفسه سینه - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :منیره سلطانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی میزان آگاهی متخصصین،پزشکان عمومی و کارورزان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نسبت به نحوه ی صحیح درخواست سونوگرافی های مختلف در سال 1390 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :سیروس سیفی راد-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/12/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی ریسک فاکتورهای عود هرنی دیسکال کمری در بیماران کاندید عمل جراحی مجدد طی سالهای 83 تا 90 در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سحر صدیق زاده طبسی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فلور میکروبی پوست دست کارکنان شاغل در بیمارستان آریای شهرستان مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :سلمان ضیائی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی در سالمندان بستری در بیمارستان های 22 بهمن و آریا مشهد در سالهای 1391 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :تکتم ایمانی نژاد-ورودی 85(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

مقایسه سطح هورمون تستسترون در افراد مبتلا به سکته قلبی با افراد سالم - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :سیده نرگس حسینی-ورودی 84(تاریخ تصویب:90/12/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی شیوع کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به روش سونوگرافی 1390 تا 91 - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :رسول فهیمی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/1/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران با و بدون دیابت قندی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،1390 تا 1391 - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :سید محمود ضیا الحق-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/1/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه اثر 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپرات در جلوگیری از زایمان پیش از موعد در دوقلویی ها - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :بنفشه اولادان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی اثر هیوسین داخل عضلانی در کوتاه کردن مرحله اول زایمان در خانم های با حاملگی اول و ترم مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :سپیده سادات سید کابلی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی تاثیر انجام دیلاتاسیون مه آ در کاهش عارضه تنگی ماتوس خارجی مجرای ادرار پس از ختنه در مقایسه با روش معمول ، در نوزادان پسر مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن شهرستان مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :هادی نوبخت-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

مقایسه ی اثر بخشی تامسولوسین با یا بدون تولترودین در درمان بیماران مبتلا به هیپرپلازی خوش خیم پروستات مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و آریا مشهد در طی 1391 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :مهسا عبداله ئیان مقدم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقاسه شاخص استخوان ساکروم در کودکان نرمال با کودکان مبتلا به یبوست مزمن - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :لادن چراغ زاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی اهمیت بالینی اینترا آمیونتیک در پیش بینی زایمانهای زودرس در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی در سال 91 - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :فاطمه بقال صفا-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/4 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی ترکیب شیمیایی سنگ های ادراری در کودکان کمتر از 12 سال در شهر مشهد از سال 1391-1381 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :هانیه نیک پور-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/2/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی اثر تزریق وریدی استامینوفن (آپوتل) در تسکین درد پس از عمل ابدومینوپلاستی - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :رزیتا خلیلی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقایسه تغییر وزن در کودکان بعد از عمل جراحی لوزه و لوزه سوم - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :مریم آقاسی زاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی فراوانی انواع کاهش شنوایی و برخی فاکتورهای موثر بر آن در نوزادان سال 1385 لغایت 1390 در شهر مشهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :میترا زیبایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی فراوانی انواع کاهش شنوایی و برخی فاکتورهای موثر بر آن در نوزادان سال 1385 لغایت 1390 در شهر مشهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :مارال رضایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی رابطه کیفیت زندگی با الگو و کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :رویا قهرمانی نژاد-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی مقایسه ای میزان لغزش در بیماران تحت درمان نگهدارنده با پوپرنورفین و پوپرنورفین-نالوکسان در مراکز درمان سرپایی اعتیاد در شهر مشهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :زهرا شجاعی قلعه نی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/2/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

مقایسه ارزش تشخیصی تست SLR با Slump در تشخیص بالینی فتق دیسک کمر - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :الهام قاضی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/2/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقایسه ارزش تشخیصی یافته های سونوگرافی با سی تی اسکن سینوس ها در بیماران مشکوک به سینوزیت ماگزیلاری ارجاع شده به بخش رادیولوژی بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :محمد حسین سعیدیان آذر-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی فراوانی میزان عود و بهبود بی اختیاری استرسی متعاقب جراحی کلپورافی قدامی در خانم های مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان 22 بهمن در طی سالهای 1391-1392 - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :دلارام زیراچی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی مقایسه ای اثر رینگر لاکتات و هیدروکسی اتیل استارچ در پیشگیری از هیپوتانسیون به دنبال بی حسی اسپینال - استاد راهنما :وحید مغفرتی - دانشجو :منا آریامنش-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

كودكان

مقایسه درجه حرارت بدن نوزادان نارس در ساعات اول پس از تولد با و بدون استفاده از پوشش پلاستیکی روی بدن نوزاد - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :علی میرشاهی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر ماساژ بر مزن زمان ترخیص نوزادان با وزن تولد پایین بستری شده در بخش های نوزادان بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :سارا عسکری-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی کیفیت زندگی و سلامت عمومی قبل و بعد از عمل جراحی زیبایی بینی - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :سروناز اسماعیل زاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی کاندیدوری و برخی عوامل همراه با آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1390 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :بابک شکری-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی وضعیت کنترل منابولیک بر اساس معیار های انجمن دیابت آمریکا در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سال های 1390-1385 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :فاطمه نکوهی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

ارزیابی مقایسه ای آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به تومور مغزی قبل و بعد از جراحی - استاد راهنما :علی طلایی - دانشجو :فاطمه محمودی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه فراوانی اضطراب و کمال گرایی در بیمارام مبتلا به دیابت شیرین با افراد سالم مراجعه کننده به کلینیک دیابت در سال 91-90 - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :مهنوش عنبرستانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه ی اثر لیدوکایین و آنتراکوریوم بر فاسیکولاسیون ناشی از سوکسینیل کولین در اعمال جراحی تحت بیهوشی عمومی - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :سارا ابوطالبی نصرآبادی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی مقایسه ای تاثیرات فنتانیل و سوفنتانیل بر روی پاسخهای همودینامیک ناشی از لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی در بیمارستان آریا - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :زهره کافی مشهدی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/3/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی عملکرد میوکارد بوسیله اکوکاردیوگرافی بافتی در نوزادان مبتلا به سپسیس - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :آنا جعفری-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی میزان تاثیر shock wave در کاهش درد و محدودیت حرکت شانه در مبتلایان به شانه منجمد در مقایسه با بیماران درمان شده با فیزیوتراپی - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :شیرین شهلایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی میزان تاثیر shock wave در کاهش درد بیمارام مبتلا به خار پاشنه مزمن - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :شکوفه شهلایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی میزان بروز واکنش های وازووگال در اهدا کنندگان خون پایگاه انتقال خون مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :نسیم شیوا-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی برخی از عوامل موثر بر بروز واکنش های وازووگال در اهداکنندگان خون خون پایگاه انتقال خون مشهد - استاد راهنما :سعید نیازمند - دانشجو :نیما موحد نیا-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی میزان حاملگی در سیکل های انتقال جنین منجمد شده در مقایسه با جنین تازه در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری جهت IVF در سالهای 89 تا 91 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :هدیه محمودی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی فراوانی تک یاخته های روده ای و عوامل موثر بر آن در مهد کودک های شهرستان مشهد در سالهای 1390 و 1391 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :نیکو ضیائی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/19 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی پره دیابت و برخی ریسک فاکتورهای آن در بین مراجعه کنندگان 30-20 سال به درمانگاه بیمارستان 17 شهریور در سال 1392-1391 - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :سحر گریوانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه تاثیر درمان دارویی و غیر دارویی در افراد 20 تا 60 سال مبتلا به پره دیابت بر میزان قند خون - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :عاطفه زارعی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/4/19 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی حساسیت و ویژگی (MRI)Magnetic Resonance Imaging در تشخیص پارگی منیسک در بیماران با درد یا تورم زانو - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :حمیدرضا فرج زاده دوین-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

مقایسه یافته های MRI در بیماران مبتلا به هیدروسفالی با فشار طبیعی (NPH) و بیماران مبتلا به آلزایمر - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :امینه صفوی راد-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

مقایسه میزان حاملگی در زنان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت درمان با لووتیروکسین با زنان بدون اختلال عملکرد تیروئید در بیماران مراجعه کننده جهت IVF به مرکز ناباروری در سالهای 92-91 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :زینت وکیلی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی ارتباط بین سطح سرمی آنتی مولرین هورمون و نتایج سیکل فناوری های کمک باروری در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری در سالهای 90 تا 91 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :محبوب کرامتی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/5/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی عوامل اپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی طی سال های 91-84 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :پریسا فرجی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه سطح سرمی هموگلوبین گلیکو زیله (HbA1c ) در خانم های غیر دیابتی مبتلا به آنمی فقر آهن با خانم های سالم - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :محمد حسین محمود آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر جنتامایسین بر نتایج DPOAE در نوزادان بستری در NICU - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سید ثنا داودی مقدم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی نتایج تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) با اسپرم استخراج شده از بیضه و اسپرم مایع منی در بیماران با اختلال شدید اسپرم - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :نیلوفر رمضانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی تاثیر حمایت فاز لوتئال با شیاف پروژسترون بر موفقیت سیکل های IUI - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :صنم طیبی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه اثر هیپوتنشن کنترله توسط رمیفنتانیل بر میزان خونریزی حاصل از جراحی رینوپلاستی در دو گروه درمانی و شاهد - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :علی جلایری نیا-ورودی 79(تاریخ تصویب:91/6/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی و نوع اختلالات عضلانی-اسکلتی اندام فوقانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو   - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :آناهیتا معصوم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی نقش آلبومین خون بند ناف در نوزادان ترم جهت پیشگویی میزان بروز زردی در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392-1391 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :ربابه ضیغمی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی شیوه هیپوتیروئیدی در حاملگی پر خطر در سه ماهه اول بارداری زنان مراجعه کننده به درمانگاه های زنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال های 92-1391 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :طاهره زارعی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/6/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه فراوانی سندرم پای بی قرار در بیماران با سردرد میگرنی مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد و افراد سالم طی سال 91-92 - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :مهشید پویا منش-ورودی 82(تاریخ تصویب:91/6/20 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

قلب و عروق

مقایسه طول مدت بستری اطفال با مجرای شریانی باز در دو روش جراحی توراکوسکوپیک و توراکوتومی در بیمارستان قائم مشهد در سال های 1382 تا 1390 - استاد راهنما :جمیل اصفهانی زاده - دانشجو :سیده نازنین آقایی میبدی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/6/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر تزریق پاراستامول وریدی در انتهای عمل جراحی بر میزان درد بعد از عمل سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :ماریا علیان-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/7/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پوست

بررسی اثر کلاریترومایسین موضعی (لیپوزومی و غیر لیپوزومی) بر ضایعات لیشمانیوز جلدی در مدل حیوانی (موش BALB/c) - استاد راهنما :پوران لایق - دانشجو :صدف سبط-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش و کبد طی سال های 1391-1385 - استاد راهنما :سید موسی الرضا حسینی - دانشجو :سمیرا ساغروانیان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی بیماری سلیاک در بیماران با آنزیم های مختل کبدی با علل نامعلوم مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش و کبد طی سالهای (1385-1391) - استاد راهنما :سید موسی الرضا حسینی - دانشجو :تهمینه ملاکی فرد-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/7/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی اثرات داروی جینکوبیلوبا بر حافظه افراد داوطلب سالم - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مهدی افشار مقدم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی ارتباط به تعویق انداختن تحصیلی با کارآمدی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :سید سعید زمانیه شهری-ورودی 83(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی مقایسه ای فراوانی استرس پس از سانحه در خانم های با زایمان طبیعی و سزارین - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سونیا سیدالحسینی-ورودی 83(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

تاثیر کرومولین استنشاقی در درمان آسم خفیف پایدار مقاوم به کورتیکواستروئید استنشاقی و آنتی لکوترین - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :زهرا صباغ سجادیه-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انکولوژی

بررسی نتایج درمان و برخی عوامل موثر بر پیش آگهی در بیماران مبتلا به مننژیومای مغز ارجاع شده به مراکز آنکولوژی مشهد در سال های 1391-1380 - استاد راهنما :کاظم انوری - دانشجو :نسرین روشنی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

بیوشیمی

تعیین سطح سرمی ترانسفرین و سرولوپلاسمین در کودکان مبتلا به اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سیما چوپان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه اثرات سمپاتیک فنتانیل وریدی و داخل بینی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :زهرا ترویج اسلامی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی فراوانی ضایعات غیر بدخیم در نمونه های رادیکال ارکیئکتومی شده بیماران مبتلا به توده ی بیضه مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی آریا،امام رضا،امید و قائم در 10 ساله ی اخیر - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :نوشین پورعلی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/8/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بهداشت

بررسی سرواپیدمیولوژی تب کریمه کنگو در سلاخان کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي - دانشجو :سید بهزاد رضوی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/8/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی رینیت آلرژیک در مبتلایان به میگرن بدون اورا در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن در سال های 92-93 - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مریم حسن پور مقدم-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/8/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی از نحوه انجام احیای قلبی ریوی(CPR) در مراکز اورژانس بیمارستان های شهرستان مشهد - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :نوشین نسایی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/8/22 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی عملکرد سیستولیک بطن چپ به وسیله اکوکاردیوگرافی بافتی در کودکان مبتلا به سندرم داون - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :مریم رفیعی طرقبه-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/9/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی اثربخشی داروی جینکوبیلوبا بر کارکردهای اجرایی مغز دانشجویان پزشکی - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :شیما حسینایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/9/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی عوامل آغاز کننده در سردرد تنشی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :فاطمه رنگانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی عوامل شایع آغاز کننده در سردرد میگرن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :آمنه شیرزاد-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی نتایج عملکرد زانو در بیماران با تعویض کامل مفصل زانو بر اساس معیار Knee Society Score (KSS) در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1392-1391 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سعید گنجی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی اثر همودیالیز High flux بر روی سطح هموگلوبین و فسفر در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان 22 بهمن شهر مشهد در سالهای 92-1391 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :نرجس زارعی جلال آبادی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی تاثیر نوروفیدبک بر درمان کودکان مبتلا به انورزی اولیه - استاد راهنما :پیمان هاشمیان - دانشجو :نسرین امینی فرد-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/9/27 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر تزریق گرانی سترون در پیشگیری از لرز بعد از عمل جراحی سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :هدا بل خانیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی یافته های لارنگوسکوپی در معتادین به مواد مخدر - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :مریم نجف پور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

مقایسه نتایج تست پوستی توبرکولین در دانشجویان پزشکی در دو مقطع علوم پایه و علوم بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد در سال 1392 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :عاطفه حاجی پور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی آنتی بادی ضد هرپس سیمپلکس ویروس نوع II در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و آریا در سال 1392 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :ملیحه معین جوزان-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی رابطه ی بین سطح مقطع بند ناف و وزن جنین از طریق سونوگرافی - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :مهسا نوفرستی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/4 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی فراوانی اختلال عملکرد جنسی در زنان دیابتیک و مقایسه آن با زنان سالم - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :ندا شعرباف-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی دیابت بارداری بر پایه آزمون 2 ساعته تحمل 75 گرم گلوکوز خوراکی در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 93-1391 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :زهرا حاتمیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی ارتباط ضخامت کولون جنین با سن حاملگی و وزن تخمینی جنین بوسیله سونوگرافی - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :امیر بهادر صدری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه اثرات استاتین های ژنریک موجود در بازار ایران(اتوروستاتین-سیموستاتین-لووستاتین) در اصلاح پروفایل چربی در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیماریتان هفده شهریور در سال 1392 - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :سمیرا بیضایی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر تزریق اندانسترون وریدی در پیشگیری از لرز بعد از عمل جراحی سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :بهناز حسن زاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پوست

مقایسه اثربخشی و عوارض intense pulsed light وlaser Alexendrite در درمان موهای زائد - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :ندا سعیدیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقایسه تاثیر دارودرمانی و مانور درمانی درکیفیت زندگی و ناتوانی های ناشی از سرگیجه در   بیماران مبتلا به سرگیجه وضعیتی حمله اي خوش خيم - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :امین نوروزبیگی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

مقایسه عملکرد زانو قبل و بعد از عمل آرتروسکوپیک منیسکوپی بر اساس معیار Lysholm knee scoring scale در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 92-1391 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سحر ضبیحی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی برخی از عوامل مرتبط با ایجاد سندرم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های ارتوپدی و جراحی اعصاب بیمارستان های دانشگاه آزاد مشهد از سال 92-91 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :مرضیه قناد-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی فراوانی پدیده عدم برقراری جریان خون کرونری در بیماران سندرم حاد کرونری تحت آنژیوپلاستی در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان مشهد - استاد راهنما :سیدهاشم دانش ثانی - دانشجو :رضا شاه حسین دستجردی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی عفونت ادراری وابسته به کاتتر ادراری در بیماران بستری در ICU بیمارستان 22 بهمن و فارابی مشهد در سال 1392 - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :الهه داوری نژاد مقدم قوچانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی ارتباط سطح پلاکت با عوارض بیماری در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی اجتماعی بستری شده در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (1392) - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :فرشته مقدم نیا-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی رژیم افزایش تدریجی کابرگولین در زنان ایرانی با هیپر پرولاکتینمی مراجعه کننده به درمانگاه غدد در سال 1392 - استاد راهنما :زهرا مصطفوي مشهدی - دانشجو :مژگان توکلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

مقایسه پاسخ درمانی بیماران مبتلا به تنیس آلبو با دو روش درمانی تزریق خون اتولوگوس و تزریق تریام سینولون موضعی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :الهام السادات کشاورز-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

تاثیر روش پونستی در اصلاح پاچنبری مادرزادی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :فرناز نثاری جوان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر تغذیه کمکی با شیر دوشیده شده مادر در میزان تغییرات وزن روز 3 تا 5 بعد تولد در نوزادان - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :آرمان مصلحتی رودی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/10/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی نتایج ترمیم دریچه میترال در بیماران عمل شده در بخش جراحی قلب بیمارستان قائم (عج) طی سالهای 82 تا 90 - استاد راهنما :جمیل اصفهانی زاده - دانشجو :احمد سعادت-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی عوامل موثر در بروز تشنج های فوری و زودرس بعد از ضربه سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید کامیاب مشهد - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :محمد مهدی پورعلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی فراوانی اختلال اضطراب منتشر در بیماران بستری شده با تشخیص سندرم حاد کرونری در بیمارستان آریا طی سال های 93-91 - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :مهسا ذره پرور مقدم-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه اثر شیاف هیوسین و هیوسین داخل عضلانی در کوتاه کردن مرحله اول زایمان در خانمهای ترم با حاملگی اول - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :سید مسعود حسینی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه دقت اندازه گیری قند خون بیماران دیابتی توسط گلوکومتر در روش آزمایشگاهی گلوکزاکسیداز   - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :صالحه علویان-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/11/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی ارتباط ازدواج فامیلی با نوع ناباروری - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سارا بهنام رسولی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

تعیین مقادیرنرمال اندکس های اسپکترال داپلرمجرای وریدی درجنین های14-11هفته - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :مهدیه اکبری صفی آبادی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی اندکس های اسپکتروم داکتوس ونوزوس درجنین های با سن 14-11 هفته در خانم های باردار مبتلا به پرفشاری خون مزمن - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :میثم اکبرزاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی ابتلا به اختلال وسواسی جبری در بیماران مبتلا به صرع درمقایسه با گروه شاهد - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :بهناز نیکوئیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

تعیین حساسیت و ویژگی علائم بالینی افتراق دهنده تشنج از شبه تشنج - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :مهنوش روحی زاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

مقایسه تاثیر درمان بلفاریت خلفی با دو داروی داکسی سیکلین وآزیترومایسین خوراکی - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :بهروز محمدی پناه-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی رابطه سوءمصرف مواد مخدر بر فاکتورهای بیومتریک مرتبط باگلوکوم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نازنین نیک دوست-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی میزان عفونت های داخل جمجمه پس از ضربه سر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :حسین محمدزاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

عفوني

بررسی سطح سرمی آنتی بادی هپاتیت B( Anti HBs)متعاقب واکسیناسیون در بین دانشجویان پزشکی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال1393-1392 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :امیر حسین متوسلیان-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی رابطه تصویرتن و عزت نفس براختلال عملکرد جنسی در دانشجویان خانم دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سوسن موسوی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی علائم بالینی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال و تعیین ارتباط آن با شاخص توده بدنی(BMI) - استاد راهنما :مجید جلال یزدی - دانشجو :ملیحه مجاور برآبادی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه میزان بروز گلودرد در جایگذاری لارنژیال ماسک ایروی(LMA) وپری لارنژیال ایروی کبری(COBRA PLA)درجراحی های انتخابی مراجعه کننده به بیمارستان آریادرسال1392-1391 - استاد راهنما :وحید مغفرتی - دانشجو :ترانه رادبین-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی شیوع ضایعات سرطانی و پیش سرطانی سرویکس در نمونه های پاپ اسمیر در خانم های سنین 20 تا80 سال - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :سارا شیرازی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/9 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح جیوه در موی سرکودکان مبتلا به اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :زهرا نعمانی فر-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی فراوانی سندرم متابولیک بر اساس پانل درمانی بالغینIII در بیماران بستری شده با تشخیص سندرم حاد کرونری در بیمارستان آریا مشهد در سال های 1393-1392 - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :بنفشه عطایی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

مقایسه اختلال خواب در مبتلایان به میگرن بدون اورا و گروه سالم - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :رامین برکوئی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

عفوني

بررسی برخی از عوامل همراه با بروز لنفادنیت ب ث ژ در شیرخواران واکسینه شده دراستان خراسان رضوی از سال1392-1388 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :فهیمه علیزاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی فراوانی رسوب چربی در جدار روده (Fat halo sign) بیماران با درد شکم در CT اسکن اسپیرال شکم - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :رعنا تفریشی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی نتایج غربالگری شنوائی در نوزادان ترم مادران دیابتی در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سالهای 1393-1392 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :مریم عباسی دلویی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه نتایج FEV1/FVC و FEV1/VC جهت تشخیص بیماری های ریوی - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :الناز سالاری فر-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی ارتباط رینیت آلرژیک با گروه های خونی ABO - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي - دانشجو :سعیده اشکیل-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی فراوانی فرو رفتگی ساکروم (ساکرال پیت) در نوزادان متولد شده درطی یکسال و تعیین مورفولوژی نخاع آنها بوسیله ی سونوگرافی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :محبوبه علی پور-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی سردرد تنشی بدنبال زایمان طبیعی و سزارین دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه های مغز و اعصاب بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درسال 1392 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :فاطمه مالک زاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی فراوانی عفونتهای اکتوپارازیت و تاثیر برخی عوامل برآن در بیماران مراجعه کننده به مراکز روانی و اعتیاد ابن سینا و حجازی مشهد درسال91-92 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :یسرا محمدی یزدی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان مبتلا به اسهال بستری شده در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال92 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :فرزانه افشار دلخواه-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه سطوح سرمی پروفایل چربی در زنان باردار مبتلا به پرفشاری خون و زنان باردار با فشارخون طبیعی در تریمستر سوم حاملگی - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :مهسا گیفانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی سرولوژی ویروس ابشتین بار در کودک مراجعه کننده به آزمایشگاه امام حسین شهرستان مشهد در سال1392 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :سعیده سادات موسوی جزایری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به سالک مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال1382 تا 1392 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :مرتضی گلمکانی-ورودی 84(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به وبا مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1381 تا 1391 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :مهدی ولایی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/11/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

ارتباط افسردگی و اضطراب بیماران متقاضی IVF با موفقیت درمان - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :آناهیتا اقبالی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی فراوانی رویدادهای استرس زای زندگی،اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به سقط مکرر - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :بهاره اسکندری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی رابطه اضطراب مادر با اعتماد به نفس کودکان مبتلا به صرع - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :زینب حائری نسب-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی سطح سرمی ویتامینD در بیماران مبتلا به هایپرپلازی پروستات - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :مژده حاجی منیری-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی عملکرد تیروئید در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با افزایش فشار خون شریانی ریوی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :امیر رضا وکیلیان آغویی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/11/30 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه میزان فشار خون در بی حسی نخاعی با استفاده از لیدوکایین و بوپیواکایین در خانم های کاندید سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :عاطفه زمردی-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/12/2 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی سندرم تونل کارپال در حاملگی و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان و زایمان بیمارستان 22 بهمن در سال های 1393-1392 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :ریحانه جمیلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:91/12/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی تاثیر پروپولیس در بهبود آسم متوسط - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :بهاره آزمون-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

بیوشیمی

مقایسه سطح سرمی مالون دی آلدئید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در کودکان مبتلا به اوتیسم با گروه کنترل - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :منا اسدی-ورودی 87(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 14 )

دفاع شده

داخلي

بررسی تاثیر ال کارنیتین بر روی دیس لیپیدمی و آنمی بیماران همودیالیزی - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :مائده صادقی نائینی پور-ورودی 85(تاریخ تصویب:91/12/14 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی میزان آگاهی،نگرش و عملکرد پرسنل زن بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد مشهد در مورد سرطان پستان - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :آزاده میررجایی-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/1/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقایسه درمان ضایعات آفتی دهان با کورتیکو استروئید تزریقی و عصاره مورد(MYRTUS) - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :دینا گنجی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/1/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی فراوانی ماکروزومی وبرخی عوامل موثر در پیدایش آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1392 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سکینه صابری-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/2/9 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران بستری در ICU بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :اعظم رضایی آغوی-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/2/9 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی اثر درمانی عصاره گل گاو زبان برآسم متوسط پایدار - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :سارا خشخاشی مقدم-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/2/23 - تاریخ دفاع:94 / 3 / 2 )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح روی و مس در موی سر کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان غیر اوتیسمی - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :فاطمه پورافشاری-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی تاثیر مصرف مورفین بر بافت کلیه در رت - استاد راهنما :حسن احمدنیا - دانشجو :الهه حسین زاده زرکار-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/2/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی الگوهای شخصیتی در متقاضیان جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ،1391 تا 92 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :اعظم خانزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه میزان اضطراب قبل و پس از هیسترکتومی در دو روش لاپاروسکوپیک و ابدومینال - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :زهره پیشه ور-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/3/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی فراوانی IVH در نوزادان نارس مبتلا به PDA در بیمارستانهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای 1393-1392 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :الهه یمینی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/3/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون و اندرستندیون مادر باردار با وزن هنگام تولد نوزاد - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :نازنین مخملباف-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/3/20 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی الگوهای دلبستگی و تصویر تن در مراجعه کنندگان جهت انجام عمل رینوپلاستی در کلینیک های وابسته به دانشگاه آزاد مشهد و مقایسه آن با افراد عادی - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :زهرا حسنی فر-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/3/20 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسي مقایسه اي میزان اضطراب و افسردگی و فشار هاي رواني ناشي از رویدادهای استرس زای زندگی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن و افراد سالم - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :فریده سینی چی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/4/10 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 16 )

دفاع شده

عفوني

بررسی برخی از عوامل اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به مالاریا مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1380 تا 1393 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :اسما شکری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/4/10 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 19 )

دفاع شده

عفوني

بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B و برخی عوامل همراه در بیماران تحت دیالیز دائمی بیمارستان های 22 بهمن و 17 شهریور مشهد از سال 1392 تا 1393 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :توحید صداقت-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/5/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و عوامل زمینه ساز سویه های Acinetobacter جدا شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان 22بهمن و فارابی مشهد از سال 1392 تا 1393 - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :محبوبه سعیدی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/5/28 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقایسه سطح سرمی روی قبل و بعد از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به کانسرهای سر و گردن - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :عاطفه رنگانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/5/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تغییرات آسیب شناسی کلیه در مدل موشی رت مبتلا به هیپریوریسمی در مقایسه با گروه شاهد - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :محسن تدین-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

مقایسه تاثیر آموزش مبحث اختلالات آب و الکترولیت و اسید و باز به روش مباحثه گروهی (حل مساله) با روش سخنرانی بر روی استدلال بالینی در کارورزان بخش اطفال - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :محمود آریا منش-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

همجاریابی ابزار غربالگری خطر خشونت 10 (V-10-Risk) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا مشهد - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :الهام مسعودی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به سیاه زخم جلدی مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی در فاصله سال های 1382 تا 1392 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :مصطفی قاسم پور-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسی فراوانی خشونت علیه کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1392 - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :سعیده سادات غضنفری-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/6/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمارستان 22 بهمن مشهد 1392-1393 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :گلناز لطیفیان اصفهانی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/6/18 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

عفوني

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلای در نمونه های بدست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد از سال 1388 تا 1391 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :علی اکبرزاده نجار-ورودی 82(تاریخ تصویب:92/6/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی میزان چرخش محوری استاتیک و دینامیک چشم و عوامل متبط با آن در بیماران مبتلا به نزدیک بینی کاندید عمل جراحی رفع عیب انکساری - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :سید وحید جعفرزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/6/18 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زوجین نابارور کاندید استفاده ار روش های کمک باروری - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :فرشته خوش نیت-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی عفونتهای قارچی سطحی جلدی و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان 22 بهمن در سال 1392 تا 1393 - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :مصطفی غفاری مقدم نوقابی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی برخی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمان HIV و سل در بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای رفتاری-عفونی مشهد(1391-1383) - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :فاطمه عابدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع:94 / 10 / 27 )

دفاع شده

هماتولوژی

تعیین ارتباط بین ویژگی های پروگنوستیک و دموگرافیک با میزان پاسخ به درمان و میزان بقا در بیماران بزرگسال مبتلا به لوسمی حاد:مطالعه 5 ساله از سال 1388 الی 1393 - استاد راهنما :ابوالقاسم اللهیاری - دانشجو :ترانه تاجری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/6/25 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 18 )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی میزان حساسیت و ویژگی MRI در تشخیص آسیب رباط های صلیبی زانو و منیسک ها به دنبال تروما - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :محسن فاتق-ورودی 79(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی ارتباط تجویز وریدی پروستاگلاندید E1 بر میزان دفع کلسیم در ادرار نوزادان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :فاطمه اکبری-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی شیوع دیابت نوع 2 و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در جمعیت شهری مشهد بین سال های 1390 تا 1392 - استاد راهنما :زهرا مصطفوي مشهدی - دانشجو :سید محمد امین بدیعیان خیر آبادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح سرب در موی سر کودکان مبتلا به اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :مریم شریعت جعفری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/7/8 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 14 )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بین زنان باردار شده با استفاده از روشهای کمک باروری و زنان باردار شده طبیعی - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :مسعود قرایی جمعه یی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

مقایسه عوارض هموروئیدکتومی Milligan-Morgan با عوارض هموروئیدوپکسی با استاپلر - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :محمد امین قویدل-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی ارتباط بین هموگلوبین مادر و سطح هموگلوبین بند ناف در نوزادان - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :یگانه مبصر-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسي فراواني علائم نوروپاتي اندام فوقاني در استفاده كنندگان از كامپيوتر به مدت طولاني - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :فاطمه علیزاده سعد آبادی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/7/22 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 2 )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی صرع مقاوم به درمان و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مصروع مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن شهر مشهد در سالهای 93-92 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :آتوسا خلیل پور-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/8/13 - تاریخ دفاع:94 / 4 / 22 )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی مقایسه ای عملکرد قلب پس از جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه OFF-PUMP CABG به تنهایی و OFF-PUMP CABG همراه با تزریق platelet-rich plasma - استاد راهنما :محمد عباسی - دانشجو :داریوش عزیزی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/8/13 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه اثر رمی فنتانیل و نیتروگلیسرین بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب در جراحی فیوژن کمری - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :زهره نصیری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/8/13 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 21 )

دفاع شده

اورژانس

بررسی فراوانی تاخیر در مراجعه و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به STEMI مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) در سال 93-92 - استاد راهنما :محسن ابراهیمی - دانشجو :شهلا شیرین بهادر-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

مقایسه علائم بالینی سندرم کرونری حاد در زنان و مردان بستری در بخش قلب بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :رضا عندلیبی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

چشم

بررسی تاثیر قطره چشمی فلورومتولون بر میزان ایجاد عارضه فشار داخل چشم بعد از عمل PRK - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :محمد رضا وجدانی-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسي اپيدميولوژي مرگ هاي ناشي از مسموميت ارجاع شده به پزشكي قانوني مشهد در سال 1391 - استاد راهنما :مهدی ملک نژاد - دانشجو :غلامرضا گنابادی-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/8/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی نتایج آزمون Red Reflex در نوزادان - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :بهاره یزدان پور-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/4 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

عفوني

بررسی عوارض داروهای آنتی رتروویرال در بیماران HIV مثبت تحت درمان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی مرکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1385 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :آزاده فضلی شهری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت های ویروسی هپاتیت B و C در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1385 تا 1392 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :مریم هدایتی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/4 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 14 )

دفاع شده

ارتوپدي

ارزیابی نتایج استئوتومی پروگزیمال تیبیا به روش گوه ای باز با برش L شکل در بیماران مبتلا به استئوآرتریت قسمت مدیال مفصل زانو - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :سودابه نیکویی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر تاخیر در بازسازی رباط صلیبی قدامی بر میزان آسیب منیسک و غضروف مفصلی زانو در بیماران مراجعه کننده به بخش خصوصی و بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :رکسانا رضازاده-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی شاخص های اکوکاردیوگرافی بافتی در نوجوانان ورزشکار در مقایسه با سایر نوجوانان - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :الهام نیک روح-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی عملکرد کلیه در نوزادان پره ترم مبتلا به PDA قبل و بعد از درمان با بروفن - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :فاطمه صادقی اردکانی-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/11 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 31 )

دفاع شده

ژنتیک

آنايز موتاسيوني ژن BCKDHA و بررسي باليني بيماران مبتلا به بيماري ادرار شربت افرا - استاد راهنما :محمد رضا عباس زادگان - دانشجو :مونيكا زينل زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/18 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

كودكان

مقايسه PH خون بند ناف نوزادان تازه متولد شده در دو روش زايمان طبيعي و سزارين - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :ليلا كاظميان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

مقايسه سطح سرمي ويتامين D در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس با گروه شاهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :نغمه مالك زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/18 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 23 )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسي مقايسه اي اثر جينسينگ با آمانتادين بر خستگي بيماران مبتلا به ماتيپل اسكلروزيس   - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مهسا اباذري طرقبه-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 18 )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسي دقت معاينه كلينيكي در تشخيص پارگي ليگامان صليبي قدامي - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :پرنيان شايان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 21 )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقايسه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سرطان هاي سر و گردن قبل از درمان با گروه كنترل   - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :فرزانه قدمگاهي مقدم-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع:94 / 4 / 22 )

دفاع شده

داخلي

بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيك سرطان كولوركتال در يك دوره ده ساله (1390-1380) در افراد مراجعه كننده به مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا ( ع ) شهر مشهد - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :كاظم شوشتري-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

مقايسه سطح سرمي ويتامين ب 12 در كودكان مبتلا به شب ادراري اوليه با كودكان سالم - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :سپيده حاج محمدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 9 )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسي فرواني سرطانهاي بافت نرم سر و گردن در سطح شهر مشهد طي سالهاي 1392 - 1387 - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي - دانشجو :مولا نوري حسيني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/9/25 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 23 )

دفاع شده

كودكان

بررسي فراواني اسكار كليه و ارتباط آن با تب و علائم پاراكلينيكي در كودكان مبتلا به عفونت ادراري - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :بهناز ضميريان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 11 )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسي فراواني عفونت هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتلا به پوليپ بيني مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ،1392 تا 1393 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :سارا قاسمي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسي فراواني عفونت هليكوباكترپيلوري در كودكان 5 تا 14 سال مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ،1392 تا 1393 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :زهرا عظيمي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسي فراواني بلاستوسيستيس هومينيس در كودكان مبتلا به اسهال بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سوسن يوسفي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/9 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 23 )

دفاع شده

چشم

بررسي تاثير مصرف مكمل دارويي گلوكزامين بر فشار داخل چشمي - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :غزاله سادات الداغي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقايسه اثر كرم واژينال كليندامايسين و واژينال ژل مترونيدازول در درمان واژينوز باكتريال - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :محبوبه نيك انجام-ورودی 84(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسي تاثير قرص واژينال ايزوسوربايد مونونيترات قبل از القاي زايمان بر آماده سازي سرويكس - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :سيمين دخت شفيعي راد-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 11 )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی حساسیت   MRI در تشخیص نوع فيستول هاي پري آنال - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :ساينا بزازان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسي ارتباط بين اندكس مايع آمنيوتيك و وزن تخميني جنين توسط سونوگرافي،در تريمستر سوم حاملگي - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :هما زارع دوست-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 21 )

دفاع شده

جراح

بررسي ارزش تشخيصي mobile health در پرولاپس ركتوم كودكان - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :سيمين اكبري-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 14 )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقايسه فراواني درد و ويژگي هاي آن در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با اختلال دو قطبي نوع دو در اپيزود افسردگي - استاد راهنما :عليرضا ضيائي - دانشجو :نگين حاجي وثوق-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 14 )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقايسه تزريق داخل نسجي بوپيواكايين و پتدين در تسكين درد بعد از عمل سزارين در بيماران تحت بي حسي نخاعي - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :مريم كمالي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 11 )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسي فراواني و موقعيت پلاك آترومي آئورت در بيماران تحت اكوي مري و رابطه آن با ريسك فاكتورهاي قلبي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك قلب و عروق بيمارستان هاي قائم،رضوي و امام رضا(ع) در سال 1393 - استاد راهنما :افسون فضلي نژاد - دانشجو :سارا سادات حسيني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسي فراواني سنگ صفراوي و ريسك فاكتورهاي مربوط به آن در بيماران كوله سيستكتومي شده در بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن بين سال هاي 1392-1382 - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :مرواريد ميرزاييان خمسه-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

عفوني

بررسي سطح ايمني نسبت به واريسلا زودرس در دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 1393 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :سمانه قالبي زاده يزدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 23 )

دفاع شده

كودكان

بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري در كودكان با يبوست مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور شهر مشهد در سال هاي 1392-1394 - استاد راهنما :ابراهيم كياني - دانشجو :عادله عليزاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقايسه سطح سرمي مالون دي آلدهيد در بيماران مبتلا به كانسرهاي سر و گردن قبل از درمان با گروه شاهد - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :آتنا پورعلي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ دفاع:94 / 4 / 22 )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي فراواني سردرد اوليه در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس در بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال هاي 93-92 - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مرضيه ملكي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/10/30 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 4 )

دفاع شده

جراح

مقايسه سطح سرمي هورمون هاي تيروئيد در زنان مبتلا به سرطان پستان با گروه كنترل - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :سها اسماعيلي چرخاب-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 7 )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقايسه سطح سرمي اسيد اوريك در بيماران مبتلا به سر گيجه وضعيتي حمله اي خوش خيم با گروه شاهد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :زهرا مرندي شيروان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 21 )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسي ارتباط سطح سرمي هورمون پاراتيروئيد با شدت اختلال عملكرد دياستوليك در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي با عملكرد سيستوليك طبيعي - استاد راهنما :فرشته قادري - دانشجو :نازلي نجم الدين چوگان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

بيهوشي

مقايسه اثر سوفنتانيل وريدي با داخل بيني بر فشار خون و ضربان قلب بيماران تحت بيهوشي عمومي - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :نيلوفر صفايي يزدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

بيهوشي

مقايسه اثر تزريق گرانيسترون با تركيب دوز كم ميدازولام همراه گرانيسترون در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از شروع عمل جراحي سزارين - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :حامد هاديزاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

مقايسه قند خون بند ناف نوزادان زنده تازه متولد شده در زايمان طبيعي با سزارين - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :سيده محبوبه مرجاني بجستاني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقايسه فراواني سندرم متابوليك ناشي از درمان با سيتالوپرام و سرترالين در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري و اختلاف افسردگي اساسي - استاد راهنما :عليرضا ضيائي - دانشجو :پريسا صمدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسي اثر همودياليز بر عملكرد جنسي در خانم هاي مبتلا به نارسايي مرحله آخر كليه - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :دلارام اميدوار قوچان-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

كودكان

بررسي سطح ويتامين D در كودكان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :هما خانلقي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

جراح

بررسي اثر داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي بر تجمع پلاكتي و خونريزي در جراحي لامينكتومي هرني ديسك هاي كمري - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :محبوبه جامي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/14 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 16 )

دفاع شده

راديولوژي

مقايسه پيامد هاي جنيني،نوزادي و مادري در جنين هاي داراي تك شريان نافي منفرد با گروه شاهد - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :زهرا اميني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 21 )

دفاع شده

چشم

بررسي نتايج عمل PRK بر عملكرد بينايي افراد بزرگسال داراي تنبلي چشم - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :جواد جوادي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 21 )

دفاع شده

راديولوژي

بررسي ضخامت لايه ايتيما و مديا شريان كاروتيد مشترك بيماران مبتلا به بيماري هاي التهابي روده - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :مهران منظمي انصاري-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسي ارتباط كم خوني سه ماهه سوم حاملگي با افسردگي پس از زايمان - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :تكتم ابوسعيدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسي ارتباط كم خوني سه ماهه سوم حاملگي با وزن هنگام تولد نوزاد - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :نگين محب راد-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 16 )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسي فراواني سيكلوسپورا كايتاننسيس در كودكان مبتلا به اسهال مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :آزاده زارع-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/16 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسي مقايسه اي ميزان اندوه پس از زايمان در دو گروه از مادران با زايمان طبيعي و سزارين   - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :مائده بهشتي سعادت-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسي مقايسه اي سطح سرمي 25 هيدروكسي ويتامين Dدر كودكان مبتلا به آسم زير5 سال با گروه شاهد - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :سارا عظيمي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 9 )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسي ديدگاه هاي دانشجويان سال آخر رشته پزشكي نسبت به آموزش پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :محمد معين صفا-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع:94 / 7 / 15 )

دفاع شده

ارولوژي

بررسي ميزان اتساع وريدهاي اسپرماتيك بر اساس گزارش سونوگرافي در گريد هاي مختلف واريكوسل - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :نگار نقيبي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 16 )

دفاع شده

ارولوژي

بررسي فراواني افسردگي در مردان مبتلا به اختلال نعوظ مراجعه كننده به درمانگاه اورولو‍‍ِ‍ژي بيمارستان 22بهمن و آريا مشهد در سال 1393 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :الهه خالق زاده -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 16 )

دفاع شده

جراح

بررسي فراواني محل آسيب هاي وارده بر نواحي مختلف بافت مغزي افراد فوت شده در 48ساعت اول به دليل ضربه مغزي در تصادفات جاده اي ارجاع شده به پزشكي قانوني مشهد در سال 1391تا 1392 - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :مصطفي خراشادي زاده -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/21 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

كودكان

بررسي تأثير پروبيوتيك ها بر شدت و طول دوره ي اسهال حاد در كودكان زير 5سال در بخش كودكان   - استاد راهنما :ابراهيم كياني - دانشجو :مريم رضوي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع:94 / 12 / 3 )

دفاع شده

جراح

بررسي مقايسه اي اثر درمان جراحي اسفنگتروتومي داخلي و درمان طبي با ژل ديلتيازم در فيشر مزمن آنال - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :فرانك يحيايي سنگاني -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 23 )

دفاع شده

جراح

بررسي شيوع اختلالات تناسلي و فتق اينگوينال در پسران مدارس ابتدايي شهر مشهد در سال 93-92 - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :مريم ترخاني -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 23 )

دفاع شده

داخلي

بررسي ارتباط بين سطح سرمي تستوسترون با توان فعاليت فيزيكي در مردان مبتلا به نارسايي مزمن قلبي - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :پوريا حسن پور -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 18 )

دفاع شده

داخلي

مقايسه فراوانی افسردگي و كيفيت خواب در بيماران مبتلا به ديابت قندي نوع دو با گروه شاهد - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :پريسا قاسمي نوقابي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 18 )

دفاع شده

انکولوژی

بررسي   فراواني بيان ژن سرطان بيضه اي (MAGE-1) در نمونه هاي بافت كارسينوم سلول سنگفرشي مري و ارتباط آن با پاسخ به كموراديوتراپي قبل از عمل جراحي - استاد راهنما :آذر فاني پاكدل - دانشجو :رؤيا مخدراتي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/23 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 21 )

دفاع شده

راديولوژي

بررسي يافته هاي تصوير برداري MRI مغز در بيماران با تشنج - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :يلدا محمد زاده عكاف -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسي مقايسه اي سطح سرمي اسيد اوريك و آنزيمهاي كبدي در بيماران مبتلا به نارسايي قلب با كسر جهشي نرمال با گروه با كسر جهشي كاهش يافته - استاد راهنما :فروه وکیلیان - دانشجو : سهراب كسرائي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي اختلالات خواب در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مصطفي محمديان -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع:94 / 12 / 19 )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسي تأثير همودياليز بر عملكرد جنسي در مردان مبتلا به نارسايي مزمن كليه - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :حسين سوادي -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع:94 / 11 / 14 )

دفاع شده

داخلي

بررسي تأثير كنترل قند خون بر سطح سرمي فيبرينوژن و CRPدر بيماران مبتلا به ديابت تيپ 2 - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :آرزو رضواني -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسي اثر مدت زمان پالس ليزر بر ميزان درد بيماران ديابتي در ليزر درماني تمام شبكيه - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :آرزو ريخته گر-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسي ميزان نورهراسي در بيماران مبتلا به اختلال هراس - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :محبوبه مرادزاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع:94 / 7 / 29 )

دفاع شده

جراح

اثرات safranal بر امواج مغزي و مرگ سلول هاي عصبي در مدل تجربي تشنج القا شده بوسيله پنتيلن تترازول - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :حامد روحاني-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

مقايسه قند خون در نوزادان در خطر هيپوگلايسمي در دو روش تغذيه اي انحصاري با شير مادر و تغذيه انحصاري با شير مادر به همراه شير كمكي با شير دوشيده شده مادر - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :غزاله نوربخش-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي سطح سرمي ويتامين B12 در بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس   - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :سحر اعظم قاسم زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/11/30 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

آسيب شناسي

مقايسه يافته هاي تشخيص سونوگرافي و هيستوپاتولوژي نمونه هاي هيستركتومي در ارزيابي بيماران دچار خونريزي هاي غير طبيعي رحمي - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :سيده فرزانه ملانوروزي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

زنان و زايمان

تاثير سن مادر بر عوارض و پيامد هاي بارداري - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :سارا ميرعباسي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 25 )

دفاع شده

ارولوژي

بررسي مقايسه اي سطح سرمي اسيد فوليك در كودكان مبتلا به شب ادراري (اوليه) با كودكان سالم - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :ايمان مجيدي فرد-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقايسه ميزان Enhancement تصاوير MRI بعد از تزريق گادولينيوم (فوري و تاخيري) با دوز استاندارد و تريپل در اثبات پلاكهاي مالتيپل اسكلروزيس - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :مهسا كريمي-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

جراح

بررسي فراواني ترمبوز وريدي عمقي در بيماران بستري در بخش جراحي عمومي و عروق در بيمارستان امام رضا (ع) در سال 1393 - استاد راهنما :حسن راوري - دانشجو :مهيار يوسف پور-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

معيار هاي بازگشت موفق به ورزش در ورزشكاران پس از بازسازي رباط صليبي قدامي - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :مهرداد منوچهري حقيقي-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع:94 / 12 / 20 )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسي رابطه ي بين غلظت سرمي CRP و ميزان درد قبل و بعد از عمل جراحي هرني ديسكال كمري - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :آوا اظهري -ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي مقايسه اي شدت علائم جسماني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي با و بدون سردرد ميگرني - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :ملوس عمارزاده-ورودی 85(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسي سطح سرمي ويتامين A در نوزادان مبتلا به بيماري مادرزادي قلب - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :نازنين بهشتيان -ورودی 86(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقايسه عملكرد خانواده در بيماران اسكيزوفرني با بيماران اختلال دو قطبي I - استاد راهنما :پیمان هاشمیان - دانشجو :محمدادريس صداقتي-ورودی 83(تاریخ تصویب:92/12/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی همبستگی بین شاخص های ABG و VBG در بیماران بستری در ICU - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :مهسا گری-ورودی 87(تاریخ تصویب:92/12/19 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 28 )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی سندرم تونل کارپال در حاملگی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان 22 بهمن در سال های 93-92 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :ریحانه جمیلی-ورودی 86(تاریخ تصویب:92/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی فراوانی کونکا بولوزا،انحراف سپتوم بینی و ارتباط آنها با التهاب سینوس در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی جهت تصویربرداری سینوس در سال 93 - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :مریم محمدخانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:93/3/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر تزریق پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و غضروف ساز هیالگان بر درمان بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :شادی اکبر زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:93/3/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسي فراواني آندومتریوز در بيماران مبتلا به توده لگنی مراجعه كننده به بيمارستانهای قائم و آریا مشهد طي سال هاي 1383 تا 1393 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :سمانه مرتضايي-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/3/19 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی عملکرد تیروئید در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با افزایش فشار خون اولیه ریوی - استاد راهنما :فروه وکیلیان - دانشجو :میثم شگفته-ورودی 86(تاریخ تصویب:93/3/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی فراوانی نوع گیاهان دارویی و مشتقات استفاده شده در اطفال آسماتیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی کودکان بیمارستان دکتر شیخ مشهد بین سال های 1393-1388 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :ندا انصاری-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/4/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی سطح سرمی اسید اوریک در مبتلایان به بیماری پرفشاری خون در مقایسه با گروه شاهد - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :محسن تدین-ورودی 85(تاریخ تصویب:93/4/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر تزریق موضعی متیل پردنیزولون استات بر میزان درد خار پاشنه پا - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :فاطمه تقی زاده سراجه-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/4/23 - تاریخ دفاع:94 / 11 / 14 )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی دقت تشخیصی ام ار آی در آسیب های روتاتور کاف شانه در مقایسه با آرتروسکوپی - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :فرزانه حكمت فر-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/5/27 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 31 )

دفاع شده

كودكان

بررسی مقایسه ای اندازه گیری بیلی روبین در نوزادان مبتلا به زردی به دو روش تست پوستی و سطح سرمی در بیمارستان های تابع دانشگاه آزاد اسلامی و بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :الهام رحیمی-ورودی 84(تاریخ تصویب:93/7/7 - تاریخ دفاع: / /   )

در گردش

قلب و عروق

بررسی سطح آگاهی مراجعین به بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد بیماری عروق کرونر در سال 1394 - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :مطهره لبافچی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/7/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به هیپرتروفی لوزه و گروه شاهد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :فرشته ضمیری-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/7/7 - تاریخ دفاع:94 / 5 / 24 )

دفاع شده

عفوني

بررسی مقایسه ای آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما در سرم زنان مبتلا به اسکیزوفرنی با گروه شاهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :زهرا شایع-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

مقایسه سطح سرمی روی کودکان مبتلا به عفونت ادراری با گروه کنترل - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :فریبا ذبیحی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی فاکتورهای مرتبط با میزان حاملگی در بیماران مراجعه کننده جهت IUI به مرکز ناباروری - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :فاطمه ریزه گی-ورودی 85(تاریخ تصویب:93/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی یافته های سرولوژیک و هیستولوژیک در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمون در شهر مشهد از سال 1393 تا 1395 - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :فلورا غیور کاظمی -ورودی 88(تاریخ تصویب:93/8/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

مقایسه توان تطابقی بیماران دیابتیک تیپ II در سنین قبل از پیرچشمی با گروه شاهد - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :مریم زارعی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/8/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی میزان موفقیت در نزدیک شدن به نسبت های طلایی چهره و رضایت مندی بیماران بعد از راینوپلاستی اولیه - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :پرستو دهقان-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/8/26 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

ارولوژي

مقایسه سطح سرمی ویتامین D در خانم های قبل از مونوپوز مبتلا به عفونت ادراری با گروه کنترل - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :حیدر اسداللهی-ورودی 89(تاریخ تصویب:93/8/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی ارتباط بین سطح سرمی پروفایل لیپید مادر در حین بارداری با وزن هنگام تولد نوزادان ترم - استاد راهنما :عليرضا ضيائي - دانشجو :سیده سارا نوربخش-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/8/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه تاثیر داروی لوزارتان و سیلدنافیل در درمان بیماری کورپولمونل - استاد راهنما :مهدی ملک نژاد - دانشجو :امين طالب زاده -ورودی 87(تاریخ تصویب:93/8/26 - تاریخ دفاع:94 / 9 / 10 )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی فراوانی اندومتریوز جداری و برخی از عوامل مرتبط با آن در خانم های با درد شکم مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان 22 بهمن در سال 93-94 - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :سارا کمندی-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/9/10 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط افسردگی و اختلالات اضطرابی با میگرن مزمن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :گلناز سیدین قناد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/10 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی سوء تغذیه در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 93-94 - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :فهیمه میرزایی خلیل ابادی-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/9/10 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

عفوني

مقایسه تعداد پلاکت و شاخص های پلاکتی در بیماران مبتلا به سل ریوی با گروه شاهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :محدثه واعظ نیا-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/10 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی ارتباط علائم بالینی با تغییرات استخوانی در توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی در بیماران مبتلا به اختلال مفصل فکی- گیجگاهی - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي   - دانشجو :بهاره شهیدی -ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/10 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه سطح سرمی مالون دی دی آلدئید در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با گروه کنترل   - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :شمیم شاهقاسی ثانی رودی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/17 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح ارسنیک در موی سر کودکان مبتلا به اوتیسم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :رخساره موحد نوری-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/17 - تاریخ دفاع:94 / 11 / 10 )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر پلی اتیلن گلیکول3350 به همراه پارافین مایع با پلی اتیلن گلیکول 3350 به تنهایی در درمان یبوست عملکردی کودکان - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :شادی   خوشدست-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی ارتباط آنمی فقر آهن با تشنج ناشی از تب در کودکان 6 ماه تا 5 سال - استاد راهنما :احمد هاشم زاده - دانشجو :مهناز فضل ارثی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/17 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقایسه دقت تشخیصی MRI در restaging سرطان رکتوم بعد از کمورادیوتراپی نئو ادجوانت - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :محیا معصومی-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

مقایسه عوارض زودرس جراحی بای پس کرونر در جراحی با پمپ و بدون پمپ در بیمارستان قائم مشهد در سال 1394 - استاد راهنما :جمیل اصفهانی زاده - دانشجو :الهه روشن ضمیر-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی ارتباط سن بارداری با عوارض امنیوسنتز - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :شمیم رحیمان-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با تراکم معدنی استخوان در افراد بالای 50 سال - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :محمد منصوری نژاد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

مقایسه اثر شیاف دیکلوفناک و شیاف استامینوفن بر میزان درد محل اپی زیوتومی در خانم های پرایمی گراوید - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :مرضیه آذرپرند-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/24 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی فراوانی انگل های گوارشی در بیماران + HIV و ایدز در مقایسه با گروه شاهد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی مرکز بهداشت خراسان رضوی طی سالهای 95-94 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سید رضا سجادی-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/9/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی رابطه کمبود ویتامین D با پره اکلامپسی - استاد راهنما :ترانه مهاجری - دانشجو :مهسا عارفی نژاد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/9/24 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی رابطه سطح هموگلوبین مادر در سه ماهه اول بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد - استاد راهنما :ترانه مهاجری - دانشجو :الهام قمری-ورودی 85(تاریخ تصویب:93/10/1 - تاریخ دفاع:94 / 11 / 26 )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی رابطه کمبود ویتامین D مادر با دیابت بارداری - استاد راهنما :ترانه مهاجری - دانشجو :مونا مقری-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/1 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر دو روش متفاوت پره اکسیژناسیون بر زمان افت درصد اشباع اکسیژن خون شریانی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :فرزانه عابدینی -ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر تزریق اندانسترون وریدی در پیشگیری از خارش بیماران سزارین تحت بی حسی نخاعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :مژگان کلایی مقدم-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه میزان درد و رضایت مندی بیماران جراحی کاتاراکت ( فیکو) تحت بی حسی توپیکال و بی حسی توپیکال همراه با تزریق اینتراکمرال لیدوکائین 2% - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :فاطمه ترحمی -ورودی 89(تاریخ تصویب:93/10/1 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی آنتی بادی IgM ضد ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 در خانم های باردار ترم مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 92-93 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :الهام عباسی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی سطح سرمی اینترلوکین- 6 در بیماران در معرض نارسایی کلیه - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :حسام حسینی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/8 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

داخلي

بررسی تاثیر متادون بر فاصله QTc در نوار قلب معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :افسانه عطار جاهد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط سردرد میگرن با مشکلات چشمی - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :پردیس ضابطی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات قبل و بعد از عمل رزکسیون از طریق پیشابراه - استاد راهنما :محمد مهدی ایمانی - دانشجو :علی سهرابی انارکی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/8 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی نسبت ضخامت پوست مجاور بینی به طول استخوان بینی جنین سالم در سه ماهه دوم بارداری - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :مهنوش معمار-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی برخی عوامل مرتبط با عدم پایبندی به درمان های ضدرتروویروسی در بیماران HIV مثبت تحت درمان مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی از سال 1394 تا سال 1395 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :سیما عسکری جنت آبادی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/15 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

عفوني

بررسی تماس های شغلی با خون و مایعات بدن در کارکنان بهداشتی بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1394 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :شیما شریفی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و کلسیم با سطح سرمی سرب در خانم های باردار - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :آتنا اسلامي -ورودی 87(تاریخ تصویب:93/10/15 - تاریخ دفاع:94 / 6 / 30 )

دفاع شده

انگل شناسي

فراوانی انگل های روده ای در بیماران همودیالیزی در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی سال های 94-93 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :شیما محمد خانی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/15 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

انگل شناسي

فراوانی انگل های روده ای در مبتلایان به سرطان های دستگاه گوارشی تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل در مراجعه کننده گان به مراکز درمانی و آنکولوژی مشهد طی سال های 94-93 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :بدریه علیزاده یزدی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی تاثیر تجویز ویتامین D بر تغییر سطح سرمی هورمون آنتی مولرین و ویتامین D در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :هانیه افشار-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی ارتباط برخی از شاخص های خونی با دیابت بارداری در سه ماه ی اول و دوم بارداری - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :ریحانه شعبان نژاد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی رابطه میان فعالیت فیزیکی و سندرم درد قدامی زانو - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :مهرام میر-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/22 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

كودكان

بررسی سطح سرمی NT-proBNP در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی قبل و بعد از انجام کاتتریزاسیون - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :آذین سیفی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی سطح سرمی NT-proBNP در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با و بدون افزایش فشار شریان ریوی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :فرشته سیفی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

مقایسه سطح لیپید پروفایل در بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا با گروه کنترل - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :فهیمه سید حسن پور علاف-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/29 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح سرمی روی در کودکان مبتلا به تب و تشنج - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :فاطمه عباسی عرب آبادی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/29 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی ارتباط کمبود ویتامین D با بیماری ایسکمی قلبی عروقی و وسعت درگیری عروق کرونر - استاد راهنما :افسون فضلي نژاد - دانشجو :افسانه هاشمی دوست-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/29 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی مقایسه ای نتایج درمان شانه منجمد با دو روش مانیوپولیشن زیر بیهوشی به همراه فیزیوتراپی و فیزیوتراپی به تنهایی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :صدف کوروش نژاد-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی تاثیر داروی ترکیبی جدید حاوی ترکیبات Camphor و Elase و acid Ellagic بر روی برخی از پارامتر های موثر بر ترمیم زخم در موش - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :شاهین فارسی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی یافته های سونوگرافی داپلر حاملگی در مادران باردار با کبد چرب غیر الکلی در مقایسه با گروه کنترل - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :ماریه علیزاده-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

ارزیابی وضعیت خلقی در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید بر اساس پرسشنامه وضعیت خلقی ( Profile of mood states) قبل و بعد از درمان - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :هما نجفی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر مایع درمانی وریدی در میزان بیلی روبین سرمی نوزادان ایکتریک و تحت درمان فتوتراپی - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :مژده توکلی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/1 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر آگار خوراکی بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان با فوتوتراپی - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :عارفه آزموده-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی میزان خواب آلودگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دوره ی کارورزی دانشکده های علوم پزشکی مشهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :عالیه قناد زاده یزدی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی میزان overbite و overjet در کودکان دچار تنفس دهانی در مقایسه با گروه شاهد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :ریحانه رضوانی خراشاد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی رابطه CRP با حساسیت بالا و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با بروز دیابت بارداری - استاد راهنما :علیرضا رضایی - دانشجو :محیا خاکی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/1 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

جراح

مقایسه ی تاثیر تزریق چربی خالص با تزریق چربی غنی شده با سلول های بنیادی بر ترمیم تغییرات ناشی از پیری در صورت - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :رویا سلیمانی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی تاثیر مخلوط دگزامتازون و چربی در عوارض زودرس و نتایج درازمدت پس از تزریق چربی در صورت - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :سودابه جعفری-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

تأثير   سلولهای عروقی استرومایی حاوی سلول های بنیادی مزانشیمی به دست آمده از بافت چربی بر ترمیم زخم برشی - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :فریبا صفا-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه اثر سولامر و کلسیم کربنات در کاهش فسفر خون در بیماران تحت همودیالیز - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :شمیم طیبی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی اختلالات عضلانی - اسکلتی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان 17 شهریور در سال 94-93 - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :مینا جوکار-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/6 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسی اثر تزریق سلولهای بنیادی بر کیفیت زندگی بیماران با نارسایی قلبی - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :لیلا ترکمن زاده-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی تغییرات حدت بیماری در زمان بارداری و بعد از زایمان - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :مرضیه فرشاد-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/8 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فاکتور های اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به کیست هیداتید مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی طی سال های 1390 تا 1394 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :امین عظیمی خراسانی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی تاثیر کراس لینکینگ قرنیه بر تغییرات انکساری و معیارهای توپوگرافیک بیماران مبتلا به کراتوکونوس پیشرونده - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :آزاده سروی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

برسی میزان اثربخشی فتورفرکتیو کراتکتومی در اصلاح آستیگماتیسم متوسط و بالا - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :ساسان رحیمی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر درناژ تیوب بعد از انجام عمل تعویض کامل مفصل زانو - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :علی عتباتی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/13 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران در بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال های 94 و 95 - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :الهام داوری نژاد مقدم قوچانی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی سبک زندگی مبتلایان به افزایش فشارخون در مراجعین به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :محمدرضا گنابادی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

مقایسه سطح سرمی مالون آلدهید به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها در بیماران مبتلا به کاتاراکت با گروه کنترل - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :شیرین شمالی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

مقایسه سطح سرمی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در بیماران مبتلا به کاتاراکت پیری با گروه کنترل - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :شیما مختارپور-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی فراوانی تظاهرات چشمی در بیماران مبتلا به MS در سال 1394-1393 - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :آسانا مخملباف-ورودی 84(تاریخ تصویب:93/11/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی ویژگی های فتق دیسک کمر در دو گروه بیماران با و بدون سابقه خانوادگی دیسک کمر - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :نیکتا نیک پژوه-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی یافته های تشخیصی در بیماران تحت کولونوسکوپی در بیمارستان های قایم و آریا شهر مشهد طی سال های 1395-1394 - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :مولود اسدی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی میزان هایپوتیروییدی تحت بالینی طی سه ماه اول بارداری در دو گروه زنان باردار با باروری طبیعی و و باروری با کمک روش های کمک باروری - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :میترا صامدی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/15 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

جراح

بررسی عوارض کوتاه مدت و میان مدت بعد از درمان با اشعه مادون قرمز در بیماران با هموروئید گرید II ، I و III - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :مهلا بلوچ-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اورژانس

بررسی ارتباط گسترده پخش گلبول قرمز (RDW) با پیامد های بالینی کوتاه مدت در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه - استاد راهنما :محسن ابراهیمی - دانشجو :مینا مصطفوی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اورژانس

مقایسه دو روش نمره دهی CURB65 و PSI (اندکس شدت پنومونی) در پیش بینی پیامد بالینی بیماران مبتلا به پنومونی کسب شده از جامعه - استاد راهنما :محسن ابراهیمی - دانشجو :آزاده مجلل طباطبایی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

میزان فعالیت آنزین گلوتاتیون پراکسیداز و سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سیمین نادری-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر آمپول خوراکی ال-کارنتین بر گستره چربی خون و لیپوپروتئین (a) در بیماران همودیالیزی مزمن - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :سحر ملائکه نیکویی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسی مهارت پزشکان در ارائه خبر ناخوشایند به بیماران مبتلا به سرطان - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :فرزانه ضرابی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاژ در سرم کودکان مبتلا به تب و تشنج - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :آرزو حاجی زاده-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی سطح سرمی آنتی بادی هپاتیت B در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال1394 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :منصوره سادات موسوی-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

مقایسه نتایج سنگ شکنی جلدی (PCNL) تحت بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی - استاد راهنما :محمد مهدی ایمانی - دانشجو :سهیل غنی زاده-ورودی 88(تاریخ تصویب:93/11/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی نتایج درمان شکستگی داخل مفصلی استخوان پاشنه پا با جابجایی در دو نوع درمان جراحی و درمان غیر جراحی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :نازیلا روشن زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/12/4 - تاریخ دفاع:95 / 8 / 10 )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی هپاتیت E در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و 17 شهریور در سال 94-93 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :مژگان محمدي رهورد-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/12/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسي ارزش تشخیصی معاینه بالینی در دررفتگي مادرزادي هيپ شیرخواران زیر سه ماه در مقایسه با اولتراسونوگرافی - استاد راهنما :احمد هاشم زاده - دانشجو :محبوبه شيخاني-ورودی 87(تاریخ تصویب:93/12/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی با تظاهرات متفاوت سندرم کرونری حاد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :محمد جواد وکیلی زارچ-ورودی 85(تاریخ تصویب:93/12/4 - تاریخ دفاع:94 / 7 / 20 )

دفاع شده

داخلي

بررسی ارتباط پروفایل لیپید با سرعت رسوب گلبول های قرمز - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :سلمان کیانپور-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/2/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

مقايسه درد پس از جراحي لامينكتومي ستون فقرات با فيوژن و بدون فيوژن - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :بهاره موري قلي پور-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/1/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی میگرن و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به سندرم قبل از قاعدگی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1394 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :نیکتا نجیب-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/4/1 - تاریخ دفاع:94 / 10 / 2 )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی رابطه بین خونریزی های واژینال تری مستر اول و دوم با بروز زایمان زودرس - استاد راهنما :نوشین باباپور - دانشجو :سبا چالاک-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/4/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسی منبع کنترل سلامت و ارتباط آن با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به عفونت HIV - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :منیره کریمی-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/4/1 - تاریخ دفاع:95 / 1 / 18 )

دفاع شده

جراح

بررسی اثر ترکیبی جدید حاوی ، Elase ، Camphor وEllagicacid بر رگ زایی پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :پرستو خراسانی-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/4/1 - تاریخ دفاع:94 / 12 / 10 )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسي رضايتمندي بيماران دچار اسكوليوز ستون فقرات از اصلاح جراحي - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سعيد جماليه بسطامي-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/4/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسي ارزش تشخيصي اولتراسوند در تشخيص هيدرونفروزيس و ريفلاكس در كودكان مبتلا به عفونت ادراري - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :ياسمين قليچي-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/4/5 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسي وضعيت شنوايي در بزرگسالان سيگاري - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :نجلا طهمورسي-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

مقایسه حساسيت و وي‍ژگي واكنش زنجيره پلي مر از (PCR) و اسمير خلط نسبت به كشت در تشخيص سل ريوي - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :سارا تقديسي-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

تاثير داروي ايتراكونازول در درمان آسم مقاوم جهت جلوگيري از ورود بيماران به مرحله پنج درمان آسم - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :ساناز دهقان-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/5/12 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

راديولوژي

مقايسه ارزش تشخيص ام آر آي با سونوگرافي كالرداپلر در تشخيص پلاسنتا اكرتا - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :شادي صرافان صادقي-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

مقايسه ميزان بروز آريتمي با دوپامين و نوراپي نفرين در درمان شوك - استاد راهنما :مجید جلال یزدی - دانشجو :امير رضا پرويزيان-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي مقايسه اي فراواني و شدت سردرد ميگرني در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و اختلال دوقطبي - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :هاني جاوداني عرفاني-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/5/12 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسي اثر قطره موضعي پردنيزولون استات 1% بر ميزان گشادشدگي مردمك و درد بعد از جراحي كاتاراكت - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :امير محمود مخملباف-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسي عوارض ليزرليپوليز طي سال هاي 1391 - 1395 - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :مژده امير احمدي-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/5/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسي فراواني آنتي بادي IgG ضد سايتومگالو ويروس دانشجويان پزشكي دختر دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در سال 1394 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :سيده تكتم يعقوبي -ورودی 87(تاریخ تصویب:94/5/19 - تاریخ دفاع:94 / 7 / 20 )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسي ارتباط بين اندازه زاويه چهارسر راني با شدت درد در بيماران با دردهاي قدامي زانو - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سيد امير ذولفقاري-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسي آلودگي خاك پارك هاي عمومي شهر مشهد با تخم گونه هاي توكسوكارا طي سال هاي 1394 - 1395 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :محدثه صبوردربند-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي ميزان خواب آلودگي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستان هاي مشهد در سال 1394   - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مينا ايري-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/26 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

جراح

بررسي برخي اثرات هيستوپاتولو‍ژيك داروهاي تركيبي حاوي Ellagic،Elase, Camphor بر روي زخم هاي مكانيكي موش هاي سوري - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :نگار ناطق-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/11/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسي اختلالات فاصله QT در نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به ديابت حاملگي - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :شاهين كيامرز ميلاني-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/26 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

كودكان

بررسي تاثير پروبيوتيك ها در شدت و تعداد حملات درد هاي شكمي در كودكان مبتلا به درد هاي فانكشنال شكمي - استاد راهنما :احمد هاشم زاده - دانشجو :مريم داناي باغكي-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي تاثير داروي ضد صرع جديد Levetiracetam بر روي فعاليت روزانه بيماران ميگرن مقاوم - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :سامان خادم-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/26 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

كودكان

بررسي زمان دو برابر شدن وزن هنگام تولد شيرخواران - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :عاطفه ارتياعي-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/5/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسي فرسودگي تحصيلي و برخي عوامل موثر بر آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد سال تحصيلي 1395-1394 - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :عارف سلیمانی-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/6/16 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انکولوژی

بررسي فراواني اختلال شناختي و برخي عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به آستروسيتوم ناحيه فرونتال يا پاريتال مغز - استاد راهنما :کاظم انوری - دانشجو :سيد مجتبي اجلال زاده-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/6/16 - تاریخ دفاع:94 / 12 / 20 )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی ارتباط ادراک رویدادهای استرس زای زندگی و راهبردهای مقابله ای با کنترل آسم - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :ندا نعیمی-ورودی 86(تاریخ تصویب:94/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سطح سرمی مالون دی آلدیید و سرب در کودکان مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با کودکان سالم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سهیلا احسانی رودی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط بین شدت آپنه با اعواع سردرد اولیه در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی هنگام خواب - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :نازنین نواری-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/8/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثر تزریق گرانیسترون وریدی بر فاصله QTc بیماران تحت جراحی با بیهوشی عمومی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :مهسا واعظی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/30 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

رابطه سبک دلبستگی به والدین با اختلال عملکرد جنسی زنان - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :ملیحه سید حسینی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/9/4 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

راديولوژي

ارتباط بین ضخامت چین گردن و نسج نرم مجاور بینی در سه ماهه دوم بارداری - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :فریبا محمدی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/12/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در سال 1395 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :شهره امیر نخعی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/9/4 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

مقایسه تاثیر آموکسی سیلین با سفیکسیم بر علایق کودکان مبتلا به اوتیت میانی حاد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :ناهید محیطی-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/10/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

ارتباط شفافیت اینتراکرانیال با طول سری - دمی جنین های سه ماهه اول حاملگی - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :علی شیخ الاسلامی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر حذف مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین/ مسدودکننده گیرنده آنژیوتانسین II در پاسخ به درمان با اریتروپویتین صناعی در کم خونی های بیماران مبتلا به ESRD تحت همودیالیز - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :فریدرضا اجلالی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/2 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

داخلي

بررسی ارتباط بیماری کوله سیستیت حاد با فاکتورهای التهابی فاز حاد - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :عماد الدين زورمند-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/2 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

مقایسه نتایج دیسککتومی مهره های کمر از طریق لیزر پلاسما با روش دیسککتومی باز - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :نگین مظفرمقدم-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقایسه ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید مشترک بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید با گروه شاهد - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :سحرالسادات موسوی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقايسه عملكرد جنسي قبل و پس از هيستركتومي در زنان - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سارا طحان-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی اثر تامسولوسین بر روی ورود پورتروسکوپ به حالب - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :امین فولادپور-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/23 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی سطح سرمی TNF-a و IL-6 در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :پریسا جلالی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/10/23 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

فراواني صدمات گوش خارجي و مياني در اثر تروما در افراد مراجعه كننده به مركز شرق پزشكي قانوني شهر مشهد در سال 1395 - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :صادق محمد نيا احمدي-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي شيوع سندرم پاي بيقرار در اختلالات خلقي و اضطرابي و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان 22بهمن در سال هاي 96 -95 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :فرزانه رمضاني-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي ارتباط بين كيفيت خواب با ميگرن در دانشجويان پزشكي مشهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :اكرم فرخي-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسي تاثير ضخامت پوست بيني بر نتيجه جراحي هاي پلاستيك بيني - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :مريم عطايي-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسي تاثير جراحي پلاستيك بيني بر كيفيت زندگي، سلامت عمومي و عزت نفس افراد - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :فرهاد شايان فر-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

مقايسه فراواني انگل هاي روده اي در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور و افراد سالم در شهر مشهد طي سال هاي 1396 - 1394 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :ستاره جسماني-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/7 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسي اثر روغن شترمرغ بر ترميم زخم و اثر ضد ميكروبي آن در موش هاي سوري - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :مهسا دقاق پور-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسي ارزش تشخيصي شاخص " الگوريتم خطر بدخيمي تخمدان" در بيماران مبتلا به توده تخمدان و ضمائم آن در بيمارستان قائم   - استاد راهنما :علیرضا رضایی - دانشجو :رامين مشعوفي-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

انگل شناسي

مقايسه فراواني آنتي بادي ضد توكسوپلاسما گوندي در بيماران ديابتي و افراد غير ديابتي در شهر مشهد طي سال هاي 1396 - 1394 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سيده زهرا علمدار-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقايسه زمان ريكاوري فنتانيل و سوفنتانيل در بيماران تحت كولونوسكوپي با پروپوفول - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :اميررضا مخملباف-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/14 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسی میزان موفقیت سنگ شكني برون اندامي (ESWL) در درمان سنگ حالب فوقاني - استاد راهنما :محمد مهدی ایمانی - دانشجو :اميرعلي مخملباف-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

بررسي مقايسه اي اثر دولكستين با ايمي پرامين در درمان شب ادراري كودكان 15 - 6 ساله - استاد راهنما :محمد مهدی ایمانی - دانشجو :سميرا محمدبيك-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسي فراواني میگرن و ارتباط آن با کیفیت خواب در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :سميرا سجاديه-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/12/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

مقايسه نتايج درماني بازسازي ليگامان صليبي قدامي در دو گروه آلوگرفت و اتوگرفت - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :مريم وفامنش-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

مقايسه نتايج آرتروپلاستي يك طرفه دو مرحله اي با دو طرفه همزمان زانو - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :فهيمه خوش منظر-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/21 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسي مقايسه اي تغييرات دژنراتيو مفصل زانو با دو روش راديوگرافي ايستاده و خوابيده - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :سارا محرابي-ورودی 87(تاریخ تصویب:94/11/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقايسه ضخامت داخلي اينتيماي كاروتيد در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك با كودكان سالم - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :ركسانا وفادار-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

بررسي تمايل والدين كودكان مبتلا به سرطان نسبت به نحوه ي دريافت خبر بيماري - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :زهرا تركمني-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسي ريسك حوادث ساليانه ترومبو آمبوليك مغزي بر اساس امتياز بندي CHADS2 دربيماران با ريتم AF مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :جواد عيشي-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/26 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

پوست

بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه آن با گروه شاهد - استاد راهنما :وحید سپهر - دانشجو :لادن شایان-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

مقايسه روش هاي شيميايي مختلف القاء كوليت اولسرو در موش هاي سوري - استاد راهنما :وحيد پوراسماعيل - دانشجو :مهدي چناراني-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بیوشیمی

تعيين ارتباط سطح سرمي ويتامين دي با شدت رتينوپاتي در بيماران ديابتي تايپ 2 - استاد راهنما :وحيد پوراسماعيل - دانشجو :الياس نيكخواه بيدختي-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسي ارتباط رشد كودكان دبستاني با شرايط اقتصادي و تحصيلات والدين - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :شراره لوايي-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

مقايسه ی عوارض باكتريوري بين خانم هاي باردار در سه ماهه اول و سوم حاملگي و مقایسه آن ها با گروه کنترل - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :عاطفه مختاري-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

مقایسه تعداد پلاكت ها و شاخص هاي پلاكتي در كودكان مبتلا به عفونت مجاري ادراري با گروه شاهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :الهه گلشاهي-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/11/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی طول مدت دوره القا در اولین مرحله درمانی سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک کودکان بر بروز عود - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :ماریه توکلی-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/12/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی بیماران مبتلا به صرع و مقایسه آن با مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکروزیس (MS) - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :نفیسه افشار صفوی-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/12/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به بیماری های سیانوتیک و غیرسیانوتیک مادرزادی قلبی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :بهناز فرزین فر-ورودی 89(تاریخ تصویب:94/12/3 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

اعصاب و روان

مقایسه اثرتوپیرامات، فلوکستین و سیتالوپرام بر پرخوری روانی و ارتباط آنها با وضعیت خلقی - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :نوشین احمدی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط فراوانی و شدت سندرم پای بیقرار با یافته های بالینی بیماران با سندرم آپنه انسدادی خواب - استاد راهنما :فریبرز رضایی طلب - دانشجو :فاطمه خلعتبری-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی فراوانی اختلالات جنسی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با گروه گواه   - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :نجمه دارینی-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/12/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

بررسی تاثیر درمانی نگهدارنده با متادون به عملکرد جنسی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :رضا ناصریان-ورودی 88(تاریخ تصویب:94/12/19 - تاریخ دفاع:95 / 10 / 9 )

دفاع شده

چشم

بررسی تغییرات فشار چشم در صبح و عصر در افراد سالم و بیماران مبتلا به گلوکوم - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :مهدی حیدری-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/3/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارولوژي

مقایسه سطح PSA سرم بر اساس گروه های سنی مختلف در مردان 40 تا 70 سال - استاد راهنما :علیرضا حاکمی - دانشجو :فهیمه اکاتی-ورودی 80(تاریخ تصویب:95/3/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی فراوانی تداخلات دارویی بالقوه در بین بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :زهرا مصطفوي مشهدی - دانشجو :مهدی محمدیان پور-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/3/3 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی تاثیر مصرف عصاره قهوه سبز بر پروفایل لیپیدی در افراد سالم دارای اضافه وزن - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :کیانا طاهریا-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/5/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

اثر عصاره قهوه سبز بر شاخص های چاقی در موش سوری - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :سیمین خواجه-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/5/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی تاثیر مصرف عصاره قهوه سبز بر نتایج تست ورزش در افراد با BMI بالاتر از 23 - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :مهنوش غفوری-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/5/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی نوع درمان آنتی ترومبوتیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در فاصله سال های 95 - 94 - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :فاطمه محمدی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/6/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

بررسی اثرافدرین و فنیل افرین بر تغییرات فشارخون در بیماران با بی حسی اسپاینال حین عمل جراحی سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :لیلا نورانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/6/1 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

كودكان

بررسی ژنوتیپ VKORC1 در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی مصرف کننده وارفارین - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :تهمینه ظفری شادینه-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/6/24 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

كودكان

بررسی ژنوتیپ CYP2C9 در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی مصرف کننده وارفارین - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :نرگس آجیلیان-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/6/24 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

بیوشیمی

بررسی سمیت القا شده با گونه های فعال اکسیژن (ROS) توسط کلروژنیک اسید در سلول های سرطان پستان رده های MDA - MB و MCF - 7 - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :مرضیه رضایی-ورودی 86(تاریخ تصویب:95/6/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

مقایسه اختلالات شناختی بیماران دیابتی نوع دو با گروه شاهد - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :حمیده شاپوری-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/6/24 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط سندرم روده تحریک پذیر با میگرن بدون اورا - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :مریم مختارپور-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/6/24 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی ارزش تشخیصی معاینه فیزیکی و MRI نسبت به آرتروسکوپی در تشخیص پارگی منیسک زانو - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :عاطفه ایمانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / /   )

در گردش

اعصاب و روان

مقایسه ی فراوانی اختلال بیش فعالی /کم توجهی در فرزندان (12-6 ساله) والدین مبتلا به اختلال دو قطبی با گروه شاهد - استاد راهنما :الهام سالاری - دانشجو :هما حق پرست-ورودی 83(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی فلور میکروبی کاتتر وریدی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های آریا و 22 بهمن در سال 1396-1395 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :امیر زارع-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/7/19 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی تاثیر مصرف عصاره قهوه سبز بر کیفیت خواب - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :حانیه افشار-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه اثر دکسمدتومیدین با فنتانیل بر روی پاسخ همودینامیک هنگام لارنگوسکوپی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :سعیده سعیدی اصل-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه میزان درد شانه پس از عمل جراحی هیسترکتومی به روش لاپاروسکوپی با پنوموپریتونئوم فشار کم و پنوموپریتنوئم با فشار استاندارد - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :سهیلا صالحی معوا-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

بيهوشي

مقایسه میزان درد شانه در بی حسی نخاعی با بیهوشی عمومی در زنان باردار تحت سزارین - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :سحر پوراسماعیل-ورودی 87(تاریخ تصویب:95/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه اثر توپیرامات و پرامیپکسول بر وزن بیماران مبتلا به پرخوری عصبی روانی - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :گلناز شجاييان بابايي-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/8/5 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی ارتباط بین انواع ایمنوهیستوشیمی در سرطان پستان با مشخصات بافتی، گرید و اندازه تومور - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :کیانا پایان-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/8/26 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

مقایسه سطح سرمی پروفایل لیپید در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم - استاد راهنما :علیرضا رضایی - دانشجو :فاطمه جمالی نسب-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/8/26 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

قلب و عروق

بررسی فراوانی مصرف آسپرین با هدف پیشگیری از حوادث قلبی عروقی در مراجعین به درمانگاه های   - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :مرضیه آزمون-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی تاثیر مدت زمان مراقبت کانگورویی بر وزن زمان ترخیص و مدت زمان بستری نوزادان با وزن کم هنگام تولد - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :مهرناز مهردوست-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در شیرخواران و کودکان با تاخیر رشد مراجعه کننده به درمانگاه های کودکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی سال های 1395 تا 97 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري - دانشجو :ریحانه شیخی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/1 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

آسيب شناسي

بررسی ارتباط آنمی فقر آهن با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در افراد بالغ - استاد راهنما :علیرضا رضایی - دانشجو :حسین حیدری مزرجی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی علل مقاومت در شروع درمان با انسولین در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع دو - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :فرناز ترابیان-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

مقایسه طول دهانه رحم با دو روش سونوگرافی شکمی و سونوگرافی واژینال در زنان باردار سه ماهه دوم بارداری مراجعه کننده به کلینیک خصوصی طی سال 95-96 - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :مهسا جلالیان-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/8 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

قلب و عروق

مقایسه اثر فلوکستین و سیتالوپرام بر فاصله QT در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی افسرده - استاد راهنما :مجید جلال یزدی - دانشجو :آیلین حکمتیان-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

تغذیه

بررسی سطح سرمی آنتی HSP27 در بیماران دیابتی تشخیص داده نشده در مقایسه با افراد سالم - استاد راهنما :مجید غیور مبرهن - دانشجو :نعیمه وارسته-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی شیوع هپاتیت C و عوامل خطر ابتلا به آن در بیماران همودیالیزی شهر مشهد از سال 1396-1395 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :نسیم شیرین صحرایی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

ارتوپدي

بررسی اثر موضعی کرم ویشکا کرم کپسایسین و ژل دیکلوفناک در بیماران مبتلا به استیوآرتریت زانو - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :فاطمه حسین نژاد-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی ارتباط اندازه مقطع عرضی مخچه جنین با سن حاملگی در سونوگرافی - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :صدف اشرف زاده-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/15 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی دقت اندازه گیری باقیمانده ادراری مردان مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات توسط سونوگرافی در مقایسه با کاتتریزاسیون - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :مهسا نواری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی فراوانی اختلال افسردگی و اضطراب در بیماران با وزوز گوش غیر عینی - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :حیدر حویزی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/15 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی مقایسه ای نتایج سونوگرافی ترانس واژینال و هیستوپاتولوژی در آندومتر در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :بهناز برادران سیرجانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

مقایسه تاثیر مقادیر مختلف مکمل ال کارنیتین بر روی سطح سرمی اینترلوکین ۶ و پروتیین واکنشی زنجیره ای با حساسیت بالا در بیماران همودیالیزی - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :مهرناز نظری راد-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی ارتباط مصرف اپیوم با ابتلا به سنگ های صفراوی - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :سید امین رضا شریفی دلویی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی رابطه طول مدت همودیالیز بر میزان افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مرد تحت همودیالیز - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :سوده مقدری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی مقایسه ای درجه تمایز و مرحله پیشرفت فیبروز کبد با استفاده از روش تصویربرداری ام آر آی (دفیوژن) و بیوپسی - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :سپیده مشتاق-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/22 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

بررسی تاثیر عمل آب مروارید بر فشار داخل چشمی در افراد با اتاق قدامی کم عمق - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :شکوفه رحیمی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی آلودگی میکروبی گوشی های پزشکی مورد استفاده در بیمارستان 22 بهمن در سال 1396 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :شیما جعفرزاده شهری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی ارتباط سطح سرمی HbA1c و شدت نارسایی قلبی در بیماران نارسایی سیستولیک قلب مبتلا به دیابت - استاد راهنما :فروه وکیلیان - دانشجو :هدی ناصری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی هیستوپاتولوژیک اثر روغن شترمرغ در التیام زخمهای تمام ضخامت پوست در موش سوری - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :فرزانه حسنی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره لارو مگس (Lucilia sericata) در التیام زخمهای تمام ضخامت پوست در موش سوری - استاد راهنما :علي ميرصادقي - دانشجو :منا شکاریان-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی اثر کانون اکوژن قلبی بر روی اندکس کارایی میوکارد جنین - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :دل آرا اخوان قربانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/10/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی ضخامت اینتیمای کاروتید مشترک بیماران مبتلا به پسوریازیس و مقایسه با گروه شاهد - استاد راهنما :فرنود رجب زاده - دانشجو :مهشید امامی پور-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط موج F عصب مدیان با سندرم کارپال تونل - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :نگین مسلم زاده طهرانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

بررسی تاثیر استفاده از درم شکمی ساپ هپاتیک بر عوارض پس از عمل کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :فاطمه ذاکر تولایی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

جراح

مقایسه نتایج کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با دو روش سه و چهار پورت - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :زینب علی نژاد-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی سطح آگاهی دانشجویان غیر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد بیماری های آمیزشی - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :سبحان شکری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پزشك اجتماعي

مقایسه سواد سلامت در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی با زنان باردار مراجعه کننده به مطب های خصوصی - استاد راهنما :سیده زهرا مصطفویان - دانشجو :نرگس رحمانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/6 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه اثر گاباپنتین و امگا ۳ بر روی خارش بیماران همودیالیزی - استاد راهنما :محمد باقر نجارزاده - دانشجو :سمیرا باهوش فیض آبادی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

راديولوژي

بررسی عواقب جنینی در جنین های با شفافیت پشت گردنی (Nuchal translucency) افزایش یافته و CGH array نرمال - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :فاطمه حمیدی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر تیپینگ بر میزان شکایت و درد بیماران مبتلا به آرتروز زانو - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :امید علیزاده قناد-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوک طلایی در کارکنان بیمارستان آموزشی آریا در سال 1396 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :ریحانه حیدریان شهری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

مغز و اعصاب

بررسی ارتباط میزان استرس با ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :نگار مصطفی دوست-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/13 - تاریخ دفاع: /   / )

در گردش

عفوني

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آنتی بیوگرام نمونه های کشت ادرار بیماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراری بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1396 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :زهرا رضایی قصبه-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/13 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

علوم پايه

بررسی بیان ژن Inc-CCAT1 در نمونه بافتی بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و مقایسه با بافت سالم - استاد راهنما :بیتا سیفی - دانشجو :سرور ابراهیم زاده-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/18 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

داخلي

مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با گروه شاهد - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :زهرا علیزاده-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی همبستگی بین Anti TPO سرم مادر و خون بند ناف جنین در مادران مبتلا به هیپوتیروییدی - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :هما همتی مقدم طوسی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

داخلي

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با بیماری های اتوایمیون تیرویید - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :سروش سفیدگری-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

گوش حلق و بيني

بررسی ارتباط رینوسینوزیت مزمن با عملکرد جنسی در مردان - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :مهناز کراچی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

جراح

مقایسه فراوانی اختلال بدشکلی بدن در زنان متقاضی آبدومینوپلاستی با متقاضیان سایر جراحی های زیبایی کلینیک جراحی پلاستیک - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :نسیم رییس الساداتی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/18 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی ارتباط HEART score و یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران با درد قفسه سینه مراجعه کننده به اورژانس - استاد راهنما :علی اشراقی - دانشجو :نگار معنوی فر-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

مقایسه سطح سرمی ویتامین D در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه اداری با گروه کنترل - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :شهرزاد شهسوارپور-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

اعصاب و روان

مقایسه سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی بین فرزندان خانواده های تک فرزند و چند فرزند در دانشجویان پزشکی دانشگاه |آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :رضا احمد زاده-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

تغذیه

مقایسه رژیم غذایی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) و گروه کنترل - استاد راهنما :محسن نعمتی - دانشجو :مریم قندهاری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

مغز و اعصاب

مقایسه تفاوت علایم و نشانه های بالینی در بیماران مبتلا به دمانس لویی بادی و الزایمر مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب در سال 1395 تا 1397 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :مهناز کمیلی پور-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

پوست

مقایسه سطح آگاهی نسبت به بیماری های منتقله از راه جنسی در بین مبتلایان به این بیماری ها با گروه کنترل - استاد راهنما :وحید سپهر - دانشجو :آسانا سازواری-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

پوست

مقایسه اثر داکسی سیکلین و مینوسیکلین در درمان بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس - استاد راهنما :وحید سپهر - دانشجو :مارال بهادری فر-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی تاثیر شاخص توده بدنی قبل از عمل بر نتایج بالینی عمل آرتروپلاستی زانو - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :نوید نجفی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/11/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

مقایسه اثر انوکساپارین و ریوروکسابان در بروز ترومبوفلبیت بعد از پروتز - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :زهرا سرمدی-ورودی 90(تاریخ تصویب:96/8/24 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

زنان و زايمان

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست بر شدت درد زایمان - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :فاطمه سعیدی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/25 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی فراوانی جهش های شایع در فاکتورهای ترومبوفیلی ارثی در افراد با شکست مکرر در لانه گزینی - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :رعنا رحیمی-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/11/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

زنان و زايمان

بررسی فراوانی ژنوتیپ ویروس HPV.HR در بیماران با ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم در سال 1396-1395 در مشهد - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :الناز آشیانی-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی عوامل شایع فردی اجتماعی-زیست محیطی در کودکان مبتلا به برونشیولیت مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهد در سال 97-1396 - استاد راهنما :احمد هاشم زاده - دانشجو :غزل افشاری-ورودی 88(تاریخ تصویب:95/11/25 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

انگل شناسي

بررسی نوع آلودگی میکروبی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیک در اتاقهای عمل بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال های 96-1395 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :مهلا پاكدين-ورودی 89(تاریخ تصویب:95/11/25 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

ارتوپدي

بررسی انحنای ستون فقرات دانش آموزان پسر با خط کش منعطف و ارتباط آن با شاخص توده بدنی - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :فرزاد باتجربه-ورودی 90(تاریخ تصویب:96/6/8 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی تاثیر پروتیین های مکمل (Creatine و Whey) بر روی تستهای عملکرد کبدی ورزشکاران بدنسازی شهر مشهد - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :نیکان نسیم-ورودی 90(تاریخ تصویب:95/11/27 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

چشم

کیفیت زندگی مرتبط با بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :حسنا دلارامی پور-ورودی 89(تاریخ تصویب:96/2/20 - تاریخ دفاع: /   / )

دفاع شده

چشم

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم تحت درمان جراحی شنت با بیماران تحت درمان جراحی ترابکولکتومی قبل و ۶ ماه پس از انجام جراحی - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :پریسا هایدی-ورودی 89(تاریخ تصویب:96/2/20 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

قلب و عروق

بررسی ارتباط اضافه بار آهن در ام ارآی قلبی با تغییرات نوار قلب بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور - استاد راهنما :عصمت آسایی - دانشجو :بیتا زرگران-ورودی 90(تاریخ تصویب:96/3/24 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

داخلي

بررسی دقت تشخیصی فیبرواسکن جهت تعیین شدت فیبروز کبدی در مقایسه با بیوپسی - استاد راهنما :آزیتا گنجی - دانشجو :زهرا رضوی-ورودی 88(تاریخ تصویب:97/2/29 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

كودكان

بررسی و مقایسه پروفایل چربی در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی سیانوتیک و غیر سیانوتیک - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :مریم مقدم قایینی-ورودی 91(تاریخ تصویب:96/4/28 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

داخلي

بررسی اثر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری بر میزان پلاکت مبتلایان به ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنی مزمن - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :نیکتا نیازی-ورودی 90(تاریخ تصویب:96/5/28 - تاریخ دفاع: / /   )

دفاع شده

ارتوپدي

مقایسه شدت استیوارتریت زانو و پیامدهای آن در ورزشکاران حرفه ای بازنشسته و افراد غیر ورزشکار مبتلا به ایتیوارتریت - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :محمد سنجری سیدآباد-ورودی 87(تاریخ تصویب:96/4/28 - تاریخ دفاع: / / )

دفاع شده

عفوني

بررسی میزان آگاهی و عملکرد آرایشگران خانم شهر مشهد نسبت به عفونت های ویروسی HBV , HIV و HCV در سال 1397 - استاد راهنما :سارا رستگاری - دانشجو :شیما خواجوی-ورودی 91(تاریخ تصویب:96/5/9 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

آسيب شناسي

بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با Hyperemesis Gravidarum در سه ماه اول بارداری - استاد راهنما :علیرضا رضایی - دانشجو :میثاق الله توکلی-ورودی 91(تاریخ تصویب:96/5/9 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

راديولوژي

بررسی ارتباط بین اندازه و حجم تالاموس به وسیله MRI با میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :محمد ایوبی نیا-ورودی 91(تاریخ تصویب:96/5/9 - تاریخ دفاع: / / )

در گردش

راديولوژي

بررسی ارتباط بین طول کلیه جنین با سن حاملگی توسط سونوگرافی - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :جابر حدادی دوزین-ورودی 91(تاریخ تصویب:96/5/9 - تاریخ دفاع: / &nb