Portal Info
Travel
زنان و زايمان بررسي ارزش پيش گويي كننده آنتي بادي ضدكلاميديا در تشخيص مشكلات لوله هاي رحمي در خانمهاي نازا - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :انيس درويش محمد آباد-ورودی 78(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسي افزايش ليپاز به عنوان ماركر پانكراتيت احتمالي بعد از سنگ شكني با روش ESWL در بخش سنگ شكني ارمغان تندرستي در مشهد - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :فريار فروهر-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي           بررسي ميزان شيوع سنگ ادراري در بيماران مبتلا به هيپرتانسيون شرياني (مراجعه كننده به كلينيكهاي تخصصي بيمارستانهاي 22 بهمن و آريا مشهد) - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :روجا هدايتي-ورودی 80(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسي يافته هاي باليني و پاتولژيك درماتيت تماسي تجربي در موش به وسيله DNCB - استاد راهنما :فرزانه مالكي - دانشجو :محمدوجدان پرست -ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان   بررسي همراهي مننژيت و سپتسمي در نوزادان مبتلا به سپتسمي زودرس در NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد از سال 1381 لغايت 1385 . - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :سهيلا برهاني -ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقايسه اثرات دو داروي برموكريپتين وكابرگولين (ِِDastinex ) برهيپرپرولاكتينمي در0 4 بيمار نابارور    - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :حميده نقيبي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان  بررسي شيوع آنتي كواگولانت لوپوسي و آنتي بادي كارديوليپين درمبتلايان به سقطهاي مكرر در بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن مشهد  - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو : سميرا امين زاده-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان ارزيابي ارتباط بين حجم توده بدن و قدرت باروري - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :عاطفه وكيليان-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسي ميزان سيترات ادرار خانمهاي حامله در مقايسه با افراد  شاهد - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :سميرا يغمايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي مقايسه اثربخشي دو داروي پرازوسين وتامسولوسيون دردرمان بيماران مبتلا به هيپرپلازي خوش خيم  پروستات مراجعه كننده به بيمارستانهاي 22 بهمن وآريا مشهد در طي يك سال(از84/1/15 لغايت 85/1/15 ) - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :صفورا همايون فر-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي مقايسه ميزان سيترات ادرار24 ساعته بيماران مبتلا به سنگ ادراري با افراد شاهد - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :مريم نيكدل-ورودی 78(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسي تاثير سطح سرمي تستوسترون در پيشگويي اثربخشي كلوميفن در مردان نابارورمراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه آزاداسلامي مشهد طي 2 سال (84/1/15 الي 86/1/15 ) - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :ندا داورياري-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قارچ شناسي بررسي عوامل و زمينه هاي مستعدكننده كراتيك قارچي و نتايج پاسخ به درمان در بيماران مبتلا به كراتيك در بيمارستانهاي دانشگاهي مشهد از 1384 تا 1386 - استاد راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :سارا فتي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مقايسه آينده نگر نتايج درمان بورسيت pes anserinus  بادو روش تزريق موضعي تريامسينولون يا درمان نگه دارنده  - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :مرضيه اتوكش-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي برخي ازعوامل ايجادكننده مسموميت دركودكان مراجعه كننده به اورژانس اطفال بيمارستان امام رضا ازتاريخ 85/1/1 تا 85/7/1  - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو :سروش سرجمعي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي تغييرات مايع نخاع درتشخيص مننژيت و ميكروارگانيسم هاي مسئول در سنين بدو تولد تا 2 ماهگي درNICU بيمارستان 22 بهمن ازسال 1384 تا سال 1386 - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :زهرا امجدي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي مقايسه فراواني بي اختياري ادراري فشاري بين زايمان طبيعي و عمل سزارين در 100 خانمي كه به كلينيك ارولوزي و زنان بيمارستان 22 بهمن مراجعه كرده اند - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :يلداحاكمي برآبادي -ورودی 80(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي رابطه بين سطح سرمي اسيداوريك باسندرم متابوليك (ديس ليپيدمي + هيپرتانسيون + ديس گلاسيمي)دربيماران مراجعه كننده به مطب خصوصي درسال84-85 - استاد راهنما : عباس فومني - دانشجو :فاطمه توكلي-ورودی 80(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقايسه سونوگرافي مچ دست با مطالعات الكتروفيزيولوزي درتشخيص سندرم تونل كارپ - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :سحر سبحاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتي نين نمونه اتفاقي ادرار در پيش بيني مقدار پروتيين نمونه  ادرار 24 ساعته بيماران مشكوك به مسموميت حاملگي - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :ايستك رضايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي ارتباط طول مدت و زمان روزه داري حين بارداري و  وزن هنگام تولد نوزادان ترم - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :سيده مريم حسيني-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي تعيين عامل پاتوژن ايجاد كننده اپيديدميواركيتدر فواصل زماني بلوغ تا 35 سالگي و از 35 سالگي به بالا در سطح شهر مشهد و مقايسه آن با كتب رفرنس(كمپل-اسميت) - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :نازيلا پوراصفحاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي هوش هيجاني ،فشارزاهاي رواني اجتماعي،راهبردهاي مقابله با آن در مبتلايان به چاقي و گروه گواه سالم - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :لاله تكلو-ورودی 79(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسي چگونگي روند بهبودي شكستگي هاي كامنيوتد(خرد شده)ران به شيوه بسته با اينتراك - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :محمد رضا فرد صالحي-ورودی 76(تاریخ تصویب:84/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پزشك قانوني مقايسه عامل دارديي-شيميايي منجر به فوت در بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع)در پزشک قانوني در مشهد درسال 83-85 - استاد راهنما :محمد كاظميان - دانشجو :مرتضي خاکي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/1/26 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي مقايسه اثر تامسولوسين و ايندومتاسين در دفع سنگ هاي حالب تحتاني در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي 22 بهمن و آريا از ارديبهشت 85 لغايت ارديبهشت 86 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :امير هوشنگ لوحي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/2/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي عفونت قارچي در بيماران مبتلا به رينوسينوزيت آلرژيک مراجعه کننده به بيمارستان 22 بهمن و امام رضا (ع) در طي بهمن 84-85 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :سعيده عقيقي-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/2/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقايسه عوارض زودرس و ميزان تداوم مصرف قرصهاي پيشگيري از بارداري (ال دي) با (تري فازي) در مرکز بهداشت بيمارستان 22 بهمن مشهد در سال 1385 - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :منا رحيم زاده هروي-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/2/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي و مقايسه شايع ترين خصوصيات سردرد در بيماران مبتلا به صرع نسبت به افرراد سالم در بيمارستان هاي 22 بهمن از سال 85-86 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :گلناز لطفي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي شيوع هيپوتيروئيدي در خانمهاي حامله مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان آريا و 22 بهمن شهرستان مشهد در سال 1385  - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :تايناز توسليان-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان مطالعه ارتباط بين کم خوني و تشنج ناشي از تب در کودکان 6 ماه تا 6 ساله بستري شده در بيمارستان 17 شهريور 1384-85  - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :نفيسه صنعتي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسي موفقيت سنگ شکني برون اندامي (ESWL) در تعدادي از بيماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکني مشهد در سال 85 و 86 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :زهرا روحاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/2/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي اثرات دو داروي پنتوكسي فيلين وال كارني تين در بيماران با آستنواسپرمي ايديوپاتيك در زوجين نابارور مراجعه كننده به كلينيك طي سالهاي 85 تا 86 - استاد راهنما :مهناز منصوري ترشيزي - دانشجو :فاطمه خباز-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسي بيماران مشكوك به پانكراتيك مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي به روش CT scan  در سالهاي 85 و 86  - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :پگاه ميرزايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسي شيوع عوامل آغازگر سردرد در بيماران مبتلا به ميگرن مراجعه كننده به درمانگاه 22 بهمن طي سال 86-85 - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :شبنم ايمان نژاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسي برخي عوامل موثر در بيضه نزول نكرده در نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي آريا و 22 بهمن در مشهد بين سالهاي 86-85 - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :راحله عليرضايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان ارتباط سطح فولات سرم با تظاهرات روانپزشكي بيماران صرعي بر اساس تست SCL- 90-R در 50 بيمار مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب بيمارستان 22 بهمن در سال 86-85  - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :آيدا ظهيري طوسي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/2/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي عوامل موثر بر پير چشمي در 300 بيمار پيرچشم مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 85 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :علي نظري-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/3/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قارچ شناسي بررسي عفونت هاي قارچي اولسرپاي ديابتيک در مراجعين مرکز تحقيقات جراحي عروق بيمارستان امام رضا (ع) از 1384 تا 1386 - استاد راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :سبا فتي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/3/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي تغييرات پاسخ به تحريکات بينايي در بيماران ديابتي با درگيري چشمي مراجعه کننده به بيمارستان 22 بهمن در سال 85-86 - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نسيم چائي چي تهراني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسي مقايسه اي علائم پتريازيس روزه آ در بيماران اتوپيک و غير اتوپيک در کلينيک پوست آريا و 22 بهمن در طول يک سال - استاد راهنما :فرزانه مالكي - دانشجو :بهاره قرباني-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/3/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي ميزان آلودگي به  دمودکس در بيماران مبتلا به بلفاريت در طي يک سال - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :گوهر جلاير نيا-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بررسي شيوع کريپتوسپيوريديوم در بيماران دياليزي مراجعه کننده به ببمارستان 17 شهريور شهرستان مشهد در سال 1385 -86 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :فرزانه جدي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بررسي شيوع عارضه آگرانولوسيتوز در بيماران تحت درمان با کلوزاپين در بيمارستان هاي ابن سينا و حجازي مشهد در سال 85-85 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :بهناز برومند رضازاده-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بررسي تغييرات اندكس كسرپرتابي ناشي از عوارض قلبي داروي ميتوکسانترون در درمان بيماران با نوع ثانويه پيشرونده مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان آريا مشهد از سال 1384 تا 1386 - استاد راهنما :سعيد ناظمي - دانشجو :بهرام زرمهري-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/4/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی ارتباط بين سطح سرمي CRP  با ميزان مرگ و مير يکماهه در بيماران مبتلا به سکته قلبي حاد در بيمارستان آريا در مدت يکسال - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :احسان روشندل-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/4/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بررسي تاثير ميزان ادراک شنيداري معاينه کننده در ميزان مقادير ثبت شده فشار خون بيماران در معاينات معمول در پزشکان متخصص بيمارستان هاي 22 بهمن و آريا - استاد راهنما :سعيد ناظمي - دانشجو :داود کريمي حسيني-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/4/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان تاثر يوگا بر افسردگي و اظطراب در زنان مراجعه کننده به کلينيک يوگا - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :سيده روشنک حجازي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/4/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مقايسه درمان شکستگي ساق با پليت و واينترلاک در بيماران بستري در بيمارستان هاي آريا و فارابي در سالهاي 84-86 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :بهزاد پورمختاري-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/4/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم مطالعه مقايسه اي حساسيت کنتراست ، پتانسيل برانگيخته بينايي و تيزبيني در بيماران مولتيپل اسکلروزيس - استاد راهنما :جواد هرويان - دانشجو :ريحانه يکتا-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/5/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان تشخيص ديابت حاملگي در سه ماهه اول و سه ماهه دوم حاملگي و مقايسه عوارض آن در اين دو گروه در خانم هاي حامله مراجعه کننده به درمانگاه 22 بهمن در سال 85-86 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :فاطمه فدايي-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/5/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي تظاهرات باليني بيماران مبتلا به توبروز اسکلروز و نوروفيبروماتوز در بيمارستان 17 شهريور مشهد در سال 85 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :ليلا بحرحسيني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/5/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي پريتونيت باکتريايي خودبخودي در بيماران سيروتيک بستري در بخش داخلي بيمارستان 17 شهريور مشهد از فروردين 1375 تا فروردين 1386 - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :سامان عليزاده بايگي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/5/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسياثربخشي پرفوزيون مداوم داروهاي بيحس کننده موضعي درکنترل دردپس از عمل جراحي در بيمارستانهاي آريا و22بهمن مشهد طي سالهاي 86-1385 - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :مهرداد نجات-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/6/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان تعين اثر کاهش وزن در ميزان حاملگي در مقا يسه با کلوميفن ومتفورمين در زنان چاق مبتلا به نازائي به دليل عدم تخمک گذاري در بيمارستان22بهمن در سال 85 - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :الهه زارع مقدم-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ژنتیک شناسائي جهشهاي عامل نقص فاکتور انعقادي VH در بين بيماران خراسان رضوي وبررسي ارتباط هر جهش با علائم باليني بروز يافته 1385 - استاد راهنما :قاسم رستگار لاري - دانشجو :سيد علي طباطبائي مشهدي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي اثردرماني اولتراسوند بر روي دردناشي ازخار‍‍ پاشنه در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان22بهمن در سال85 - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو : علي اكبر ضيايي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مطا لعه نتايج درمان وعوارض جراحي استئو ميليت مزمن در بيماران عمل شده در بيمارستان اريا و22بهمن در فاصله سالهاي 83-86 - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :وجيهه خسرو منش-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي مقايسهيافته هايHRCT توموگرافي كامپيوتري با قدرت تفكيك بالا در بيماران غير سيگاري با آسم زود رس و دِ ير رس مراجعه كننده كلينك فوق تخصصي ريه در سال 85 - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :لينا نظري ادكاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/6/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بر رسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در عفونت ادراري كودكان بستري شده در بيمارستانهاي مشهد در طي سالهاي 82-86 بر اساس آنتي بيوگرام - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :مهناز جباري -ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي صحت تشخيصي جريان ميانه وFEF 25-75 /FVC در مقايسه با PC20 در تست تحريكي متا كو لين - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :بهاره فروزش-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بر رسي شيوع ليشمانيوز پوستي در دانش آموزان مقطع ابتدايي پسرانه ناحيه يك مشهد در سال تحصيلي 86-85 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :مرتضي اسماعيلي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بر رسي انسداد مجراي اشكي مادر زادي در شيرخواران  شش ماه تا يك سال مراجعه كننده با اشك ريرش در بيمارستان 22 بهمن طي يك سال - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :سيد اشكان حسيني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بر رسي اجزا ء قسمت قدامي چشم توسط سونو گرافي (Ascan )وكراتو متري در بيماران داراي عيب انكساري مراجعه كننده به در مانگاه هاي 22 بهمن طي سال هاي86-85 - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :سارا اميني-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بر رسي اثر آمينوفيلين در ايجاد هيپر كلسيوري در نوزادان نارس بستري در NICU  بيمارستان 22بهمن مشهد در طي يكسال 86-85 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :آزاده عاقل-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مطالعه درمان شانه منجمد با تزريق كورتون موضعي وتجويز NSAIDs خوراكي در بيمارستان هاي آريا و22بهمن در سال 85 - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :شادي امامي صدر-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/7/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بر رسي شيوع ناسازگاري گروههاي خوني ABO در نوزادان ايكتريك داراي عدم تجانس  ABO در سال85- 86 - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :شيما شكري-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فارماكولوژي ارزيابي مقايسه اي دو روش درماني در بيماران مبتلا به پپتيك اولسر وعفونت هليكو باكتر پيلوري در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي در سال هاي 85-88 - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :نگار خليقي-ورودی 81(تاریخ تصویب:85/8/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني مطالعه بروز عفونت HBV در یکصد بیمار همودیالیزی طی یکسال - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :سيده راحله واحد-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان ارزيابي باكتريو لوژيك كشت هاي تراشه نوزادان انتوبه شده در NICU  بيمارستان 22 بهمن مشهد در طي سالهاي 86-85 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :حامد توكلي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بر رسي عوامل خطر ساز مادري در 100 نوزاد با وزن طبيعي در بيمارستان هاي 17 شهريور و22 بهمن وآريا - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :را شين غلامرضايي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي فراواني هايفما و عوارض ناشي از آن در تروماي غير نافذ چشمي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاههاي چشم بيمارستان هاي 22 بهمن و فارابي طي سالهاي 85 و 86 - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :آلاله اسماعيلي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بر رسي دقت عوامل سه گانه شرح حال، تست ورزش معمولي واسكن ميو كارد با دارو يا با فعاليت در تشخيص ضايعات آناتو ميك عروق كرونر بيماران آقا آنزيو گرافي شده بستري در بيمارستانهاي جواد الائمه و رضوي در سالهاي 86-87 - استاد راهنما :غلا مرضا مهاجري مقدم - دانشجو :الناز وفادار مرادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بر رسي عوارض چشمي اصلاح عيوب انكساري با ليزر در سال 86-85 در مشهد - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :سيدرضا حسيني نيا-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بر رسي مقايسه اي ارزش تشخيصي طول كف پاي جنين با طول فمورو بزرگترين اندازه عرض سر جنين در تعيين سن حاملگي در زنان باردار مراجعه كننده به بخش راديو لوزي بيمارستان 22 بهمن در سال 85 با استفاده از سو نو گرافي - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :مهسا شبان-ورودی 78(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بر رسي فراواني علل خو نريز هاي گوارشي در نوزادان وشير خواران در بيمارستا ن قائم از فروردين 85 تا 87 - استاد راهنما :احمد هاشم زاده - دانشجو :شهرآرا آريا منش-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/9/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست تأثیر اختلالات روانی بر کهیر مزمن در طی یکسال در بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای پوست دانشگاه آزاد اسلامی - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :مهناز سعادتمند-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/10/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه مطالعه ميزان آلودگي نوزادان به ويروس سيتومگال كه در بيمارستان هاي دانشكده پزشكي دكتر محمد شاهين فر درمدت يك سال متولد مي شوند. - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سارا تفضلي مقدم-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/10/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي فراواني هيپوكلسمي نوزادي وعوامل مؤثر برآن در نوزادان بستري در NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد از سال 1385 لغايت سال 1387 - استاد راهنما :سيد مرتضي ميرزاده - دانشجو :سمائه آزاد-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي تاثير گاباپنتين بر روي وزوز گوش در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن از سال 1385 الي 1387 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :سمانه ابوالبشري-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقايسه يافته هاي VCUG و سونوگرافي در تشخيص ريفلاكس مثانه اي-حالبي در كودكان مبتلا به UTI در بيمارستان كودكان دكتر شيخ در سال 85-83 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :آسيه برادران فرد-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي تاثير سطح درآمد و تحصيلات خانواده بر الگوي نارسايي مزمن كليه مرحله آخر در كودكان شهر مشهد در سال 85 تا سال 86 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :دلارام كاشانيفر-ورودی 80(تاریخ تصویب:85/11/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پزشكي هسته اي برسي مقايسه اي كسر تخليه كيسه صفرا(Gallbladder ejection fraction ) با يك غذاي چرب استاندارد در بيماران با تشخيص كله سيستيت مزمن و افراد نرمال مراجعه كننده به بيمارستان هاي آريا و امام رضا در سال 1386 - استاد راهنما :وحيد رضا دباغ كاخكي - دانشجو :الهه محمدي وثوق-ورودی 81(تاریخ تصویب:85/11/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي تعيين انسيدانس سنگ كليه در بيماران ديابتيك مراجعه كننده به كلينيك هاي اورولوژي بيمارستان آريا و 22 بهمن در سال 86-85 - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :بنت الهدي پنجعلي زاده-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/11/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي علل ونتايج درماني ناباروري در 140 بيمار تحت لاپاراسكوپي  ازسال 83 تا 86  - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :مهناز نجفي نوقابي-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/12/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسي تاثير داروي ميتو كسانترون برميزان نا تواني در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروز يس نوع ثانويه پيشروند ه مراجعه كننده يه درمانگاه اعصاب ييمارستان آرياي مشهد ازسال1381 تا1386 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :محمد مهديار سعيديان-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/12/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بر رسي تاثير داروي ميتو كسا نترون ير نماي MRI در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس نوع ثانويه پيشرونده مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان آرياي مشهداز سال1381تا 1386 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :مريم افرازه-ورودی 81(تاریخ تصویب:85/12/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بر رسي تاثير قرص هاي جلو گيري از بارداري نوع LD بر سردرد هاي ميگرني و Tension در مراجعه كنند گان به بيمارستان 22 بهمن در سال 1386 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :علي خدا ئي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بر رسي اثر دگزامتازون تزريقي در كاهش استفراغ ودرد بعد از عمل آدنوتو سيلكتو مي در بيمارستان هاي 22 بهمن وآريا در طي سالهاي 85-83 - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي  - دانشجو :بابك سعادت فر-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بر رسي اثر شنوايي حسي عصبي در بيماران دبابتي شيرين مراجعه كننده به مركز ديابت مشهد طي سالها ي 87-85 - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي  - دانشجو :مازيار سعادت فر-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسي مشخصات دموگرافي كانسر كولوركتال در نمونه هاي ارسال شده به آزمايشگاه پاتولوژي بيمارستان امام رضاي مشهد در سالهاي 1382-1386 - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :عليرضا جوان-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/1/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قارچ شناسي بررسي ارتباط بين شكل باليني زخم سالك ونتيجه تست جلدي ليشمانين در مراجعين به آزمايشگاه انگل شنا سي بيمارستان امام رضا (ع) از 86-85 - استاد راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :الهام شيرنگي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بر رسي ميزان آلودگي ميكروبي كاتا تر هاي وريدي در بيماران بستري در بيمارستانهاي 22 بهمن وآريا در سال 1386 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :نفيسه خسروي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقايسه اثر داروي ايزو سوربايد وسوند تراكشن بر روي اتساع گردن رحم در زنان بستري با انديكاسيون ختم حاملگي در سه ماهه اول ودوم در بيمارستان 22بهمن وآريا - استاد راهنما :سهيلا بخشي - دانشجو :مهناز عابديان-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقايسه تاثير داروي گياهي ويتا گنوس (گياه پنج انگشتانه) با فلوكسيتين در كنترل سندرم پيش از قاعدگي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دانشگاه آزاد اسلامي - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :آزاده رضو اني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بر رسي تاثير تغذيه كمكي زودرس شير خوارگي بر خطر چاقي دركودكان پيش دبستاني ودبستاني نواحي آموزش وپرورش در مشهد در سال 85-86 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :علي رشدي-ورودی 77(تاریخ تصویب:86/2/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح ارتباط اضطراب وفيسور آنال در سال 86 - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :بنت الهدي جاوداني عرفاني-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/2/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسي مقاوت اشرشياكلي به داروهاي ضد باكتري مورد مصرف در بيماران ديابتي داراي عفونت ادراري مراجعه كننده به كلينيك هاي ديابت از تاريخ  فروردين 1384تا فروردين 1387 - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :محمد روا قي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي اثرات دوز بالاي اسيد فوليك در تغيير ميزان چند قلويي درزنان نازاي مصرف كننده كلوميفن ،مراجعه كننده به در مانگاه هاي زنان در طي سالهاي 1386و 1387 - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :ندا باقرزاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/2/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقايسه ميزان  فيوژن پوسترولترال ستون فقرات كمري بين استخوان و تري كلسيم فسفات و هيدروكسي آپاتيت (Bone,TCP,HA) و استخوان و تري كلسيم فسفات (Bone,TCP) بعد اعمال جراحي ستون فقرات كمري در بيمارستان فارابي از فروردين 86تا87 - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :پري ناز رضا پور-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني ارزيابي برخي از عوامل اپيدميولوژيك دربيماران داراي اسمير مثبت خلط از نظرسل مراجعه كننده به مراكزبهداشت استان خراسان رضوي درسالهاي 86-1384 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :آرمان برزگر جلالي-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/3/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فارماكولوژي مقايسه اثر ضد دردي استامينوفن ،ايبوپروفن ،ناپروكسن درمان ديسمنوره اوليه دربيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از تير ماه 1386تا تير ماه 1387 - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :نگار خيرانديش-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي علائم و نشانه هاي نورولوژيك بيماران مبتلا به ميلوپاتي ناشي از HTLV1 مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن از سال 1386 تا 1387 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :سمانه چايچي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي عوارض ناشي از داروها ي آنتي رتروويرال (HAART) در بيماران مبتلا به ايدز در مركز بيماريهاي عفوني رفتاري مشهد در سال هاي 86-1382 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :شهرزاد شيخ-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسي ميزان شيوع افسردگي وبرخي از عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشكده هاي پزشكي پيراپزشكي و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 1386 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي  - دانشجو :فاطمه رجب نيا-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/3/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي تغييرات آسيتگماتيسم قرنيه اي به دنبال جراحي كاتاراكت به روش فيكوامولسيفيكاسيون در بيماران جراحي شده در مركز چشم پزشكي خاتم الانبياء (ص) در طي سال 1386 - استاد راهنما :علي اكبر بلوريان - دانشجو :عاطفه كارگزار-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسي فراواني اختلالات پاراتيروئيدي در بيماران تيروئيدكتومي شده در بخش جراحي بيمارستان هاي امام رضا(ع) ، حضرت قائم(ع) ، آريا و فارابي در سال 1385 - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :نيما قبوليان زارع-ورودی 77(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي عوارض دارويي چهار داروي خط اول ضد سل در بيماران مبتلا به توبركلوز در مدت 5 سال - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :كيارش اشرفزاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني برسي فراواني آلودگي در ويالهاي چند دوزي از نظر وجود باكتري و گلبول قرمز در بخشهاي NICU وICU و اتاق عمل بيمارستان 22 بهمن مشهد در طي 6 ماه - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :آسيه ملكي ابرده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقايسه دو روش راديوگرافي و سونوگرافي در تشخيص بيماري در رفتگي تكاملي استخوان لگن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن در سالهاي 87-85 - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :عباس حاتمي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان تعيين حساسيت و ويژگي و ارزش باليني راديوگرافي ساده قفسه صدري نوزادان با ديسترس تنفسي بستري در NICU بيمارستان امام رضا و 22 بهمن در طي سالهاي 1386-1387 - استاد راهنما :حسن متقي مقدم - دانشجو :الهام مهدوي شهري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان تعيين صحت اندازه گيري آپگار نوزادان در بدو تولد در زايشگاه توسط تعيين كننده هاي آپگار - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو :مريم طيبي ميبدي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي شيوع هيپوتيروئيدي گذرا در نوزادان پره ترم در NICU بيمارستان 22 بهمن از تير ماه 86 تا تير ماه 87 در مشهد - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :مريم غفاريان اميد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان ارزيابي و مقايسه سطح پتاسيم سرم قبل و بعد از تعويض خون در نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد از سال 86 لغايت سال 87 - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :مريم فرخ آبادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق ارزيابي اثر ويتامين C وآلوپورينول در كنترل بيماري هاي قلب و عروق با توجه به مباني بيولوژي سلولي-ملكولي(گزارش مقدماتي در نارسايي احتقاني قلب در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آريا از سال 1384-1386) - استاد راهنما :فرهاد اخوين - دانشجو :پگاه ابراهيم زاده پير شهيد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/4/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بر رسي مقايسه اي اثرات طب سوزني در كاهش دردهاي كمري مزمن تيركشنده و لوكاليزه در بيماران 30-50 ساله - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :هدي خطيب مسجدي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي تظاهرات تاخيري بيماري هاي حنجره در مجروهين شيميايي استان خراسان (جنگ ايران-عراق/1367-1359) - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :مائده كامراني-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي ارتباط بين شغل با سطح چربي هاي سرم در بين كارگران فعال و كارمندان بانك - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :رزيتا خداشاهي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي يافته هاي HRCT توموگرافي كامپيوتري با قدرت تفكيك بالا در درگيري ريوي جانبازان شيميايي - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :زهرا صالحي نژاد چايجاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي انتخاب داروي مناسب براي جلوگيري از واكنش معكوس راههاي هوايي از ميان سه داروي آلبوترول ،لوالبوترول و ايپراتروپيوم در بيماران مبتلا به آسم - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :معصومه سادات كابلي فرشچي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي تعيين هيپرليپيدمي در بيماران با پرفشاري خون مراجعه كننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سالهاي 86-87 - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :گلنوش قوشچي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسي رابطه بين طاسي مردانه و بيماري آترواسكلروزعروق كرونر قلب در مردان كمتر از 60 سال در طي سالهاي 86-87 در بيمارستان هاي قلب مشهد - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :ميترا فضل ارثي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/5/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي نتايج CT اسكن جمجمه نوزادان مبتلا به تشنج بستري در بخش NICU بيمارستان 22 بهمن مشهد در طي سالهاي 87-1386 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :شهرزاد جهانيان-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي مقايسه اي ميزان استرس در مادران كودكان مبتلا به اوتيسم با مادران كودكان مبتلا به سندروم داون در مدارس استثنايي مشهد از 1386 تا 1387 - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :ليلا شاه محمدي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقايسه ي اثر اندانسترون و متوكلوپراميد در پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحي در بيماران بستري در بخش جراحي عمومي بيمارستان فارابي مشهد از سال 1386 تا سال 1387 - استاد راهنما :بهروز هوشمند - دانشجو :فاطمه سيدي خباز-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي تاثير دارو هاي آنتي رتروويرال (HAART) بر روي بيماران مبتلا به ايدز در مركز بيماري هاي عفوني رفتاري مشهد از سال 1382 تا سال 1386 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :تكتم بهرامي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/5/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي استفاده از فرمول MDRD در تخمين فيلتراسيون گلومرولي كليه در افراد 20 تا 60 ساله با سطح كراتي نين طبيعي سرم مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن مشهد((ارزش تشخيص eGFR در پيش بيني نارسايي كليه)) - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :يوسف يوسفي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي شيوع تنبلي چشم دانش آموزان در مدارس ابتدايي نواحي 7 گانه مشهد بعد از اجراي طرح تنبلي چشم در سال 1386 - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :فهيمه سبحاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بررسي ارتباط سطح هموسيستين خون با وسعت و شدت انسداد عروق كرونر در بيماراني كه توسط آنژيوگرافي داراي CAD تاييد شده هستند - استاد راهنما :مهرداد صادقي اردوبادي - دانشجو :يلدا تسبندي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بر رسي دقت عوامل سه گانه شرح حال، تست ورزش معمولي واسكن ميو كارد با دارو يا با فعاليت در تشخيص ضايعات آناتو ميك عروق كرونر بيماران خانم آنزيو گرافي شده بستري در بيمارستانهاي جواد الائمه و رضوي در سالهاي 86-87 - استاد راهنما :غلا مرضا مهاجري مقدم - دانشجو :فاطمه نجفي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسي ميزان شيوع افسردگي وبرخي از عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشكده هاي مهندسي - علوم انساني - علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سال 1386 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي  - دانشجو :محبوبه برنا-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی شیوع LBW (وزن کم هنگام تولد) و تعیین نسبت نارسی و IUGR در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان 22 بهمن مشهد طی یکسال - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :ندا توسلي عسكري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسي گوناگوني هاي سكوم و آپانديس در بيماراني كه تحت عمل جراحي شكم قرار گرفته اند و ارتباط آن با سن و جنس در سال هاي 86 و 87 در شهر مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :امير حسين عليان-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي عملكرد تيروئيد در افراد بالاي 55 سال مراجعه كننده به درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي در سال 86 - استاد راهنما :زهرا مصطفوي مشهدی - دانشجو :هادي رزم آرا فرزقي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي روده اي در بيماران رواني بستري شده در بيمارستانهاي حجازي و ابن سيناي مشهد در سال 86-85 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :علي رهنما-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسي اثرات پره مديكاسيون دگزامتازون قبل از شروع جراحي در پيشگيري از درد  پس از بيهوشي عمومي (General Anesthesia) در بيماران تحت جراحي در بيمارستان هاي آريا و 22 بهمن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :مصطفي نيكزاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/6/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي عوارض ناشي از تعويض خون در نوزادان مبتلا به ايكتر در NICU بيمارستان 22 بهمن از تيرماه 84 تا تيرماه 87 در مشهد - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :فاطمه ارجمند كرماني-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/7/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي ميزان شيوع باكتريوري و مقاومت ميكروبي در بيماران با كاتتر ادراري بستري در ICU بيمارستان 22 بهمن از سال 1386 تا 1387 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :فرحناز براتي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/7/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي شيوع عوارض اينتراكرانيال ناشي از عفونت مزمن گوش مياني در بيماران بخشهاي عفوني و جراحي مغز و اعصاب بيمارستان امام رضا و قائم مشهد طي سالهاي 1385-1375 - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :صادق علوي باب الحكم-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/7/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي تغييرات فصلي در شيوع پره اكلامپسي طي پنج سال اخير در بيمارستان هاي آموزشي مشهد - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :اكرم احمدي شادمهري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/7/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قارچ شناسي بررسي ارتباط بين نتيجه تست جلدي ليشمانين با شكل باليني زخم سالك و گونه عامل بيماري به روش PCR در مراجعين به آزمايشگاه انگل شنا سي بيمارستان امام رضا (ع) از 87-86 - استاد راهنما :عبدالمجيد فتي - دانشجو :الهام شيرنگي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/7/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي ميزان اثر بخشي PRK در ميوپي خفيف ، متوسط و بالا در سال 1386 توسط دستگاه تكنولاس 217z100 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :يلدا راشد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي و مقايسه اختلالات قاعدگي در نزد بيماران MS در حال درمان با داروهاي تنظيم كننده سيستم ايمني (B-feron,Avonex,Rebif) و داروي سركوب كننده سيستم ايمني (Mitoxantrone) مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان آريا - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :مرسده بحر حسيني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسي ميزان ديرجوش خوردن و عدم جوش خوردن به دنبال روش جراحي ميله گذاري داخل كانال استخوان در شكستگي هاي تروماتيك تنه استخوان درشت ني در بيمارستان آريا و درمانگاه ارتوپدي پزشكي قانوني در سالهاي 87-84 - استاد راهنما :عليرضا عشرتي - دانشجو :سارا گوهري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقايسه نتايج وميزان عود درمان جراحي سينوس پيلونيدال به روش ساده و استفاده از فلپ پوستي - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :حامد گيلان ورنوسفادران-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي فراواني تظاهرات غير معمول راديولوژيك در كيست هيداتيد ريه - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :سيد محمد صادق وزيري-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/8 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي ميزان فراواني وبرخي عوامل مستعد كننده تشكيل سنگ ادراري ونفروكلسينوز در كودكان مبتلا به فيبروز كيستيك - استاد راهنما :حميد رضا كياني فر - دانشجو :سعيده طالبي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/8/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي اثرات ترمو تراپي ترنس پو پيلاري در درمان نئوواسكولاريزاسيون كوروئيد در بيماران مبتلا به دژنرسانس اگزوداتيو وابسته به سن ماكولا - استاد راهنما :خداداد مراديان - دانشجو :محمد علي يعقوبي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/8/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي رابطه بين فشار داخل چشم و فشار خون در مراجعين به درمانگاه هاي چشم بيمارستان هاي دانشگاه ازاد اسلامي در فاصله سني 75-40 در سالهاي 87-1386  - استاد راهنما :خداداد مراديان - دانشجو :نگار كياني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/8/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بر رسي شيوع ليشمانيوز پوستي در دانش آموزان مقطع ابتدايي دخترانه ناحيه يك مشهد در سال تحصيلي 86-85 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سارا مافي نژاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:85/7/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي توزيع گروه هاي خوني ABO و RH در نوزادان مبتلا به كمبود G6PD و مقايسه با نوزادان بدون كمبود آنزيم در NICU بيمارستانهاي آموزشي مشهد - استاد راهنما :حسين نصيريان - دانشجو :حسنيه عطاري جاهد-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني مقايسه يافته هاي راديوگرافي ساده و CT اسكن در بيماران مبتلا به PND مزمن در افراد بالاي 18 سال در بيمارستان هاي 22 بهمن و آريا - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :بي بي نجمه موسوي دوغ آبادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي ميزان كلسيم سرم وادرار در بيماران بستري بي حركت در ICU بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :شراره جوانشير-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي مقايسه شيوع ديابت در بيماران مبتلا به سيروز با جمعيت عادي در بيماراستان هاي آريا -22بهمن و 17شهريور در سالهاي 87-84 - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :هانيه صبوري شكفته-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/9/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي مقايسه اي شيوع خونريزي بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي كه نياز به بازگشت به اتاق عمل دارند بين روشهاي هموستاز الكتروكوتر وسوچور ليگاتور در بيمارستانهاي آريا ، فارابي و17 شهريور مشهد - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :عبدالحسين آقامحمديان شعرباف-ورودی 78(تاریخ تصویب:86/9/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقايسه دو داروي كلو ميفن ولتروزول همراه با روش تلقيح داخل رحمي در ميزان حاملگي خانم هاي نازا با علت نامشخص مراجعه كننده به بيمارستانهاي آريا و22 بهمن - استاد راهنما :هما اسکوئيان - دانشجو :الهام بذرافشان-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/9/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي فراواني وعلل نارسايي كليه در نوزادان بستري در NICU بيمارستان 22بهمن طي 5سال (87-1383 ) - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :نيلوفر ملك-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسي مقايسه اي شيوع تهوع واستفراغ بعد از عمل جراحي هيستركتومي به روش بيهوشي عمومي با دو رژيم دارويي متفاوت در بيمارستان آرياي مشهد در سالهاي1387 و 1388 - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :سيدجواد موسوي بايگي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي شيوع برخي علل منجر به بستر ي بيماران ديابتيك (نوع II,I) در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي در طي يكسال - استاد راهنما :محسن مظفر مقدم - دانشجو :صبا اقبالي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي مقايسه اي گرايشهاي اضطرابي و وسواسي فرزندان اول با فرزندان وسط و آخر خانواده - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :مهشيد محمودي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/10/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي تاثيرهايپرگليسمي بر مرگ ومير وطول مدت بستري نوزادان پرخطر بستري شده در بيمارستان 22بهمن - استاد راهنما :كاتيا شايان - دانشجو :مريم فرخ آبادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي و مقايسه نتايج عمل Dacryocystorhinostomy به دو روش اينترانازال بدون آندوسكوپ و كلاسيك بمدت 1.5 سال در بيمارستان آريا - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :مجيد انصاري-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي ميزان بروز دليريوم پس از اعمال جراحي الكتيو در بيمارستانهاي آريا 22بهمن فارابي و مهر مشهد از سال1386-1387 - استاد راهنما :عليرضا ضيائي - دانشجو :آمنه گلشيخي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسي اثربخشي پرفوزيون مداوم داروهاي مسكن سيستميك مورفين وپتيدين در كنترل درد پس از عمل جراحي در بيماران بستري شده در بيمارستان هاي 22 بهمن ،آريا ،مهر و رضوي مشهد طي سالهاي 87-1386 - استاد راهنما :ناصردليلي - دانشجو :ضحي محمدي پوريزدي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي بروز نفروكلسينوز و تعيين برخي عوامل خطر در نوزادان پره ترم بستري در NICU بيمارستان 22بهمن در سال1387-1386 - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :سوده تيموري-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي تغييرات نمره سلامت رواني پس از اعمال جراحي الكتيو در بيمارستانهاي آريا 22بهمن فارابي و مهر مشهد از سال1386-1387 - استاد راهنما :عليرضا ضيائي - دانشجو :رامتين مرادي-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي زمان منفي شدن اسمير بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت مركز بهداشت سناباد در دو ماه اول درمان با رژيم استاندارد 1384-1386 - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :كيارش اشرف زاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انکولوژی بررسي ارتباط ميان رژيم غذايي وريسك بروزلنفومهاي غيرهوچكين در100بيماردرمشهددرسال1387-1386 - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :فرزانه فرزاد-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب ارزيابي شيوع برخي علائم باليني درمراحل مختلف بيماري پاركينسون دربيمارستان17شهريورمشهد - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :الهه مرادزاده-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب ارزيابي علائم كلينيكي و پاراكلينيكي در بيماران مبتلا به دمانس در بيمارستان 17 شهريور مشهد در سالهاي 87-86 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :هما پوستچي امين-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي شيوع برخي عوامل خطر ساز آترواسكلروز در مبتلايان به انسداد وريدي شبكيه - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :سيده مريم موسوي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بر رسي ارتباط بين تغيرات ضخامت جدار مثانه با سونوگرافي در تغيرات علائم كلينكي بعد از درمانBPH  - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :غزاله دوست پرست ترشيزي-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي علل شايع هايپربيلي روبينمي غير مستقيم در نوزادان بستري شده در بيمارستانهاي 22بهمن و17 شهريور در سالهاي 88-87 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :حميده ناصري-ورودی 81(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقايسه نتايج  CT آنژيوگرافي وكليوي ويافته هاي پس از جراحي در دهندگان پيوند كليه - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :فاطمه تقي نيا-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/11/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي خصوصيات كلينيكي كراتوكونوس با دستگاه Orb Scan II در سالهاي 1386-1387 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :ايمان گوهريان-ورودی 79(تاریخ تصویب:86/12/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي رابطه اوتيك مديا با انسداد مادرزادي مجراي اشكي در كودكان يك ماهه تا شش ساله در بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :فهيمه سبحاني-ورودی 80(تاریخ تصویب:86/12/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب مقايسه عوارض جسماني انواع اينترفرونها در 43 بيمار مبتلا به MS در سال 1387 در مشهد - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :ملائكه-ورودی 79(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه مطالعه راديولوژيك انواع لگن در خانم هاي مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :فاطمه رياسي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان مقايسه پروفيل چربي هاي خون در دو گروه شير مادر خواران و شير خشك خواران در طي مدت يك سال از 1388-1387 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :سحر زمردي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسي تاثير آموزش هاي مشاوره اي تنظيم خانواده بر ميزان آگاهي خانم ها در هنگام ازدواج - استاد راهنما :يدالله اسدي - دانشجو :فرزانه فرخ سير-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/0/0 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسي ارتباط بين آنومالي هاي شايع مادرزادي پنيس و سن مادر - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :سمانه اشرف پور-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي برخي از علل كاهش شنوايي در مدارس ابتدايي و راهنمايي پسرانه مشهد - استاد راهنما :حسين نصيريان - دانشجو :حسن غيور دوزنده-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي برخي از علل كاهش شنوايي در مدارس ابتدايي و راهنمايي دخترانه  مشهد - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :سعيده باغياري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسي علل زمينه ساز منجر به ونتيلاسيون و شيوع پنوموتوراكس در نوزادان تحت تهويه مكانيكي بستري در NICU بيمارستان 22 بهمن طي سال هاي 1383 تا 1387 - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :سيده ناديه حسيني يزدي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي تاثير هايپرلپيدمي بر كاهش شنوايي حسي عصبي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي ENT مراكز بيمارستاني دانشگاه آزادا اسلامي واحد مشهد در طي سالهاي 88-1387 - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي  - دانشجو :ادريس عليشاهي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي برخي علل شايع پلي نوروپاتي نزد بيماران مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان 22 بهمن مشهد در سال هاي 1386 و 1387 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :بضعت اميري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/2/30 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسي شيوع وعوامل خطرساز ميكروآلبومينوري در بيماران مبتلا به ديابت تيپ II مراجعه كننده به انجمن ديابت - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :مريم حكيمي تبار-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/3/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی شیوع حساسیت مفصل گیجگاهی ،فکی با شکایت گوش درد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و فارابی از سال 1387 تا سال 1388 - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :مجيد دهقاني-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي شيوع آنمي درمبتلايان به سرطان دستگاه گوارش - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :مطهره بي تقصير فدافن-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسي ميزان اثر بخشيIPL در كاهش موهاي ناخواسته - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :امين جوشن-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسي تاثيرIPL در درمان آكنه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي پوست وجراحي پلاستيك در سال87 در مشهد - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :مريم انتظامي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي برخي عوامل خطر تاثيرگذار بر شيوع سزارين در خانم هاي شكم اول ترم و نمايش سر در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :غزاله قاسم زاده كاشاني-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي تاثير برخي عوامل خطر مربوط به روش  زندگي بر قدرت باروري - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :نيلوفر محمودي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقايسه شاخصهاي دمو گرافيك زنان ميتلا به سقط مكرر با افراد بدون سابقه سقط - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :سميه بيك نظر-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسي در صدPSA آزاد سرم در موارد توتال پروستاتكتومي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي 22 بهمن،آريا وكلينيكهاي خصوصي مشهد از سال 1386تا 1388 - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :سوگل گلشن-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي فاكتورها يتحريك كننده سنگ ادراري در كودكان مبتلا در مقايسه با كودكان سالم - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :اكرم پارانيون-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي  فاكتورهاي مهار كننده سنگ اداري در كودكان مبتلا در مقابسه با كودكان سالم - استاد راهنما :جمشيد يوسفي - دانشجو :گلناز ايرانمنش-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسي عوامل باكتريال وآنتي بيوگرام آنها در زخم هاي تروفيك مبتلايان به جذام ساكن مشهد (طي سالهاي88-87) - استاد راهنما :طاهره راشد - دانشجو :فاطمه خزاعي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسي ميزان اثر prk در دوربيني خفيف تا متوسط در سال 1387 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :ابوالفضل قهرماني-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقايسه نگرش بيماران مبتلا به سرطان پستان با خانمهاي سالم نسبت به بيماري سرطان پستان - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :سميه ربوبيت-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي بين كيفيت زندگي وسبك انطباقي در ميزان كنترل گليسميك در 200 بيمار مبتلا به ديابت غير وابسته به انسولين مراجعه كننده به كلينيك تخصصي ديابت مشهد در سال87-88 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :زكيه حسيني نيا-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسي تاثير كشيدن سيگار بر آكنه درمردان - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :معصومه طوسي  سعدآباد-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/4/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقايسه تخمين وزن جنين درسونوگرافي يك هفته قبل تولد با وزن واقعي بعد تولد در زنان باردار - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :موسي وزيري رحيمي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست تعين كيفيت زندگي بر اساس تست whoqol-bref  درزنان هيرسوت شهرمشهددرسالهاي88-1387 - استاد راهنما :رابعه فيضي - دانشجو :سمانه هاشم نياي ترشيزي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي وضعيت خلقي درافراد مبتلا به اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيك چاقي جهت كاهش وزن - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :نينا رضا پور-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقايسه سونوگرافي مچ دست با روش هاي الكتروفيزيولوژيك در تعيين شدت سندروم تونل كارپ در بيمارستان22بهمن - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :ابولفضل سبحاني خاكستر-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/4/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسي اولتراسونوگرافيك ناحيه ي غددي سرويكس به منظور پيش بيني زايمان پره ترم در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :عاطفه علامتيان-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/5/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي موارد گازگرفتگي در مشهد از سال 1385 تا 1387 - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :محبوبه عرفانيان تقوايي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/5/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسي ميزان مصرف خون قبل و بعد از اجراي پروتكل پيشنهادي رزرو خون در اعمال جراحي الكتيو بيمارستان آريا در سال 87-1386 - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :آرمين الهي فر-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/5/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم ارائه الگوي پيش فرض و برآورد پيش نياز هاي اجراي سيستم مديريت بيمارستاني(HIS) در بخش پذيرش بيمارستاني در سطح مراكز درماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :قاسم مشار موحد-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/5/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسي شيوع واژينوزباكتريال در خانم هاي باردار سه ماهه سوم مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :نيكو بيناس-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/5/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسي ارزش تشخيص تست خون مخفي مدفوع به روش  ايمنو فلورسنت در تشخيص كانسر كولوركتال - استاد راهنما :نادر ميثاق - دانشجو :سيما سبزواري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/5/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي رابطه هوش هيجاني درميزان كنترل گليسميك در100 بيمارمبتلا به ديابت غيروابسته به انسولين مراجعه كننده به كلينيك ديابت مشهد درسال87 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :الهام سردار-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/5/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسي تاثير نظم قاعدگي نوع و مدت پيشگيري و برخي عوامل محيطي بر قدرت باروري - استاد راهنما :رويا نصيري - دانشجو :ساره اعنماد-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/3/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي فراواني سندرم پاي بيقرار - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :آيلار رضائيان دلوئي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي ميزان خواب آلودگي دستياران تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :ساعده بسطامي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي برخي فاكتورهاي خطرساز در زايمان زودرس در سالهاي 86 تا 88 در بيمارستانهاي 22بهمن و 17شهريور - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :الهام دولت آبادي-ورودی 77(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان ارتباط سبك فرزند پروري والدين با عزت نفس و ميزان شادكامي فرزندان در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :آتنا مدانلو جويباري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/7/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پزشك اجتماعي بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به صرع مراجعه كننده به كلينيك خصوصي در مشهد - استاد راهنما :منور افضل آقايي - دانشجو :بنيامين فضلي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/7/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست تاثير مصرف پماد پوستي تاكروليموس 0.1 درصد بر پيگمنتاسيون مجدد بيماران مبتلا به ويتيليگو - استاد راهنما :رابعه فيضي - دانشجو :شاهين زماني تقي زاده رابع-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/7/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بررسي ارتباط بين هپاتيت  HIV,C,B و بيماران معتاد تزريقي مراجعه كننده به درمانگاه هاي متادون بيمارستان هاي ابن سينا و حجازي مشهد در سال 1388-1387 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سپيده يزدانفر-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بررسي ارتباط شاخص پايي - بازوئي با مرگ و مير بيمارستاني و 6 ماهه بيماران سندرم حاد كرونري - استاد راهنما :شيما مينايي - دانشجو :فاطمه حق پرست-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي فراواني مرگ و مير نوزادان بستري شده در بخش هاي NICU شهر مشهد در سال 1387 - استاد راهنما :فريباتبريزيان - دانشجو :گلبن عسل فروش رضاييه-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي شيوع افسردگي در بيماران مبتلا به صرع ايديوپاتيك ژنراليزه مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :هانيه مزيناني-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/8/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انکولوژی اثر اهداي خون مكرر بر سطح هموگلبين و فريتين مردان سالم در سازمان انتقال خون مشهد - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :نفيسه صابري-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسي وجود ارتباط پادتن های ویروس سیتومگال با برخي از عوامل اپيدميولوژيك در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشكده پزشكي در طي يك سال - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :سعيده اشكان-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسي شيوع درد شانه و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتلا به سكته مغزي - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :فاطمه اميني توماجي مقدم-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي اثربخشي واكسيناسيون ضد سرخچه زنان باردار مراجعه كننده به كلينيك زنان - زايمان بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :شيما مهدويان نقاش زرگر-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/8/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسي فصلي بودن عفونت سل اولیه اطفال زیر 4 سال در بيماران مراكز بهداشت درمدت5سال1387-1383 در مشهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :نسيم رهبار دارمجاور-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسي آنومالي هاي قلبي دربيماران باشكاف لب وكام - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :فاطمه هاشم زهي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي ميزان سطح HDL خون بين افراد سيگاري و غير سيگاري مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد مشهد از تاريخ 87/2/1 تا تاريخ 88/2/1 - استاد راهنما :جواد رضايي - دانشجو :مرتضي اطمينان-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان تاثير پوشش چشمي در كشت و آنتي بيوگرام از ملتحمه نوزادان بستري شده در بخش NICU بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :محمد حسيني نيا-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/9/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي ميزان مهارتها و آگاهي هاي مرتبط با فناوري اطلاعات در دانشجويان پزشكي مشهد - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :مهرداد مزاري-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسي پروفايل شخصيتي در 30 بيمار مراجعه كننده جهت انجام عمل زيبايي بيني با استفاده از پرسشنامه ميلون - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :فاطمه گلزاري-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي مقایسه ميزان بروز سردرد بعد از بی حسی اسپاينال با سوزن شماره 26 كونيكه نسبت به سوزن شماره 25 در خانم هاي 35-20 ساله مراجعه كننده به بيمارستان 17 شهريور مشهد - استاد راهنما :بنفشه جلاليان - دانشجو :مريم مقدم-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسي رابطه بين سطح سرمي ليپيد و ليپوپروتئين ها با اندكس توده بدني در بيماران مراجعه كننده به بخش داخلي بيمارستان 17 شهريور در سال 87-88 - استاد راهنما : عباس فومني - دانشجو :زهرا كاظمي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسي ازدواج هاي فاميلي در بروز ناباروري و اشكال آن در مراجعه كنندگان به مركز ناباروري نوين مشهد - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :بي بي زهرا افخمي مدني-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسي اثر افزودن آدرنالين به ليدوكائين 5% نخاعي بر هموديناميك بيماران حين سزارين - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :تينا وفايي-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسي برخي عوامل موثر بر كارسينوم سلول بازال در بيماران مبتلاي مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن و آريا - استاد راهنما :فرزانه دلگشايي - دانشجو :عليرضا پدرام-ورودی 79(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب مطالعه مقايسه اي حساسيت کنتراست با حساسيت پايين كمريج و پتانسيل برانگيخته بينايي در تشخيص مولتيپل اسکلروزيس - استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :مرسده بحر حسيني-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان پسر كارشناسي پيوسته دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در زمينه ايدز - استاد راهنما :يدالله اسدي - دانشجو :نغمه خورسند-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دختر كارشناسي پيوسته دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در زمينه ايدز - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي  - دانشجو :شیرین افخمي فرد-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسي اثر افزودن فنتالين و سوفنتانيل به ليدوكائين 5% نخاعي در زمان شروع درد و زمان نياز به مسكن بعد از عمل جراحي سزارين - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :يلدا آريان-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/10/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي برخي پارامتر هاي CBC در كودكان 12-2 سال مبتلا به ژيارديازيس در بيمارستان 22 بهمن طي سال هاي 1388-1389 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :ساناز خواجه نصيري-ورودی 81(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسي فراواني آنومالي هاي وريد اجوف تحتاني و وريد كليوي توسط سي تي اسكن اسپيرال در بيمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :نازنين اورعي ناسوتي-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست مقايسه تاثير كرايوتراپي و تري كلرواستيك اسيد در درمان زگيل هاي تناسلي - استاد راهنما :فرزانه مالكي - دانشجو :پگاه لطف آبادي-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقايسه نتايج جراحي هرني اينگوينال در كودكان با و بدون بستن گردن ساك هرني بر حسب شرايط و ضرورت - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :نويد داودي-ورودی 80(تاریخ تصویب:87/11/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسي رابطه ی Epstein Barr Virus در ایجاد بيماري Multiple Sclerosis بوسيله اندازه گيري VCA-IgG در مقايسه با گروه شاهد - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :سارا سالاري-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/11/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسي ميزان فراواني سندرم متابوليك در بيماران بستري در بخش روانپزشكي بيمارستان 22 بهمن مشهد  - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مريم عمادزاده-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/11/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسي سطح دسترسي و استفاده دانشجويان پزشكي مشهد از امكانات فناوري اطلاعات - استاد راهنما :محمود رضا خزاعي - دانشجو :آناهيتا سپهراد-ورودی 83(تاریخ تصویب:87/9/25 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقایسه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به چاقی مرضی قبل و بعد از عمل گاستریک بندینگ - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :نعیمه قلی زاده-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی مقایسه ای زنجیره استخوانچه ای در بیماران مبتلا به عفونت مزمن گوش میانی در سی تی اسکن ساده و سی تی اسپیرال با بازسازی سه بعدی - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :نفیسه غفاریان عیدگاهی مقدم-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی اثرات طولانی مدت میتوکسانترون بر ناتوانی عصبی بیماران مولتیپل اسکلروزیس ثانویه پیشرونده مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان آریا - استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :سهیلا عیلامی-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی کارایی (حساسیت و ویژگی) سی تی اسکن چهار کلیشه ای در ارزیابی بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن در بیمارستان های آریا و 22 بهمن مشهد در سالهای 1388 و 1389 - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :رضا جلیلیان حسن پور-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسی عوارض و عواقب شکستگی اینتر تروکانتریک هیپ 6 ماه پس از عمل جراحی - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :سیمین زرمهری-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی شمارش گلبول های قرمز هسته دار در تشخیص آسفیکسی نوزادان - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :آتنا افسری-ورودی 82(تاریخ تصویب:87/12/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بیوشیمی تعیین ارتباط برخی از فاکتور های کلینیکوپاتولوژی با وضعیت متیلاسیون ژن MGMT و موتاسیون ژن P53 در بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما مولتی فرم - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سید عطا صداقت کلانتری-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/1/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی ارتباط بین کاهش شنوایی حسی- عصبی با سندرم زودواکسفولیاسیون - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :کیامرز ناویا-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/1/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسی برخی علل کمردرد در اطفال زیر 15 سال از سال 1387 الی 1389 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،بیمارستان امام رضا (ع) و شهید کامیاب - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :مریم تفضلی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/1/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی تاثیر مقاومت کانگورویی در وزن گیری نوزادان با وزن تولد کمتر از 2500 گرم بستری در بخش NICU بیمارستان 22 بهمن و 17 شهریور - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :مهدیه جعفری-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسی کیفیت زندگی در زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری نوین در سال 89-1388 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :حمیده عزیزی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسی اثر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک بر عفونت بعد از عمل جراحی واریکوسلکتومی - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :صالح میری-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی فراوانی صرع در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی نور هدایت و تبسم طی سال 1389-1388 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :مریم نوربخش-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی فشار داخل چشم با دو دستگاه اپلاناسیون و پنوماتیک در بیماران مراجعه کننده به مطب در سال 88 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :مارال بالشی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی شکست و موفقیت CPR های انجام شده و برخی عوامل موثر بر آن در بیمارستان های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد از سال 88 تا سال 89   - استاد راهنما :محسن مظفر مقدم - دانشجو :محمد یکتای رودی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/2/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مطالعه برخی نتایج و عوارض جراحی بازسازی لیگامان صلیبی قدامی به روش استفاده از گرافت تاندون پاتلا - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :شبنم آریانی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/3/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بررسی ارتباط شمارش پلاکتی با بروز عوارض ایسکمیک 30 روزه بیماران سندرم حاد کرونری در بیمارستان آریا و فارابی در سال 1388 - استاد راهنما :شيما مينايي - دانشجو :ستاره صادقی-ورودی 78(تاریخ تصویب:88/3/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان تعیین سطح سرمی HS-CRP در کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان سالم - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :فاطمه هاشم زاده سعادت-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/3/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسی شیوع Needle Stick در کارورزان ،دانشجویان پرستاری و مامایی سال آخر ،پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :فاطمه حبيبي - دانشجو :عارفه ابویسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/3/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی فراوانی لکوسیتوز در بیماران ضربه مغزی و رابطه آن با شدت آسیب - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :حمید هجرتی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/3/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی تاثیر افسردگی ،اضطراب و انتظارات بیماران از عمل در میزان رضایتمندی آنها پس از عمل جراحی فتق دیسک کمر در بیمارستان دانشگاه آزاد از سال 89-1388 - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :عذرا نجابتیان-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/3/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي مقایسه ی روش های پروفیلاکتیک آنتی بیوتیک تراپی در کنترل عوارض عفونی پس از عمل پروستاتکتومی باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و آریا از اردیبهشت 1388 تا اردیبهشت 1389 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :گلکو حسینی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/3/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسی رابطه کنترل فشار خون (HTN) بر میزان HS-CRP در بیماران مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمارستان 17 شهریور در سال تحصیلی 89-88 - استاد راهنما :مژگان ظريف ذاكريان - دانشجو :پرهام تراب زاده خراسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی اضطراب در سه ماهه سوم حاملگی و ارتباط آن با اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه در دوره بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :راحیل احمدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسی سرواپیدمیولوژی بروسلوز در اهدا کنندگان خون مشهد در سال 88 - استاد راهنما :بهيه ظريف ذاكريان - دانشجو :فرنود فروهر-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسی ارتباط بین هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) و قند خون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :فاطمه محمد پور-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسي رضايت زناشويي زنان در زوجين نابارور مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري نوين - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :مهسا رجائی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مقایسه روش درمان جراحی و غیر جراحی در شکستگیهای کالکانئوم - استاد راهنما :خسرو شايان - دانشجو :سید مرتضی حسینی-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی ارتباط شدت آسم با بیان ژن های اینترلوکین 17 و 23 در سلول های خلط بیماران مبتلا به آسم - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :لیدا جدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی شیوع  برخی عوامل موثر بر سندرم پای بیقرار در بیمارا مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :سوده هوشمندی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/4/22 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسی نوع آلودگی میکروبی گوشی های پزشکی مورد استفاده در بیمارستان آریا  در سال 1388 - استاد راهنما :حسين مختاري - دانشجو :فروغ آیته اللهی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/5/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی نتایج کشت مایع مغزی نخاعی و آزمایش خون در بیماران با عفونت شنت و میزان پاسخ به درمان آنتی بیوتیکی در این بیماران - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :ساناز امیریان-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/5/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی تاثیر سوفنتانیل بصورت تزریق داخل نخاعی در بیدردی زایمان طبیعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :مریم صفری آبکسری-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/5/5 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مقایسه مدت زمان جوش خوردن شکستگی تنه ران بالغین با دو نوع درمان اینترمدولاری نیل و پلاک - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :نرجس صادقی-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/5/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسی مقایسه ای بین نتایج کشت میکروبی استخوان و مواد غیر استخوانی در استئومیلیت مزمن بعد از تروما و ایاتروژنیک در سال های 1387 تا 1388 - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :هدی حسینی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/5/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقایسه ی عوارض دو روش آنستزی رژیونال و ژنرال در جراحی هرنی دیسکال کمر - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :ملیحه جامی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/5/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بالغین  30-70 ساله هلیکوباکترپیلوری مثبت مراجعه کننده به بیمارستان 17 شهریور طی سال های 1388 -1390 - استاد راهنما : عباس فومني - دانشجو :زینب غلامی معلم-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در طول دوره کمورادیوتراپی - استاد راهنما :غزال پناهي - دانشجو :مولود بلوریان-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی کارایی معیار آلوارادو در تشخیص بیماری آپاندیسیت حاد در بیمارستان فارابی مشهد - استاد راهنما :بهروز هوشمند - دانشجو :افشین شکوه صارمی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسی ارتباط بین وزن BPH با فاکتورهای BMI ،سطح سرمی تستوسترون و استرادیول در بیمارانی که تحت جراحی باز پروستاتکتومی قرار گرفته اند - استاد راهنما :كامياراقبالي - دانشجو :شیما برادران-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/6/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقاسه شیوع باکتریوری بدون علامت در میان زنان متاهل حامله و عیر حامله مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :معصومه متقي - دانشجو :امیر صادق الحسینی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی مقایسه ای فراوانی پارکینسونیسم دارویی و آکاتژیای حاد در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی تحت درمان با ریسپریدون و اولانزاپین در بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :الناز فرشاد-ورودی 79(تاریخ تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی مقایسه ای عوارض جنسی دو داروی فلووکسامین ،فلوکستین در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان 22 بهمن در سال 89-1388 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :مریم صانعی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی بیان ژن P53 در فواصل متفاوت از مرکز توده تومورال در گلیوبلاستومای مولتی فرم به روش RT-PCR - استاد راهنما :سعید رحیقی - دانشجو :مرتضی مظلوم فارسی باف-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/6/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی منحنی های رشد شیرخواران 12-6 ماه در کلینیک خصوصی اطفال و چهار مرکز بهداشت شهر مشهد که منحصرا از شیر مادر تغذیه می کنند در یک مطالعه گذشته نگر - استاد راهنما :حسين نصيريان - دانشجو :بهاره مشتاق خراسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/7/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با درد شکم مزمن در کودکان 15-5 ساله مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد در طی سال های 1389-1388 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :نیلوفر فاضلی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/7/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقایسه نتایج حاصل از سونوگرافی و معاینه فیزیکی در تشخیص و تعیین محل بیضه پسران 15-1 ساله مبتلا به بیضه نزول نکرده مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :حمیده عباس زاده-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/7/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده - استاد راهنما :احمد صفاري - دانشجو :حمیدرضا صفایی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/7/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی میزان خون های ذخیره شده (بصورت رزرو،Typing و کراس ماچ شده) قبل از عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :علیرضا قنبری-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/7/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی نتایج بالینی و سلامت عمل کراتکتومی فتورفرکتیو(PRK)با لیزر اگزایمر wavelight 400 q در اصلاح دوربینی کمتر از 6 دیوپتر - استاد راهنما :محمدرضا صداقت - دانشجو :علیرضا نوفرستی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی میزان افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گلوکوم مزمن و مقایسه آن با گروه شاهد - استاد راهنما :محمد رضا شايگان - دانشجو :نوشین دخت بختیاری تربتی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی فراوانی علل نوروپاتی اعصاب چشمی (3-4-6) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن طی سال های 89-88 - استاد راهنما :سيد مهران همام - دانشجو :مریم سرافراز یزدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسی فراوانی التهاب پروستات با هیپرپلازی خوش خیم آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و آریا از سال 88-1384 - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :سمیه باقریان-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی فراوانی سندرم پای بیقرار در بیماران همودیالیزی و ارتباط عوامل بیوشیمیایی با آن - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مهسا شیخ نظامی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی ارتباط اختلال بیش فعالی/کم توجهی با وزن کم هنگام تولد در کودکان 5 تا 10 ساله در بازه زمانی سالهای 1388 الی 1389 - استاد راهنما :رضا سعیدی - دانشجو :مهدیه ساغری-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/8/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسی برخی فاکتور های دموگراقی و آزمایشگاهی در زوج های با سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز ناباروری نوین مشهد در سال های 88-1387 - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :مریم اسدیان-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسی مقایسه ای دامنه حرکتی و درد در شکستگی های خارج مفصلی دیستال رادیوس بالغین (کالز) پس از درمان با دو روش پین پلاستر یا پین گذاری از راه پوست - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :ملیکا فوگردی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي ارزش تشخیصی FEF25-75%/FVC در تشخیص آسم خفیف - استاد راهنما :مجيد ميرصدرايي - دانشجو :الهام ثابت قوچانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک های داخلی بیمارستان هفده شهریور در سال 1389 - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :مهدی جهانگیری-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/9/2 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسی سونوگرافیک آسیب تاندونهای لترال در پیچ خوردگی مچ پا و مقایسه آن با یافته های MRI در مراجعه کنندگان به کلینیک ارتوپدی بیمارستان 22 بهمن در سال 89-1388 - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :بهاره خالصیان-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی تظاهرات بالینی ,تشخیص و درمان انواژیناسیون در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصص کودکان دکتر شیخ و 22 بهمن از سال 1385 تا 1389 - استاد راهنما :عبدالرضا ملک - دانشجو :آناهیتا حمیدی لاین-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسی مقایسه ای اثرات درمانی فلوکونازول خوراکی با لوسیون کلوتریمازول در درمان درماتیت سبورئیک اسکالپ در سال 89-88 - استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی - دانشجو :حامد تقی پور-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسی ارتباط سیگار بر ناباروری مردانی که از تاریخ 1386تا 1390  به بیمارستان آریا و 22 بهمن مراجعه کرده اند - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :زهرا قوامی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی شاخص های رشد در شیرخواران زیر 6 ماه که منحصرا از شیر مادر تغذیه می شوند در شهر مشهد از سال 1384 تا 1389  - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :مهدیه واحدی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/9/16 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسی مقایسه ای میانگین ضخامت شفافیت پشت گردنی جنین های مبتلا به β تالاسمی با جنین های نرمال - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :بنت الهدی ابراهیمی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/10/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسی ضخامت لوسنسی گردنی جنین های 10 تا 14 هفته و ارتباط آن با CRL در بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک خصوصی سونوگرافی در سال های 1385 تا 1389 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :احد خوشروی غیاثی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسی ارزش تشخیصی تکرار کشت ادرار طی مدت درمان آنتی بیوتیکی عفونت ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن از سال 88 تا 89 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :ابراهیم نکاحی-ورودی 79(تاریخ تصویب:88/10/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی رابطه کلامیدیا پنومونیه با بیماری مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :راضیه هادی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي بررسی فراوانی اختلال عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو - استاد راهنما :مهدي معصوميان - دانشجو :سید مصطفی موسوی اصفهانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسی مقایسه ای یافته های سونوگرافی با رادیو گرافی استاندارد قفسه سینه در بیماری های آلوئولر و بینابینی ریوی - استاد راهنما :هلن صاحب قلم - دانشجو :لیلا صالحی میلانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی اثر بی دردی ناشی از فنتانیل در تزریق داخل نخاعی در خانم های کاندید زایمان طبیعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :مهسا باباپور-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم مقایسه میزان بهبود بینایی بعد از جراحی کاتاراکت به روشهای فیکو امولسیفیکیشن و اکستراکپسولار در بیماران مبتلا به کاتاراکت مراجعه کننده به کلینیک چشم بیمارستان فارابی مشهد - استاد راهنما :رحمت جاوید - دانشجو :بهاره مشتاق خراسانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/21 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي بررسی شیوع پدیکولوزیس(شپش سر) و برخی عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی شهر مشهد در سال 89-1388 - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :سمانه خالق نژاد-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/10/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسی توزیع فراوانی عوامل دموگرافیک و محل ضایعات پوستی و نوع آنها در بیماران لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان قائم (عج) از تابستان 87 به مدت یک سال - استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی - دانشجو :نسیم چوبداری-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/10/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
پوست بررسی اثرات درمان با Ellips-IPL در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم صورت در بیمارستان بنت الهدی - استاد راهنما :مریم زینال پور تبریزی - دانشجو :آتنا سادات-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/10/28 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی تاثیر عمل کراس لینکینگ با ریبوفلاوین و اشعه ماوراء بنفش بر روی قوز قرنیه پیشرونده بیماران مراجعه کننده به مطب در سال 88 - استاد راهنما :لادن صفاريان طوسي - دانشجو :طیبه اسدی ساخمرسی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی تغییرات فشار چشم در سه ماهه اول،دوم و سوم بارداری در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه زنان و مرکز بهداشت بیمارستان 22 بهمن در سال 89-88 - استاد راهنما :علیرضا رجعتی - دانشجو :مریم معمارزاده تهران-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مقایسه معیار های رادیولوژیک ریداکشن در دو روش پین-پلاستر و پرکوتانئوس پینینگ در درمان شکستگیهای بی ثبات کالز - استاد راهنما :محمد مهدي نژاد کاشاني - دانشجو :رضوان قوچانی-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي تعیین ارتباط شدت بیماری مولتیپل اسکلروزیس با میزان اندکس کورپوس کالزوم در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان آریا طی سالهای 1381-1389 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :محمدرضا جاودانی یکتا-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/11/12 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی کیفیت زندگی در اطفال مبتلا به بیماری مزمن کبدی - استاد راهنما :حميد رضا كياني فر - دانشجو :سید صالح سیدین-ورودی 81(تاریخ تصویب:88/12/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی اثر بی دردی تزریق فنتانیل وریدی در خانمهای داوطلب زایمان طبیعی به مدت یک سال - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :امین نوبهار-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/12/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
عفوني بررسی اپیدمیولوژی سل در اطفال زیر 12 سال به مدت 5 سال (1387-1383) در شهر مشهد - استاد راهنما :مرضیه گازراني - دانشجو :ریحانه مختاریان دلویی-ورودی 80(تاریخ تصویب:88/12/3 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسی میزان سطح آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در مورد آنفولانزای نوع(H1N1)A جدید سال 89-88 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي  - دانشجو :مینا کامران دیسفانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسی میزان آگاهی پرسنل شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در مورد آنفولانزای نوع(H1N1)A جدید سال 89-88 - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي  - دانشجو :مانیا میبدی ثانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی فراوانی برخی از فاکتور های دموگرافیک اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) در بیماران بستری در بیمارستان های 17 شهریور و 22 بهمن در سال های 1389-1388 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :محمد نیکوسرشت-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) در بیماران بستری در بیمارستان های 17 شهریور و 22 بهمن در سال های 1388-1389 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :آلاله علیرضائی-ورودی 83(تاریخ تصویب:88/12/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
آسيب شناسي مقایسه  p، ca و PTH سرم بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی در بیمارستان امام رضا (ع) - استاد راهنما :وحيد آريابد - دانشجو :حانیه ناصری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي مقایسه روش های پروفیلاکتیک آنتی بیوتیک تراپی در کنترل عوارض عفونی پس از عمل حذف پروستات از طریق مجرا در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های 22 بهمن و آریا از اسفند 1388 تا اسفند 1389 - استاد راهنما :مسعود عيسي پور - دانشجو :مریم نیک روش-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي مقایسه سطح سرمی کلسیم و فسفر در بیماران دیابتی و غیر دیابتی همودیالیزی در بیمارستان 17 شهریور مشهد - استاد راهنما :محمد عباسی - دانشجو :میلاد باسفهرجانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
قلب و عروق بررسی اثر سلولهای موبیلاز شده از مغز استخوان توسط GCSF در بهبود عملکرد قلبی در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی درمان شده به روش PCI - استاد راهنما :محمود محمدزاده شبستری - دانشجو :فرشته محمدزاده شبستری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/1/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسی میزان تاثیر داروهای هومیوپاتی در جوش خوردن استخوان های شکسته ی بلند ران و ساق در بیماران15 تا 60 ساله مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بین سال های 88-90 - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :آذر خائفی اشکذری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي تعیین توپوگرافی ضایعات عروقی مغز بر اساس نمای CT-Scan  در بیماران مبتلا به سکته مغزی - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :هلیا کریم-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان مقایسه میزان نگرشهای ناسالم در بیماران مبتلا به دیابت شیرین نوع 2 با گروه شاهد سالم - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :روح الله افشار صفوی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب مقایسه پاسخ به درمان جراحی و جراحی با رادیوتراپی در بیماران مبتلا به ماکروآدنوم بدون ترشح هیپوفیز - استاد راهنما :حمید اعتمادرضایی - دانشجو :شیرین اعتمادرضایی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/2/6 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی فراوانی آنومالی های اندام در نوزادان متولد شده در بیمارستان های آریا-22بهمن و 17 شهریور شهرستان مشهد در سال 1389 - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :دانیال خردمند-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب ارزیابی تستهای تحریکی در تشخیص سندرم تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :رضا مرتضایی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی حنجره با کمک ویدئولارنگوسکوپی در مجروحین شیمیایی مبتلا به دیسفونی - استاد راهنما :رامين زجاجي - دانشجو :رویا حسن زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/2/20 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
انگل شناسي مقایسه روشهای ایمنوفلورسنت غیر مستقیم و الیزا در تشخیص توکسوپلاسموزیس در زنان باردار شهر مشهد - استاد راهنما :حسن يزدانفر - دانشجو :ناهید نادعلیزاده قناد-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي تعیین پوزیشن تونسیل مخچه در MRI و ارتباط آن با ایجاد علائم نورولوژیک در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان آریا از تاریخ بهمن از 1387 تا 1389 - استاد راهنما :سعيد نقيبي - دانشجو :ساناز تبریزی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم مقایسه پارامتر های اتاق قدامی چشم توسط دستگاه پنتاکم قبل و بعد از لیزر یاگ ایریدوتومی در بیماران زاویه بسته اولیه (PAC) و گلوکوم زاویه بسته حاد - استاد راهنما :علي آل شيخ - دانشجو :تکتم خیرآبادی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی ارتباط عفونت ادراری با هایپربیلی روبینمی غیرقابل توجیه در شیرخواران و نوزادان فول ترم زیر 8 هفته - استاد راهنما :سعيده ترويج اسلامي - دانشجو :میلادرضا دربان رضوی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/3/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فارماكولوژي بررسی کارایی پروبیوتیک لاکتول در درمان سندروم روده ای رشد بیش از حد باکتری - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :رضا بهدانی-ورودی 84(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی تاثیر عمل آبدومینوپلاستی بر کیفیت زندگی و اعتماد به نفس بیماران - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :بی بی مرجان خباززاده یزدیان-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی میزان فراوانی عوامل زمینه ساز شایع در بیماران مبتلا به سینوزیت حاد در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ENT بیمارستان 22 بهمن در سال 1391  - استاد راهنما :سيد مسعود شريفي دلويي - دانشجو :زینب رستگار چوپانی-ورودی 81(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسی اثر بی دردی انفیلتراسیون لیدوکایین زیر جلدی در کاهش درد بعد از عمل جراحی سزارین - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :طه طاهرنیا-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/3/24 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی یافته های رادیوگرافی بلع باریوم در بیماران با شکایت دیسفاژی - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي  - دانشجو :محمد علی فاضلی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/4/7 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی میزان شیوع وزوز گوش در بیماران دیابتی - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :ناهید قناعتی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/5/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي بررسی یافته های رادیوگرافیک در موارد سل ریوی مقاوم به درمان در بیمارستان مسیح دانشوری تهران در سال 89-1388 - استاد راهنما :امير حسين هاشمي عطار - دانشجو :یوسف کاظمی-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/5/4 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب مقایسه فاکتور های خطر در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک در دو جنس زن و مرد در بیمارستان 17 شهریور مشهد بین سال های 1385-1389 - استاد راهنما :غلامرضا مالک زاده - دانشجو :مهسا فاطمی نیری-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی شاخص توده بدنی (BMI) در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :حمیدرضا نبوی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی فراوانی عوارض همراه با دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان 22 بهمن و 17 شهریور در 5 سال اخیر - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :نگین نبوی-ورودی 81(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان مقایسه فراوانی اختلالات شخصیت در بیماران مبتلا به وابستگی به کریستال و کریستال-شیشه مراجعه کننده به مراکز درمان سرپایی سوء مصرف مواد مشهد در سال 1388-89 - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :سید محمدرضا طباطبایی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی رابطه عزت نفس با میزان انگیزه تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :فدرا خرقانی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی تاثیر عمل ماموپلاستی بر کیفیت زندگی و اعتماد به نفس بیماران - استاد راهنما :ناصرسنجرموسوي - دانشجو :فرزانه بلوری-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/5/18 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی تاثیر بروفن خوراکی در درمان PDA نوزادان فول ترم در طی سال 1390-1389 در بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :هما جوان-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/6/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي بررسی نتایج بالینی تکنیک مدیفیه لاترجت در درمان جراحی ناپایداری قدامی مفصل شانه در بیماران بستری شده در بیمارستان قائم از سال 86 تا 89 - استاد راهنما :محمدحسین ابراهیم زاده - دانشجو :احمد رضا زارعی-ورودی 84(تاریخ تصویب:89/6/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی نگرش دانشجویان پزشکی به روانپزشکی و اثرات آموزش روانپزشکی بر تغییر نگرش آنان در دانشگاه آزاد مشهد و علوم پزشکی مشهد در سال 1389 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :طاهره راعی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/6/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فارماكولوژي بررسی فراوانی شایعترین عوارض Misuse داروی ریتالین در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1389 - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :امیر صدیق-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فارماكولوژي بررسی اثرات ملین و پروکینتیک شیر خشک در رت (Rat) - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :نسیبه لطفعلی زاده-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی مقایسه ای پاسخهای همودینامیک به انتوباسیون داخل تراشه و جایگذاری لارنژیال ماسک حنجره ای راه هوایی (Larygeal mask airway) در بیماران الکتیو مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در طی سال 1389 - استاد راهنما :وحید مغفرتی - دانشجو :نرگس راشد-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسی مقایسه ای تاثیر آنالوگهای GnRH و Cabergolin در درمان میوم رحمی در بیمارستان 22 بهمن و آریا از سال 89-88 - استاد راهنما :مرضيه مهاجري - دانشجو :عباسعلی خرقانی-ورودی 80(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي ارزیابی فراوانی انحراف خارجی استخوان کشکک در بیماران مبتلا به سندرم درد قدام زانو در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن و مطب خصوصی - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :لعیا اسفندیاری-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بیوشیمی بررسی سمیت سلولی چسب مایع بافتی بر رده سلولی اپی تلیال پوست - استاد راهنما :سیما افشارنژاد - دانشجو :سمیه غنی زاده-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/7/19 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
راديولوژي مقایسه یافته های اولتراسونوگرافیک مثانه در کودکان مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد در حین عفونت ادراری و پس از درمان طی سالهای 1389 تا 1390 - استاد راهنما :نرگس افضلي - دانشجو :فرناز ذوالفقاری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی سطح سرمی فاکتور رشد عروقی اندوتلیال (VEGF) در مبتلایان به آدنوکارسینوم معده و گروه کنترل غیر تومورال ، و ارتباط آن با درجه تمایز (Grade) و مرحله پیشرفت (Stage) جراحی تومور - استاد راهنما :محمد سرافراز يزدي - دانشجو :هانیه حسین نژاد-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی سندرم پای بیقرار و عوامل موثر بر آن در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن در طی سال 1389-1390 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :مهسا حسینی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی همخوانی بین یافته های MRI و علائم بالینی در دوره کوتاه مدت بعد از جراحی هرنی دیسک کمر - استاد راهنما :فرهاد مطلق پيروز - دانشجو :نفیسه فلاح اردیزی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح بررسی مقایسه ای رضایت مندی و عوارض لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی 3 پورت در برابر 4 پورت - استاد راهنما :محمد ناصر دلیلی یزدی - دانشجو :حامد فردوسی مقدم-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/10 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی نمای ویدئو استروبوسکوپیک حنجره در بیماران مبتلا به دیسفونی مراجعه کننده به درمانگاه های گوش،حلق و بینی بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :سا سان عين القضاتي  - دانشجو :مهدیه فربد نیا-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان بررسی فراوانی شکست و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های مصرف کنندگان OCP مراجعه کننده به مرکز بهداشت امام حسن مجتبی و 4 پایگاه تابعه آن طی سالهای 87 تا 89 - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :بهنام جوانبخت اول-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی و رابطه آن با پیگیری درمان در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و درمان نگهدارنده با بوپرنورفین در مقایسه با گروه شاهد در مراکز درمان سوء مصرف مواد در شهر مشهد - استاد راهنما :عليرضا ضيائي - دانشجو :هومن قاضی عسگر-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارولوژي بررسی ترکیب سنگهای ادراری توسط سی تی اسکن اسپیرال با استفاده از دانسیته سنگها در بیماران بیمارستان آریا و 22 بهمن شهر مشهد در سال های 1390-1389 - استاد راهنما :عليرضا حاکمي - دانشجو :غزاله سادات عربان-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی میزان ماندگاری و لغزش در بیماران معتاد به مشتقات اپیوئید تحت درمان داروهای آگونیست در مشهد طی سال 89 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :سحر صامدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/8/17 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی فراوانی اختلال دو قطبی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان 22 بهمن مشهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :سمیرا گوهری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی فراوانی و نوع علائم جسمانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر مراجعه کننده به کلینیک سرپایی بیمارستان 22 بهمن مشهد در مقایسه با گروه شاهد - استاد راهنما :حميد رضا ارشدي - دانشجو :میلاد رضا دربان رضوی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/9/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت درمان نگهدارنده با آگونیست و رابطه آن با ماندگاری درمان در مراکز درمان سوء مصرف مواد در مشهد در سال 89 - استاد راهنما :وحيد سعادتيان - دانشجو :مجید سلمانیان-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/1 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی مقایسه ای تاثیرات نیفیدیپین بر روی برخی تغییرات همودینامیک حین لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی در بیمارستان آریا - استاد راهنما :مژگان رئيسي - دانشجو :آرش نیک نژاد حسینی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی فراوانی سندرم پای بیقرار در بیماران روماتولوژیک بستری شده در بیمارستان های قائم و امام رضا (ع) مشهد در سال 1389 - استاد راهنما :محسن مهدي نژاد كاشاني - دانشجو :هدا باقری-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی تاثیر سورفاکتانت بر برخی عوارض سندرم زجر تنفسی (RDS) نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 22 بهمن مشهد از سال 1382 لغایت 1389 - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :مونا آذرخشی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان تاثیر ماساژ پوستی با روغن حاوی تری گلیسرید با زنجیر متوسط (MCT oil) بر سطح سرمی تری گلیسرید در نوزادان با وزن زیر 2500 گرم بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - استاد راهنما :مژگان بيات مختاري  - دانشجو :سکینه هادی زاده تثبیتی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی اثر اندانسترون وریدی بر همودینامیک خانمهای کاندید سزارین تحت اسپاینال آنستزی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :گلتا طاهرنیا-ورودی 84(تاریخ تصویب:89/9/15 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فیزیک پزشکی بررسی امکان انجام تصویربرداری حدود بدن با flood source تکنسیم 99m در لنفوسینتی گرافی بیماران مبتلا به کانسر پستان مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) - استاد راهنما :مهدی مومن نژاد - دانشجو :سید حمیدرضا حقیقی کاخکی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
اعصاب و روان مقایسه میزان نیازهای اساسی زوجین و بررسی ارتباط آن با رضایتمندی زناشویی آنان در دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده های آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :مريم جوانبخت - دانشجو :حمیده احمدی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ژنتیک بررسی ارتباط ازدواج های خویشاوندی با تولد نوزادان مبتلا به آنومالی های مادرزادی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :خدیجه شاهرخ آبادی - دانشجو :نسرین انوری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ژنتیک بررسی انحراف کروموزومی در نوزادان مبتلا به آنومالی های آشکار مادرزادی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - استاد راهنما :خدیجه شاهرخ آبادی - دانشجو :سمانه ارغیانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
زنان و زايمان مقایسه اثربخشی اندانسترون و دوز کم پردنیزولون در درمان تهوع و استفراغ شدید حاملگی - استاد راهنما :پریسا ظریف نجفی - دانشجو :ملیحه غفوریان مجاور دوغایی-ورودی 79(تاریخ تصویب:89/9/29 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
فارماكولوژي مقایسه تاثیر رژیم سه دارویی امپرازول،کلاریترومایسین و آموکسی سیلین ویژه ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در درمان کهیر مزمن با درمان کلاسیک آن - استاد راهنما :محمد رضا خليقي - دانشجو :وحید افخمی فرد-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی QT corrected در ECG بیماران 12-2 ساله مبتلا به اپی لپسی در بیمارستان های تابعه ی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در طی سال های 1390-1389 - استاد راهنما :فاطمه اميد - دانشجو :المیرا کریمی قدوسی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی میزان شیوع ادم ماکولا در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز دیابت در سطح شهر مشهد در سال های 1390-1389 - استاد راهنما :علیرضا رجعتی - دانشجو :بهنوش بخشوده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
چشم بررسی میزان شیوع رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز دیابت در سطح شهر مشهد در سال های 1390-1389 - استاد راهنما :علیرضا رجعتی - دانشجو :مهسا عرفانیان سلیم-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی مقایسه ای میزان بروز اوتیت میانی با افیوژن متعاقب بیماری اوتیت میانی حاد در اطفال با روش درمان آنتی بیوتیک متفاوت - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :اعظم اکبری لر-ورودی 84(تاریخ تصویب:89/10/13 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی فراوانی صفات شخصیتی افراد مبتلا به Tinitus ایدیوپاتیک ذهنی - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :شیما سرفرازی مقدم-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسی سطح هورمن های گنادوتروپین روز سوم قاعدگی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و تاثیر آن بر نتیجه  فن آوری های کمک باروری - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :فائزه یزدانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی مقایسه ای فراوانی و نوع اختلال شخصیت در مبتلایان به میگرن با گروه شاهد - استاد راهنما :عليرضا آل هاشمي - دانشجو :ملیحه مرادزاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی میانگین سن منارک با اندازه قد و شاخص توده بدن دانشجویان 21-18 ساله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد - استاد راهنما :حسين نصيريان - دانشجو :مریم غلامی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/10/27 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی مقایسه ای بین تزریق داخل وریدی فنتانیل و گاز استنشاقی انتونکس در زایمان بی درد - استاد راهنما :مهدی غضنفری - دانشجو :نصیر علیزاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی میزان مثبت شدن تست اوره آز سریع در بیماران با هیستولوژی مثبت از نظر هلیکوباکترپیلوری در مراجعه کنندگان به بخش آندوسکوپی بیمارستان 17 شهریور - استاد راهنما :رامین شریفان - دانشجو :هنگامه کشت مندی-ورودی 84(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
گوش حلق و بيني بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کانسر های حنجره - استاد راهنما :محبوبه آدمي دهکردي - دانشجو :سیامک کریمی-ورودی 81(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی تاثیر و عوارض داروی ایما تینیب فرم هندی بر روی بیماران مبتلا به CML - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :مائده جوانی سرتختی-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
كودكان بررسی بروز نفروپاتی ناشی از تزریق iodixanol در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی پس از انجام کاتتریزاسیون قلبی - استاد راهنما :سعید ابطحی - دانشجو :الهام محمدی رعنا-ورودی 81(تاریخ تصویب:89/11/11 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي بررسی سطح لیپیدهای سرم(شامل LDL،HDL،تری گلیسرید، کلسترول) در بالغین مبتلا به آنمی (فقر آهن و بتا تالاسمی مینور) - استاد راهنما :زهرامذهب - دانشجو :زهرا غلامی معلم-ورودی 82(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
جراح مقایسه نتایج آزادسازی ساد با z پلاستی در کودکان مبتلا به کوتاهی فرنولوم زبان - استاد راهنما :سيد محمد علي رئيس السادات - دانشجو :مهدی رنگانی-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
داخلي مقایسه سطح سرمی ویتامین D ( 25 (OH) D3) و برخی عوامل موثر بر آن در خانم های باردار و غیر باردار مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و داخلی وابسته به دانشکده ی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در تابستان 1390 - استاد راهنما :سحر قره - دانشجو :عطیه عسگر نیا فعال-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بيهوشي بررسی اثر گرانیسترون وریدی بر همودینامیک خانمهای کاندید سزارین تحت بیحسی نخاعی - استاد راهنما :حامد بيضائي - دانشجو :سیمین صفاری-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/9 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
مغز و اعصاب بررسی رابطه سیومگالو ویروس با بیماری مولتیپل اسکلروزیس - استاد راهنما :عباس نوريان - دانشجو :حمیدرضا جاویدی دشت بیاض-ورودی 78(تاریخ تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
ارتوپدي مقایسه نتایج حاصل از سونوگرافی و MRI در تشخیص سندرم قوس دردناک شانه ای - استاد راهنما :پیمان ساسان نژاد - دانشجو :نسیم نوری نسب-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
علوم پايه بررسی سطح سرمی گونادوتروپین های روز سوم قاعدگی و تاثیر آن بر روی تعداد و کیفیت تخمک و جنین به دنبال درمان ناباروری توسط تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم - استاد راهنما :محمود عرفانيان - دانشجو :مهسا باقری دانشور-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
بهداشت بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد بیماری تب کریمه کنگو (CCHF) - استاد راهنما :سيد محسن قاسمي  - دانشجو :رضا کلماتی زاده-ورودی 83(تاریخ تصویب:89/12/23 - تاریخ دفاع: /  /  )  دفاع شده
Rock music
Magical travel