چهارشنبه, 12 بهمن 1401

بر اساس چارت سازماني شوراي پژوهشي وزارت بهداشت و درمان

تعداد اعضاء ثابت :7 نفر

زمان شروع بكار: ديماه 1384

تعداد جلسات انجام شده: 185

اعضاء کمیته پایان نامه ها در حال حاظر

نام ونام خانوادگي

سمت

دكتر سعید ابطحی

مدير کمیته

دكتر یلدا روانشاد

دبير كميته پايان نامهها

دكتر محمد رضا خاکزاد

عضو شورا

دكتر سيده زهرا مصطفویان

عضوشورا

دكتر مسعود عيسي پور

عضو شورا

دکتر رویا نصیری

عضو شورا

دکتر مجتبي مشكات

 عضو شورا

دکتر احسان غیور عضو شورا

قبل از شروع به كار کمیته پایان نامه ها با تركيب جديد ،

كميته پايان نامه ها از آذر ماه 80فعاليت داشته است

فعاليت هاي شورا عبارت است از:

برگزاري منظم به صورت هفته اي يك بار با سه هدف :

1)بررسي و برگزاری دفاع از پروپوزال های دانشجویی

2)بررسي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي اعضاء هيئت علمي