چهارشنبه, 12 بهمن 1401

اولويتهاي پژوهشي ارولوژي

 

1- غربالگري سرطانهاي سيستم تناسلي

2- اپيدميولوژي و سبب شناسي تورمورهاي مثانه

3- ارزيابي روشهاي تشخيص زودرس و موثر مبني بر شواهد تومورهاي مثانه

4- غربالگري و بيماريابي بيماران آميزشي ( STD )

5- مداخلات آموزشي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در بيماريهاي آميزشي (STD)

6- مقايسه تاثير تاسولوسين با NSAID ها در دفع سنگ ادراري تحتاني

7- تاثير سنگ شكني برون اندامي بر روي آنزيم هاي پانكراس

8- مقايسه تاثير كلوميفن بر اسپرموگرام در بيماران اينفرتيل ايديوماتيك نسبت به سطح تسرون سرم قبل از درمان

9- مقايسه مواد تسهيل كننده و مهار كننده و پروتئينهاي ادراري در افراد مبتلا به سنگهاي سيستم ادراري با افراد سالم

10- مقايسه ميزان موفقيت TUL و ESWL در درمان سنگهاي حالب فوقاني

11- بررسي اثر پنتوكسي فيلين بر بهبود خونرساني بيضه پس از تورشن و مقايسه آن با گروه كنترل

12- بررسي فراواني عفونت ادراري قبل و بعد از جراحي هيپر پلازي خوش خيم پروستات ( TURP يا پروستاتكتومي باز )

13- بررسي سير سرطان پروستات بر اساس Gleason score و stage پاتولوژيك

14- بررسي فراواني اختلال عملكرد جنسي ( sexual dysfunction ) در مردان بالغ مبتلا به epilepsy ( صرع ) مراجعه كننده به بيمارستان سينا و عوامل احتمالي آن در سال 1384

15- مقايسه اثر و عوارض Tadalafil با Sildenafil در درمان Erectile dysfunction

 

 

 

 

اولويتهاي پژوهشي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

1- بررسي وضعيت بيمارستانها از جنبه هاي مختلف ايمني ، دفع زباله ، نيروي انساني و تجهيزات

2- ارزشيابي عملكرد كاركنان بهداشتي درماني

3- پروژه هاي مرتبط با ارتقاء سلامت مادران و كودكان

4- پژوهش در مورد آموزشي بهداشت به مادران و كودكان

5- تعيين روشهاي ارتقاء سلامت جسمي و رواني نوجوانان و جوانان

6- علت يابي و ارائه روشهاي عملي براي پيشگيري از گرايش جوانان و نوجوانان به رفتارهاي پرخطر

7- ارزشيابي روشهاي نوين غربالگري در تشخيص زودرس بيماريها

8- بهبود هزينه اثر بخشي خدمات سلامت

9- پرستاري جامعه نگر

10- پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني

11- ارائه راهكارهايي جهت بهبود پاسخگويي خدمات نظام سلامت

12- اپيدميولوژي و سبب شناسي سوانح و حوادث شايع منطقه ( سوختگي ، حوادث جاده اي ، خودكشي ، مسموميتها و حوادث خانگي ) و ارائه الگوي مناسب پيشگيري و درمان مناسب

13- بررسي وضعيت ارائه روش نوين و كارامد براي مراكز اورژانس استان

14- بررسي وضعيت آمادگي بهداشتي درماني در مقابله با بلاياي طبيعي و ارائه پيشنهادهاي مناسب

15- تعيين راهكارهاي افزايش همكاريهاي بين بخشي و مشاركتهاي مردمي در پيشگيري و كنترل سوانح و حوادث

16- كنترل كيفيت استريليزاسيون اتاقهاي عمل بيمارستانهاي دانشگاه

17- بهداشت مدارس

18- بررسي افزايش ميزان رضايتمندي دانشجويان پزشكي از سيستم آموزش و كاركنان و مسئولان آموزش دانشگاه

 

 

 

 

اولويتهاي پژوهشي زنان و زايمان و جراحي

 

1- Double blind controlled clinical trial for evaluatl of effect and vitex inmanage ment of breast pain .

2- پروژه هاي مرتبط با ارتقاء سلامت مادران و كودكان

3- مطالعات مرتبط با تغذيه مادر و كودك

4- پژوهشهاي مرتبط با مادران و كودكان در معرض خطر

5- بررسي اپيدميولوژيك و عوامل خطر و زمينه هاي ژنتيكي سرطان پستان

6- ارزيابي روشهاي تشخيص زودرس و غربالگري موثر مبتني بر شواهد

7- اپيدميولوژي و عوامل خطر سرطان سرويكس

8- غربالگري و روشهاي تشخيص زودرس موثر مبتني بر شواهد

9- اپيدميولوژي و سبب شناسي تومورهاي دستگاه گوارش ( مري ، معده ، روده بزرگ )

10- ارزيابي روشهاي تشخيص زودرس تومورهاي دستگاه گوارش

11- ارائه راهكارهايي جهت مراقبت موثر بيش از بارداري و زايمان

12- پيشگيري و اداره موثر پره اكلامپسي

13- مطالعات اپيدميولوژيك ، علت شناسي و پيشگيري از پارگي زودرس غشاها ، ديابت حاملگي ، بيماريهاي قلبي در حاملگي ، عفونتهاي حين حاملگي و روشهاي موثر تشخيص و اداره بيماران

14- بررسي ميزان عوارض بجا مانده از زايمان در سيستم نگهدارنده عضلات اسكلتي لگن در مادران و انتخاب مداخله اي مناسب

15- تعيين نقش عوامل محيطي و اجتماعي ( خشونتهاي خانوادگي ، اشتغال ، سواد و ... ) بر سلامت زنان

16- بررسي HTLV در منطقه

17- بررسي عوامل موثر بر حاملگيهاي ناخواسته

 

 

 

 

 

اولويتهاي پژوهشي روانپزشكي

1- Violence against emerg ency department personcl

2- تعيين و مقايسه نگرش دانشجويان سال اول و آخر پزشكي نسبت به رشته هاي مختلف تخصص باليني و برخي عوامل مرتبط با آن

3- بررسي اعتبار و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه پادوا ( اصلاحي دانشگاه ايالتي و اشنگش )

4- بررسي تاثير ديتانسرين به عنوان درمان كمكي در بهبود علائم منفي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مزمن

5- هنجار سازي و اعتباريابي پرسشنامه سنجش اضطراب BAI

6- بررسي همابندي مرضي comorbidity اضطراب و افسردگي در ايران ( خراسان – مشهد و ... )

7- بررسي همه گير شناختي اضطراب و افسردگي در سطح شهر مشهد

8- مطالعه مرتبط با سبك زندگي life.style از جنبه هاي مختلف . (‌تغذيه ، ورزش ، دخانيات ، برخورد با عوامل استرس زا و .... )

9- خشونت عليه زنان

10- سوء استفاده از كودكان

11- عوامل موثر بر رشد و تكامل جسمي و رواني كودكان

12- بر و مطالعه خستگيها ناشي از كار

13- هنجاريابي آزمونهاي مربوط به افسردگي ، اضطراب و اختلالات رفتاري كودكان

14- بررسي عوامل محيطي در ايجاد افسردگي ، اضطراب ، اختلالات رفتاري كودكان ، اعتياد و خودكشي

15- بررسي علل شناسي و اپيدميولوژيك خودكشي و راههاي پيگشيري از آن

16- ارتقاء بهداشت روان در افراد آسيب پذير

17- راهكارهاي بهبود روشهاي ياددهي و يادگيري و ارزشيابي مهارتهاي عملي در دانشجويان

18- تاثير آموزش مسائل مربوط به بهداشت روان در ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد خانواده ها

19- بررسي ميزان بروز و شيوع افسردگي در جوانان

20- بررسي تاثير آموزش بهداشت روان در دوران بارداري

21- بررسي ميزان آگاهي نوجوانان در مورد بلوغ و بحرانهاي ناشي از ان و تاثير آموزش

22- بررسي نقش سلامت معنوي در سلامت اجتماعي

23- بررسي و علل گرايش زنان طلاق و جدايي از همسر

24- بررسي علل و گرايش فرار دختران

25- بررسي رابطه بين باورهاي غلط و تمايل به سوي گرايش به رفتارهاي پرخطر

26- بررسي علل و راههاي پيگشيري از جرم و جنايت در نوجوانان

27- بررسي رابطه بين استفاده از رايانه و خشنونت و پرخاشگري

28- بررسي تاثير كارگاههاي مهارتهاي يادگيري بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي

29- بررسي تاثير كارگاههاي پزشكي مبتني بر مستندات بر دانش و نگرش و عملكرد كارورزان دانشگاه

 

 

اولويتهاي پژوهشي اطفال

 

1- عوامل موثر بر رشد و تكامل جسمي و رواني كودكان

2- مطالعات اپيدميولوژيك و علت شناسي نوزادان كم وزن (LBW ) و نارس

3- مداخلات پيشگيري در كاهش نوزادان (LBW ) و نارس براي مادر و كودك

4- بررسي عفونتهاي شايع در كودكان مبتلا به اختلال رشد

5- بررسي فراواني و عوامل موثر بر ناهنجاريهاي مادرزادي در نوزادان بدنيا آمده در بيمارستانها و راهكارهاي پيشگيري

6- بررسي شيوع كم وزني نوزادان و عوامل خطر ساز آن

 

 

 

 

اولويتهاي پژوهشي داخلي

 

1- اپيدميولوژي و عوامل خطر لوسمي ها

2- مطالعات اپيدميولوژيك و ايتولوژيك سرطان ريه

3- راههاي تشخيص غير تهاجمي سرطان ريه

4- اپيدميولوژي و عوامل خطر هپاتيت در افراد نرمال و ميزبانهاي خاص

5- نقش ايمن سازي و پيشگيري در ابتلا به هپاتيت

6- عوامل ايجاد كننده بيماريهاي انسدادي و تحديدي مزمن ريه و روشهاي پيشگيري و پيشرفت آنها

7- ارتقاء روشهاي بيماريابي سل

8- مقاومت هاي دارويي سل

9- بررسي الگوهاي چاقي در گروههاي مختلف سني و تعيين عوامل آن

10- تعيين شيوع سندرم متابوليك در گروههاي مختلف جمعيتي

11- منحنــــــــي ســـازي مواد غذايي به منظور بر طرف نمودن مشكلات شايع تغذيه اي در كشور ( استئوپروز – كم خوني فقر تغذيه اي )

12- بررسي بقاياي تركيبات شيميايي در مواد غذايي

13- تعيين ميزان آلودگيهاي ميكروبي ، قارچي و انگلي مواد غذايي و راههاي پيشگيري

14- بهبوددات غذايي در گروههاي مختلف

15- IFG و IGT بررسي اپيدميولوژيك ديابت و عوامل خطر

16- مداخلات آموزشي و درماني موثر ديابت

17- فيتو فارماكولوژي گياهان دارويي قلب

18- مطالعه روي فارماكولوتراپي بيماريهاي ايسكميك قلبي با استفاده از تركيبات طبيعي و صناعي جديد

19- اپيد ميولوژي و عوامل خطر بيماريهاي قلبي شايع در منطقه

20- مطالعات مداخله اي جهت كاهش عوامل خطر بيماريهاي قلبي

21- غربالگري جهت كم كاري مادرزادي تيروئيد

22- بررسي نيازهاي تغذيه اي و ميزان آگاهي دختران نوجوان در زمينه كم خوني فقر آهن و تاثير آموزش

23- بررسي عوامل مهم خطر ساز بيماريهاي قلبي – عروقي

24- بررسي وضعيت سلامت سالمندان

25- بررسي وضعيت مرگ ومير در اثر سرطانها

 

 

اولويتهاي پژوهشي علوم پايه

 

1- توليد فرآورده هاي بيوتكنولوژيك ( پروتئينهاي دارويي ، پپتيدها ، آنزيمها ، آنتي باديهاي مونوكلونال و آنتي بيوتيكها )

2- غربالگري و تشخيص مولكولي بيماريهاي شايع

3- بررسي پاتولوژي بيماريها بر اساس مطالعات بيولوژي ساختماني

4- ژن درماني و واكسن هاي DNA

5- هدف درماني مبتني برنانو ، داروهاي هوشمند پليمري ، ليپيدي و پروتئيني

6- مهندسي نانو بيومواد دارويي

7- شناسايي لوتانيكي گياهان دارويي

8- فيتوفارماكولوژي گياهان دارويي مورد استفاده در بيماريهاي شايع منطقه

9- بررسي فيتو شيميايي گياهان دارويي منطقه

10- مطالعه تستهاي انعقادي نظير PT و PTT در بيماران كبدي

11- مطالعه Invivo و Invitro گياهان ضد ميكروب

12- ارزيابي بقاياي سموم دفع آفات بنايي در محصولات غذايي

13- ايمنولوژي سرطانها

14- ژنتيك مولكولي سرطانها

15- فاكتورهاي محيطي در سرطانها و مود كار سنيوران

16- ويروسها و سرطانها Viruses and oncogen

17- سيتوژنتيك سرطانها cancer cytogenetics

 

 

 

 

اولويتهاي پژوهشي ارتوپدي و جراحي مغز و اعصاب

 

1- study of short term out come of women over 50 with hip fracture

2- stucly of out come of patrents with single level cervicd disc accoredikg tothe surgical approach .

3- Radio fieyuoncy Nucleoplasty versces conrentional scergery in acute diskherniation.

4- Epide miologic study of school absenteeism due to injuries in primaryschools

5- Assesment of prophylactic antibiotic use in surgery wards

6- بررسي و مطالعه بيماريهاي اسكلتي – عضلاني و راههاي كنترل آن

7- بررسي و مطالعه پوستچرهاي كاري نامناسب و تيپهاي كاري

8- تروماهاي فك و صورت ، اپيدميولوژي و عومال خطر

9- حوادث عروقي مغز

10- بيماريهاي درد ژنرايتومفصلي ( آرتروز )

 

 

اولويتهاي پژوهشي پوست

 

1- پژوهش در زمينه اپيدميولوژي بيماريهاي شايع پوست با تاكيد بر سالك و جذام

2- پژوهش در مورد توليد و ارزيابي واكسن و استاندارد و بهينه سازي ليسما نيزاسيون در روش GMP و GLP

3- پژوهش در زمينه داروهاي موثر بر سالك و بهينه سازي روشهاي درماني

4- بررسي روشهاي نوين درمان تخصصي سرطان پوست از جمله M6H.S surgeryو PDT

5- پژوهش در زمينه درمان بيماريهاي پوست توسط ليزر

6- كارآزمايي باليني داروهاي جديد در درمان بيماريهاي پوست بر اساس GCP

 

 

اولويتهاي پژوهشي چشم

 

1- بررسي شيوع كاتاراكت مادرزادي در نوزادان متولد شده در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2- بررسي شيوع استفاده و ميزان آگاهي از انواع لنزها ي تماسي و خطرات آن در دبيرستانهاي مشهد

3- بررسي ميزان آمبليوپي در شهر مشهد

4- بررسي اثرات اجرايي طرح تنبلي چشم با بررسي ميزان شيوع آمبليوپي در بچه هاي سال آخر دبستان

 

 

 

اولويتهاي پژوهشي راديولوژي

 

1- بررسي ميزان شيوع تنگي شريان كاروتيد با سونوگرافي Doppler

2- بررسي مقايسه اي علائم سونوگرافي خانم ها بارداردر سه ماه اول كه با خونريزي مراجعه نموده است به كلينيك

3- بررسي شيوع كبد چرب در جامعه شهري و روستايي در افرادبالاي 40 سال بوسيله سونوگرافي و مقايسه با CT scan