چهارشنبه, 12 بهمن 1401

دانشكده پزشكي در ابتدا با پذيرش 30 دانشجو در فضائي به وسعت 1200 متر مربع مشتمل بر 6 كلاس درس شروع بكار نمود . با توجه به سياست توسعه و ارتقاء كيفيت ، درسال 1382 ، به مكان جديد خود به نام دانشكده پزشكي دكتر محمد شاهين فر منتقل گرديد . اين دانشكده داراي زير بناي بالغ بر 6000 متر مربع و كليه امكانات مورد نياز آموزشي و رفاهي دانشجويان پزشكي مي باشند .

 روساي دانشكده پزشكي از بدو تاسيس تاكنون به ترتيب عبارتند از :

 دكتر پرويز واحدي فوق تخصص ريه از سال 1367 تا 1372

 دكتر حسين نصيريان متخصص كودكان از سال 1372 تا 1378

 دكتر جواد رضايي متخصص داخلي از سال 1378 تا 1383

 دكتر جمشيد يوسفي متخصص كودكان از سال 1383 تا 1386

 دكتر محمدرضا شايگان متخصص چشم از سال 1386 تا 1390

 دكتر محمد سرافراز یزدی متخصص داخلی از سال 1390 تا 1399 

دكتر مسعود عيسي پور متخصص ارولوژي از سال 1399