پنج شنبه, 31 مرداد 1398

سومین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 21/5/95 رأس ساعت 8:30 صبح به صورت هماهنگ کشوری برگزار خواهد شد.

محل آزمون: مشهد، خیابان شهید بابانظر 39، بیمارستان 22 بهمن، مرکز مهارتهای بالینی، تلفن: 17 32595516- 051

-          لازم است دانشجویان رأس ساعت 7 صبح جهت دریافت کارت آزمون و انجام مقدمات آزمون، در محل آزمون حضور داشته باشند.

-          داوطلبین بایستی روپوش سفید، گوشی پزشکی، کارت دانشجویی یا کارت ملی به همراه داشته باشند.

گروه بندی دانشجویان:

نام و نام خانوادگي دانشجويان گروه اول سومين دوره آزمون  ارزيابي صلاحيت باليني پزشكان عمومي

 

گروه A1

گروه B1

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

1

عاليه علوي

1

سيد امير ذوالفقاري

2

پرستو خراساني

2

مرضيه آذرپرند

3

سلمان كيان پور

3

شادي خوشدست

4

عاليه قنادزاده يزدي

4

امين عظيمي خراساني

5

شميم رحيمان

5

شيما محمد خاني

6

ندا انصاري

6

مهناز فضل ارثي

7

مائده بهشتي سعادت

7

افسانه عطاري جاهد

8

شيما شريفي

8

شيرين شمالي

9

مهدي محمديان پور

9

سيده گلناز سيدين قناد

10

مهران مير

10

سيده ميترا صامدي

11

الميرا محمودي

11

سحر ملائكه نيكويي

12

نيكي نصيري

12

سميه آل جليلي

13

سوسن حاجيان ذاكر دامغان

13

مانيا آرمين

14

سيده فاطمه علوي املشي

14

تينا زنگنه پور

15

نگين ابراهيمي

15

نويد حاجي حسيني

16

مهنا يوسفي

16

الهام پاك نهاد


 

نام و نام خانوادگي دانشجويان گروه دوم سومين دوره آزمون  ارزيابي صلاحيت باليني پزشكان عمومي

 

 

 

گروه A2

گروه B2

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

1

فرزانه ضرابي

1

زهرا عليزاده

2

بهاره شهيدي

2

مينا مصطفوي مندي

3

سبا چالاك

3

الهام عباسي

4

سودابه جعفري

4

مونا مقري

5

مژده توكلي رودي

5

مهرنوش معمار

6

ريحانه رضواني خراشاد

6

عارفه آزموده

7

افسانه هاشمي دوست

7

بدريه عليزاده يزدي

8

كيانوش شاهيده

8

امير محمود مخملباف

9

فهيمه سيد حسن پور علاف

9

مهسا سادات عارفي نژاد

10

اميد درودي

10

مريم رضوي

11

طاهره قاسمي

11

شهلا شيرين بهادر

12

امير ولي نژاد لاجيني

12

نازنين برزگر جلالي

13

احسان غريب

13

آيسا قاضلي يار

14

آزاده خامدي

14

شهلا رهبر

15

ونوس سرابي

15

زهرا شمس

16

 

16

شيدا ابراهيمي