پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

قایل توجه کلیه همکاران

روز شنبه 97/10/22 از ساعت 9 صبح به مناسبت روز پرستار و تقدیر از همکاران نمونه و تکریم سه نفر از کارمندانی که بازنشسته شده اند مراسمی در امفی تاتر بیمارستان آریا برگزار می شود.از کلیه عزیزان دعوت می شود ما را مفتخر نمایند

ریاست بیمارستان آریا