پنج شنبه, 31 مرداد 1398

دومين مرحله المپياد درون دانشگاهي دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در روزهاي 27-29 تيرماه جاري  به ميزباني واحد نجف آباد برگزار شد. تيم منتخب دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شامل 9 نفر از دانشجويان پزشكي و پرستاري به سرپرستي جناب آقاي دكتر محمد علي رئيس السادات و با مساعدت رئيس محترم واحد مشهد جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي و پيگيري ها و هماهنگي هاي انجام گرفته از سوي مركز توسعه آموزش پزشکی دانشكده پزشكي در اين المپياد درون دانشگاهي حضور يافتند. برنامه ريزي آموزشي و آماده سازي دانشجويان براي رقابت در حيطه هاي مختلف نيز توسط مركز توسعه آموزش پزشکی انجام شد. دستاورد حضور تيم منتخب دانشجويان علوم پزشكي واحد مشهد، راهيابي دو نفر از دانشجويان پزشكي در حيطه مديريت نظام سلامت، اقاي سبحان شكري و خانم نگار معنوي فر، به مرحله كشوري المپياد دانشجويان علوم پزشكي  مي باشد. در مراسم اختتاميه برگزيدگان اين مرحله و كادر علمي و اجرايي ازسوي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند. ضمن تبريك به دانشجويان عزيزمان ، سلامتي و موفقيت هاي روزافزون آنها  را مسالت مي نماييم.

o3


o2


o1