پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

گروه آموزشی علوم پایه

 

مدير گروه : دكتر  وحید پوراسماعیل

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

 دكتر وحيد پوراسماعيل

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسی– .طرح درس)

طرح دوره بیوشیمی1طرح دوره بیوشیمی2

 بیوشیمی

استادیار

تمام وقت

2

محمدرضا خاكزاد

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسی– .طرح درس)

طرح دوره ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

مربی

تمام وقت

3

مهناز نمازي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

تشریح

مربی

تمام وقت

4

نسرين سنجرموسوي

(رزومه فارسی رزومه انگلیسیطرح درس)

تشریح

مربی

تمام وقت

5

دكتر سيما افشارنژاد

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

بیوشیمی

استادیار

تمام وقت

6

نيلوفر محمدپور 

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

میکروب شناسی

مربی

تمام وقت

7

دكتر بيتا سيفي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

تشریح

استاديار

تمام وقت

8

دكتر سيد حسن علوی

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسی– .طرح درس)

طرح دوره اندام - طرح دوره تنه - طرح دوره سروگردن

تشریح-جنين

دانشیار

تمام وقت

9

دكتر حسن يزدانفر

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

طرح دوره انگل شناسی

انگل شناسی

استادیار

تمام وقت

10

 دكتر ستاره نبی زاده

(رزومه فارسی رزومه انگلیسیطرح درس

میکروب شناسی - ویروس شناسی)

 میکروبیولوژی استادیار

تمام وقت

11

 دكتر احمدرضا موسوي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیوشیمی

 

 

12

 دكتر محبوبه قاسم زاده

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس

فیزیولوژی 1 - فیزیولوژی 2 )

 فیزیولوژی

 

------

13

دكتر محمد زاده رضایی

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

تشریح

---

---

14

دكتر سیده زهرامصطفویان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

پزشک اجتماعی

---

---

15

 دکتر وحید آریابد

 

 آسیب شناسی

 استادیار

تمام وقت

16 

 دکتر علیرضا رضایی

 

 آسیب شناسی

 استادیار

تمام وقت

17

دكتر بهينه ظريف ذاكريان     آسیب شناسی  استادیار  تمام وقت

18

دکتر اسماعیل زاده   فیزیولوژی  استادیار  تمام وقت
           

محتواي آموزشي (PDF)

برنامه هفتگي  (PDF)

كوريكولوم علوم پايه (Doc)

جدول دروس ارایه شده

سرفصل و برنامه دوره فيزيوپاتولوژي ( قلب 1 - قلب 2 - غدد - گوارش - خون - كليه 1 - كليه 2 - ريه - رماتيسمي )