پنج شنبه, 31 مرداد 1398

 

گروه آموزشی زنان و زایمان

 

مدير گروه : دكتر رويا نصيري

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر رويا نصيري

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

زنان و زایمان

دانشیار

تمام وقت

2

دكتر ترانه مهاجري

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

زنان و زایمان

استادیار

تمام وقت

3

دكتر معصومه متقي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

زنان و زایمان

استادیار

تمام وقت

4

دكتر  نوشين باباپور

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

زنان و زایمان

استادیار

تمام وقت

5

دكتر پريسا ظريف نجفی

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

طرح درس بالینی

زنان و زایمان

استادیار

تمام وقت

6

دكتر نسرين آذري متين

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

زنان و زایمان

استادیار

---

7

 

 

 

---