دوشنبه, 07 مهر 1399

 

گروه آموزشی بیهوشی

 

مدير گروه : دكتر مژگان رئيسي

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر مژگان رئيسي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیهوشی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر حامد بيضايي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیهوشی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر وحيد مغفرتي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

بیهوشی

استادیار

تمام وقت

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)