پنج شنبه, 10 مهر 1399

 

گروه آموزشی چشم

 

مدير گروه : دكتر علي آل شيخ

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر علي اكبر بلوريان

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

2

دكتر علي آل شيخ

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

3

دكتر محمدرضا شايگان

(.رزومه فارسی – .رزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

4

دكتر لادن صفاريان

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

5

دكتر خداداد مراديان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

استادیار

تمام وقت

6

دكتر محمد عابديني

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

---

---

7

دكتر عباس ياراحمدي

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

چشم

---

---

8

 

 

 

---

---

             

 

محتواي آموزشي كارآموزي (PDF)

محتواي آموزشي كارورزي (PDF)

برنامه هفتگي آموزشي درماني (PDF)