پنج شنبه, 31 مرداد 1398

بر اساس چارت سازماني شوراي پژوهشي وزارت بهداشت و درمان

تعداد اعضاء ثابت :7 نفر

زمان شروع بكار: ديماه 1384

تعداد جلسات انجام شده: 185

اعضاء کمیته پایان نامه ها در حال حاظر

نام ونام خانوادگي

سمت

دكتر سعید ابطحی

مدير کمیته

دكتر محبوبه آدمی دهکردی

دبير كميته پايان نامه ها

دكتر سیما افشار نژاد

عضو شورا

دكتر سيده زهرا مصطفویان

پزشکی اجتماعی و عضو شورا

دكتر مسعود عيسي پور

عضو شورا

دکتر رویا نصیری

عضو شورا

مجتبي مشكات

كارشناس ارشد آمار زیستی و عضو شورا

 

قبل از شروع به كار کمیته پایان نامه ها با تركيب جديد ،

كميته پايان نامه ها از آذر ماه 80 فعاليت داشته است

فعاليت هاي شورا عبارت است از:


برگزاري منظم به صورت هفته اي يك بار با سه هدف :

1)بررسي و برگزاری دفاع از پروپوزال های دانشجویی

2)بررسي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي اعضاء هيئت علمي