همايشها،كنفرانسها و كارگاهها

آموزش مداوم

کنفرانس ها و همایش های دانشگاه

کنفرانس هاب بیمارستان 22 بهمن

کنفرانس های بیمارستان آریا

کنفرانس های پرستاری و مامایی

همایش پنجمین هفته استانی فناوری نانو

---------------------------------------

تقويم آموزشي دانشكده (1395)

مراجعه دانشجویان امتحان پره انترنی به آموزش  (تا تاریخ 1395/11/15 )

اطلاعيه ها

فرم ورود به سايت

Finland Sevastopol joomla