تاریخ ایجاد در 27 آبان 1391

 

گروه آموزشی روانپزشکی

 

مدير گروه : دكتر وحيد سعادتيان

 

 

اعضای گروه

     نام و نام خانوادگي

 

تخصص

رتبه دانشگاهي

وضعیت استخدام

1

دكتر وحيد سعادتيان

(رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

استادیار

تمام وقت

2

دكتر عليرضا ضيايي

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

استادیار

تمام وقت

3

دكتر مريم جوانبخت

(.رزومه فارسیرزومه انگلیسیطرح درس)

روانپزشکی

دانشیار

تمام وقت

4

دکتر الهام سالاری

(رزومه فارسی – رزومه انگلیسی– طرح درس - طرح دوره )

روانپزشکی کودکان

استادیار

 تمام وقت

 

Finland Sevastopol joomla