تاریخ ایجاد در 30 -3443

اطلاعيه

 

     بر اساس اطلاعيه دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي وزارت بهداشت، دوره دوم آزمون صلاحيت باليني پزشكان عمومي بصورت همزمان در روز پنج شنبه مورخ 1395/2/23 در سراسر كشور برگزار خواهد شد. لذا از واجدین شرايط و پزشكان عمومي محترم متقاضي خواهشمند است حداكثر تا تاريخ 1395/02/4 جهت ثبت نام با شماره 32250047-051 تماس حاصل فرمایند.با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند.

واجدین شرايط شامل :

الف- فارغ التحصيلان تا تاريخ 1395/7/15

ب- واجدين شرايط شركت در آزمون پذيرش دستياري 1395

ج- مردودين آزمون نوبت اول مورخ 1394/10/17

د-واریز مبلغ 2/000/000 ریال به صورت علی الحساب

- دانلود آيين نامه آزمون صلاحيت باليني

-آیین نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص هزینه آزمون

.

Finland Sevastopol joomla