تاریخ ایجاد در 29 تیر 1396

قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویانی که صلاحیت شرکت در آزمون پره انترنی شهریور 96 را دارند هر چه سریعتر جهت اعلام به آموزش دانشکده مراجعه فرمایند.

آموزش پزشکی بالینی

Finland Sevastopol joomla