تاریخ ایجاد در 19 دی 1391

كسب رتبه اول مركز EDC واحد مشهد در سومين جشنواره لقمان حكيم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي آذر ماه 1395

 

خداي بزرگ را شاكريم كه زحمات بي شائبه و خالصانه كاركنان خدوم مركز توسعه آموزش پزشكي به بار نشست و در كمال افتخار اعلام مي دارد مركز توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) دانشگاه آزاد اسلامي مشهد موفق به كسب رتبه برتر مراكز توسعه آموزش در سومين جشنواره لقمان حكيم شد. سومين جشنواره لقمان با حضور معاونت آموزشي وزارت بهداشت جناب آقاي دكتر لاريجاني و رياست عاليه دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر ميرزاده و معاونت محترم علوم پزشكي داشگاه جناب آقاي دكتر ابطحي در محل بيمارستان فرهيختگان برگزار شد و رتبه هاي برتر مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند. جناب آقاي دكتر سيد محمد علي رئيس السادات به عنوان سرپرست مركز توسعه آموزش در اين جشنواره حضور يافتند و تنديس جشنواره را دريافت نمودند.

اين دستاورد را مرهون حمايت هاي مسئولين محترم دانشكده پزشكي، همراهي و همدلي اعضا هيان علمي دلسوز مي دانيم و اين موفقيت بزرگ را به رياست و معاونت محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد تبريك عرض مي نماييم.

Finland Sevastopol joomla