نمایش #
عنوان تاریخ ویرایش نویسنده کلیکها
درمان اولیه بیماران بدحال با unknown poison overdose 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 717
شناخت محصولات خون و استفاده از ان در بیماران بد حال 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 722
درمان هیپوولمی شدید و شوک هیپوولمی 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 1296
Hypoglycemia و درمان ان 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 678
درمان هیپر کالمی 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 616
برخورد با بیماران دچار خونریزی های فوقانی گوارشی 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 615
ارزیابی های اولیه و درمان stroke حاد 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 650
Asthma 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 583
Anaphylaxis 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 724
Finland Sevastopol joomla