نمایش #
عنوان تاریخ ویرایش نویسنده کلیکها
درمان اولیه بیماران بدحال با unknown poison overdose 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 778
شناخت محصولات خون و استفاده از ان در بیماران بد حال 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 766
درمان هیپوولمی شدید و شوک هیپوولمی 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 1365
Hypoglycemia و درمان ان 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 725
درمان هیپر کالمی 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 664
برخورد با بیماران دچار خونریزی های فوقانی گوارشی 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 660
ارزیابی های اولیه و درمان stroke حاد 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 696
Asthma 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 624
Anaphylaxis 13 مهر 1393 دکتر محمد سرافراز یزدی 782
Finland Sevastopol joomla